Marka nedir Marka; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: At arabasının oku. Ceket. Sırmalı yelek. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil...

 
 
 

Marka bölümleri nedir ne demek

Marka bölümleri nedir Teknik terim anlamı: Markaların kütüğe yazımında ve kullanılmasında yararlanılmak üzere ayrılmış bulunan bölümler. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösterilişinde...

Marka dağıtımcılığı anlaşması nedir ne demek

Marka dağıtımcılığı anlaşması nedir Teknik terim anlamı: Markanın dağıtım işlerinde kullanılması için, çeşitli ülkelerin dağıtımcıları ile yapılan anlaşma. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık Dağı : Tarlalarda biten...

Marka düzmeciliği nedir ne demek

Marka düzmeciliği nedir Teknik terim anlamı: Aldatıcı bir yol ile, başka bir markanın asıl markaya benzetilmesi ve böylece kullanılması. Düzme : Düzmek işi. Uydurma Düzmeci : Sahtekâr. Mark : Alman para birimi. Markka. Marka : Resim ya da harfle ...

Marka imajı nedir ne demek

Marka imajı nedir Marka imajı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tüketicinin belleğinde bir ürün ya da grubu hakkında oluşturulan izlenimler. İmaj : İmge Mark : Alman para birimi. Markka. Marka : Resim ya da ...

Marka iyesinin yükümleri nedir ne demek

Marka iyesinin yükümleri nedir Teknik terim anlamı: Yasalara göre, marka iyesinin yapmakla sorumlu bulunduğu yükümler. Marka iyesi : Geçerli bir kütüğe yazıma dayanarak, markayı elinde bulunduran kişi Yükümler : Osmanlılarda olağanüstü zamanlarda alınan...

Marka olarak kullanma nedir ne demek

Marka olarak kullanma nedir Teknik terim anlamı: Bir imi, marka gibi malların üzerine koyma ve böylece kullanma. Olar : Onlar. Onlar (III. çokluk şahıs zamiri) Olarak : Diye, yerine. Kullanma : Kullanmak işi, istimal. Mark : Alman para birimi. Markka...

Marka resmi nedir ne demek

Marka resmi nedir Teknik terim anlamı: [bkz: marka harcı]. Resmi : Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı. Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan, formel. Samimi olmayan, teklifli, ciddi. görevsel (officiel, ...

Markable nedir English: Ali is a remarkable person. Turkish: Ali dikkat çekici bir kişi. English: Ali has done a remarkable job. Turkish: Ali dikkate değer bir iş yaptı. English: Ali has made remarkable progress in French. ...

Marka aktarılmasının geçerliği nedir ne demek

Marka aktarılmasının geçerliği nedir Teknik terim anlamı: Yordamına ve yöntemine uygun olarak yapılan marka aktarılmasının geçer sayılması. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı iki yandan her biri, yaka. Taraf, yön. Eski türkçe keç-e:...

Marka belgesi nedir ne demek

Marka belgesi nedir Teknik terim anlamı: Markanın kütüğe yazıldığını göstermek için verilen belge. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman Mark : Alman para birimi. Markka. Marka : Resim ya da harfle...

Marka çevirisi nedir ne demek

Marka çevirisi nedir Teknik terim anlamı: Bir dildeki markanın başka dile çevrilerek kullanılması. (Fransa'daki "eau écarlate"ın İngilizce'ye "scarlet water"a çevrilip kullanılması ya da İngilizce "eagle" markasının dilimize "kartal" olarak çe...

Marka duyurusu nedir ne demek

Marka duyurusu nedir Teknik terim anlamı: Kütüğe yazılan markanın, Resmi Yapım İyeliği Gazetesi ile duyurulması. Duyur : Haber Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla al...

Marka harcı nedir ne demek

Marka harcı nedir Teknik terim anlamı: Markanın kütüğe yazımı için ödenmesi gereken harç. Mark : Alman para birimi. Markka Marka : Resim ya da harfle yapılmış olan işaret. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça. Tanınmı...

Marka iyesi nedir ne demek

Marka iyesi nedir Teknik terim anlamı: Geçerli bir kütüğe yazıma dayanarak, markayı elinde bulunduran kişi. Mark : Alman para birimi. Markka Marka : Resim ya da harfle yapılmış olan işaret. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şey...

Marka koyma zorunluluğu nedir ne demek

Marka koyma zorunluluğu nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda gösterilen durumlarda ve yasaların verdiği yetkiye göre, bütün ya da kimi mallar üzerine marka konulması zorunluluğu. Zorun : Mecburiyet Koyma : Koymak işi. Mark : Alman para birimi. Markka. ...

Marka örneği nedir ne demek

Marka örneği nedir Teknik terim anlamı: Markanın baskı tekniğiyle elde edilen örneği. Mark : Alman para birimi. Markka Marka : Resim ya da harfle yapılmış olan işaret. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça. Tanınmış ürü...

Marka ve sayı nedir ne demek

Marka ve sayı nedir Marka ve sayı; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Uluslararası tecimde, malı tanımada ve adlandırmada kullanılmak üzere, malların ya da kaplarının üstüne konulan marka ve sayı. Mark : Alman par...

Markacı nedir Marka : Resim veya harfle yapılmış olan işaret. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret. Tanınmış ürün, saygın kişi vb. Bilet, para yerine kullanılan metal veya baş...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim