Basma nedir "Basma" ile ilgili cümle Basma, pamuk ipliği kullanarak dokunan kumaşların genel adıdır. Anadolu'da uzun yıllar boyunca ucuzluğu nede...

 
 
 

Al basma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Loğusa kadınlarda görülen bir hastalık, loğusa humması: Aman loğusayı yalnız bırakmayın al basar. Loğusa ol...

Börke basma nedir ne demek

Börke basma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaçma. Börke : Havuz. [bkz: börk] Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı ...

Para basma nedir ne demek

Para basma nedir Para basma; bir ekonomi terimidir. Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç....

Taban basma nedir ne demek

Taban basma nedir Taban basma; bir spor terimidir. Güreş terimi olarak anlamı: Karşılaştığı güreşçiyi çaprazla sürerken bir ayağının tabanıyle onun aya...

Basmacılık nedir ne demek

Basmacılık nedir Taş basmacılık : Taş basmacının yaptığı iş. Basma : İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler ...

Basmak nedir "Basmak" ile ilgili cümle Bas : Sesi böyle olan sanatçı. En kalın sesli orkestra çalgısı. En kalın erkek sesi. Basıp geçmek : Önde gi...

Basmakalıplaşmak nedir ne demek

Basmakalıplaşmak nedir "Basmakalıplaşmak" ile ilgili cümle örnekleri Basmakalıp : Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem...

Basmalı nedir Basmalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Basma : Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu k...

Basmayazı nedir ne demek

Basmayazı nedir Basma : İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Basmak işi. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler b...

Ak basmak nedir ne demek

Ak basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gözlere beyaz leke inmek, boz inmek. Ak : Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı. Bu renkte ol...

Ardın basmak nedir ne demek

Ardın basmak nedir Teknik terim anlamı: Peşini bırakmıyarak takibetmek, geriden vurmak. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü a...

Ayağı yer basmamak nedir ne demek

Ayağı yer basmamak nedir Teknik terim anlamı: Sevinçten yerinde duramamak, ayağı yere erişmemek. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Basma ...

Badaraya basmak nedir ne demek

Badaraya basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tuzağa düşmek, aldanmak. Bada : Beceriksiz, iş bilmez, tertipsiz, şaşkın. Savrulmak üzere yığılmış ekin, tı...

Barına daş basmak nedir ne demek

Barına daş basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyük acılara dayanabilmek, katlanmak. Barı : Çit. Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise. Bahçe duvarı, çit, a...

Beze basmak nedir ne demek

Beze basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekmeğin yağda kızartılması ile yapılan bir çeşit yemek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası i...

Bızık basmak nedir ne demek

Bızık basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Parmak atmak. Bızık : Buzağı. Sıkıntı. Kıça atılan parmak. Sidik Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap v...

Boka basmak nedir ne demek

Boka basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Belâya çatmak, suç işlemek: Korkarım, bu oğlan bir boka basacak. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap v...

Cıdırına basmak nedir ne demek

Cıdırına basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öfkesini tahrik etmek. Onuruna dokunmak. Cıdır : Küçük, zayıf, ince. Öfke, sinir. [bkz: cıdırgı]. Öfkeyi ta...

Çem basmak nedir ne demek

Çem basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuyu kapatmak: Sen o tarafa çem bas. Çem : Zararlı otlarla dolu olan yer. 2.Çayır çimen. Karamuk ve benze...

Basma kalıbı nedir ne demek

Basma kalıbı nedir Basma : Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. Basılmış, matbu. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. B...

Emme basma tulumba nedir ne demek

Emme basma tulumba nedir Basma : Gübre, tezek. Basmak işi. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan. ...

Alaca basma nedir ne demek

Alaca basma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok renkli bir çeşit basma. Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yap...

Kına basma nedir ne demek

Kına basma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kına gecesi. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskam...

Soğuk basma nedir ne demek

Soğuk basma nedir Soğuk basma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Parçaları ısıtmadan, oda sıcaklığında yapılan...

Basmacı nedir Basma : Gübre, tezek. Basmak işi. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. İskambil kâğıdı ile o...

Basmahane nedir ne demek

Basmahane nedir Basmahane; kökeni farsça dilinden gelmektedir. Basma : Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Gazete, derg...

Basmakalıp nedir ne demek

Basmakalıp nedir Basmakalıp; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Basmakalıp" ile ilgili cümleler Basmak : Küçük çocuklar ayakta d...

Basmakalıplık nedir ne demek

Basmakalıplık nedir "Basmakalıplık" ile ilgili cümleler Basmakalıp : Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganv...

Basmalık nedir ne demek

Basmalık nedir "Basmalık" ile ilgili cümleler Basma : Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. Üzerinde bası ile yapılmı...

Abartıyı basmak nedir ne demek

Abartıyı basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşısındakini korkutmak için bağırmak. Abar : Şaşma ve korku ünlemi Abartı : Bir şeyi, bir olayı olduğunda...

Al basmak nedir ne demek

Al basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Loğusalık Sırasında, hasta kötü bir ruh tarafından boğucu ve öldürücü krizlere maruz kalmak. Kâbus basmak. ...

Ayağı düz basmak nedir ne demek

Ayağı düz basmak nedir Teknik terim anlamı: İşi yoluna girmek. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kit...

Badala basmak nedir ne demek

Badala basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tuzağa düşmek, aldanmak. Çocuk yaşına girmek, yaşını doldurmak. Bada : Beceriksiz, iş bilmez, tertipsiz, şa...

Bağrına daş basmak nedir ne demek

Bağrına daş basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendini zorlayarak büyük bir acıyı unutmaya çalışmak. Daş : Taş. Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar. Muha...

Bel basmak nedir ne demek

Bel basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşaret koymak, işaretlemek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler...

Bezeneğine basmak nedir ne demek

Bezeneğine basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekmeğin yağda kızartılması ile yapılan bir çeşit yemek. Bezene : Bezelye Basma : Basmak işi. Gazete, dergi,...

Birbirini basmak nedir ne demek

Birbirini basmak nedir Teknik terim anlamı: Birbirini çiğnemek. Birbir : Yabancı olmayan, akraba, yakın. Akraba, yakın Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, ki...

Boka basmaz nedir ne demek

Boka basmaz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendini beğenmiş, kendini tarta tarta yürüyen. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırl...

Çanına ot basmak nedir ne demek

Çanına ot basmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Susturmak, gururunu kırarak sesini kesmek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim