Sağlam nedir Sağlam; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sağlam" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Eksiksiz, bütün ola...

 
 
 

Sağlam bilgi nedir ne demek

Sağlam bilgi nedir Sağlam bilgi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İleri sürülen nedenler geçerli olduğu için yanlışlı...

Sağlam ödek nedir ne demek

Sağlam ödek nedir Sağlam ödek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çekici, aktarımcı ya da iligilisinin yüksek saygınlığı o...

Uçkuruna sağlam olmak nedir ne demek

Uçkuruna sağlam olmak nedir Uçkuruna sağlam : Cinsel duygularının tutsağı olmayan Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırla...

Sağlama nedir "Sağlama" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: tekeffül. Bilimsel terim anlamı: Dermede yer alması uygun görülen her türlü gereci, s...

Sağlama defteri nedir ne demek

Sağlama defteri nedir Sağlama defteri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Devletin gelir ve giderlerini toplu bir halde ...

Sağlama günü nedir ne demek

Sağlama günü nedir Sağlama günü; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Herhangi bir gerecin kitaplığa geliş günü. Günü : Has...

Sağlama sırası nedir ne demek

Sağlama sırası nedir Sağlama sırası; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplık gerecinin kitaplığa geliş sırasına göre ra...

Sağlamca nedir ne demek

Sağlamca nedir Sağlamca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sağlamca" ile ilgili cümle örnekleri Sağlama : Bir problemin çözüm...

Sağlamcılık nedir ne demek

Sağlamcılık nedir Sağlamcı : İşini sağlama bağlayan. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim...

Sağlamlama nedir ne demek

Sağlamlama nedir "Sağlamlama" ile ilgili cümleler Sağlamlamak : Bir durumun, bir sözün doğru, gerçek olduğunu kanıtlamak. Sağlam bir duruma getirmek. ...

Sağlamlanmak nedir ne demek

Sağlamlanmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzenine girmek. Sağlam : Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, ...

Sağlamlaşmak nedir ne demek

Sağlamlaşmak nedir Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin top...

Sağlamlaştırılmak nedir ne demek

Sağlamlaştırılmak nedir Sağlamlaştırılma : Sağlamlaştırılmak işi Sağlam : Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sa...

Sağlamlaştırmak nedir ne demek

Sağlamlaştırmak nedir Sağlamlaştırma : Sağlamlaştırmak işi. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen bi...

Sağlamlık katsayısı nedir ne demek

Sağlamlık katsayısı nedir Sağlamlık katsayısı; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: [bkz: kararlılık katsayısı]. Katsa : Kürek....

İçyükül sağlamlık nedir ne demek

İçyükül sağlamlık nedir İçyükül sağlamlık; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin bozulmadan dayanabildiği en büyük gerilim b...

Su sağlama nedir ne demek

Su sağlama nedir Su sağlama; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Evlerde ve işleyim etkinliklerinde kullanılacak suyun, yera...

Yarışımda üstünlük sağlama nedir ne demek

Yarışımda üstünlük sağlama nedir Yarışımda üstünlük sağlama; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapılan yarışmada karşıtından daha üstün ...

İneksağlam nedir ne demek

İneksağlam nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gökkuşağı. İnek : Dişi sığır. İbne. Aptal, bön. Çok çalışan öğrenci Gökkuşağı : Düşmekte olan yağmur damlac...

Sağlam açınınık nedir ne demek

Sağlam açınınık nedir Sağlam açınınık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bantu dillerinde uçuk (V. furtive) diye vasıflan...

Sağlam alacaklı nedir ne demek

Sağlam alacaklı nedir Sağlam alacaklı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alacağı, bir tutu ya da başka bir biçimde inancaya b...

Sağlam çoğul nedir ne demek

Sağlam çoğul nedir Sağlam çoğul; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Arapçada kırık çoğula karşı olarak, kelime şekli bo...

Sağlam para nedir ne demek

Sağlam para nedir Sağlam para; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğı...

Uçkuruna sağlam nedir ne demek

Uçkuruna sağlam nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cinsel duygularının tutsağı olmayan. Sağlam : Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. Sakatlık veya ha...

Sağlama bölümü nedir ne demek

Sağlama bölümü nedir Sağlama bölümü; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kitaplığa gereç sağlayıp, dermenin gelişmesinden sor...

Sağlama dizisi nedir ne demek

Sağlama dizisi nedir Sağlama dizisi; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dermeyi, kitaplığa geliş sırasıyle belirten liste. b...

Sağlama sayısı nedir ne demek

Sağlama sayısı nedir Sağlama sayısı; Bilişim, Kitaplık alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir kütüğün tutanak tanısına ya...

Sağlamak nedir ne demek

Sağlamak nedir "Sağlamak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Makara ya da yumaktaki iplik ve iplerin bir ucundan tutarak bunların bir b...

Sağlamcı nedir ne demek

Sağlamcı nedir Sağlamcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sağlamcılık : Sağlamcı olma durumu. Sağlama : Bir problemin çözümü ...

Sağlamer nedir ne demek

Sağlamer nedir Sağlamer; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Sağlamer isminin anlamı, Sağlamer ne demek: Sağlıklı kimse. Güvenilir kimse. Sağlame...

Sağlamlamak nedir ne demek

Sağlamlamak nedir Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. ...

Sağlamlaşma nedir ne demek

Sağlamlaşma nedir Sağlamlaşmak : Sağlam duruma gelmek. Sağlamlaşmak işi...

Sağlamlaştırılma nedir ne demek

Sağlamlaştırılma nedir Sağlamlaştırılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sağlam : Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. Sakatl...

Sağlamlaştırma nedir ne demek

Sağlamlaştırma nedir Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Sahneye oyun koymada tasarımın öğelerinden biri; sahne oylumunun oyuncular yoluyla değerlendirilm...

Sağlamlık nedir ne demek

Sağlamlık nedir "Sağlamlık" ile ilgili cümle Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir cismin ya da bir yapının dayanıklılığı. Bilimsel terim anlamı: Bir ö...

Sağlamtaş nedir ne demek

Sağlamtaş nedir Sağlamtaş; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Tekirdağ ilinde, Ballı bucağ...

İşi sağlamak nedir ne demek

İşi sağlamak nedir Teknik terim anlamı: İşi yoluna koymak. Sağlam : Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağ...

Veri sağlama makinesi nedir ne demek

Veri sağlama makinesi nedir Veri sağlama makinesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Delikli kart ortamındaki verilerin, de...

Yasal yapıt hakkını sağlama nedir ne demek

Yasal yapıt hakkını sağlama nedir Teknik terim anlamı: Yasaların tanıdığı yapıt hakkının, hükümetçe güvenlik altına alınması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim