Belle nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer. bel bellemek : toprağı belle kazmak. belleğini yitirmek : bellek kaybına uğramak. kör değneğini beller gibi : hep aynı biçimde dav...

 
 
 

Belle of the ball nedir ne demek

Belle of the ball nedir : Güzel kadın. Batı virginia eyaletinde yerleşim yeri. Güzel. Çekici ve gözde kadın. Dilber. Missouri eyaletinde şehir. Of : -dan. Karşı. -in. -nin. -den. -den övünerek bahsetmek. Nin. -nın. İle ilgili. Hakkında. [#The : B...

Belled nedir English: In order to avoid confusion, the bottom is labelled too. Turkish: Karışıklığı önlemek için taban da etiketlendi. English: The product was mislabelled. Turkish: Ürün yanlış etiketlendirildi. English: The ...

Bellee nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mutfak, avlu veya ahırda, pis suları dışarıya akıtmak için yapılan ark. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Akıtmak : Akmasını sağlamak, akmasına yol açmak, dö...

Belleğen nedir ne demek

Belleğen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bellek. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Bellek : Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarc...

Bellek atama nedir ne demek

Bellek atama nedir Bellek atama; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesinin bellek kaynaklarını görevlerin gereksemelerine göre kullanma yöntemi. Belle : Güneşte zahire kurutmak için ça...

Bellek bozukluğu nedir ne demek

Bellek bozukluğu nedir Bellek bozukluğu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Anımsama yetisinin azalması, bellek karışıklığı, bellek yitimi gibi belirtileri olan ve sinir bozukluğu, ateşli bir hastalık ya da bir ...

Bellek deneyleri nedir ne demek

Bellek deneyleri nedir Bellek deneyleri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenme, ezberleme, unutma, anımsama, tanıma ya da bu konularda karşılaşılan bireysel ayrılıklarla ilgili genel yasaları bulmak için ya...

Bellek eğrisi nedir ne demek

Bellek eğrisi nedir Bellek eğrisi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bellek ya da bellemede gösterilen yeterliğin belirlendiği eğri. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Be...

Belle epoque nedir ne demek

Belle epoque nedir : Güzel kadın. Missouri eyaletinde şehir. Güzel. Dilber. Çekici ve gözde kadın. Batı virginia eyaletinde yerleşim yeri. Epoque : Çağ. Belirli olaylar özellikler veya gelişmeler için söylenen veya kullanılan belirli bir zam...

Belle ki nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bil ki, unutma ki, sanki. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Ki : Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz. "Öyle, o kadar, ...

Bellea nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mutfak, avlu veya ahırda, pis suları dışarıya akıtmak için yapılan ark. Pis kokan su birikintisi. Lağım. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Birikinti : Bir ye...

Belledüz nedir ne demek

Belledüz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Belletiriz, öğretiriz. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Öğreti : Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak...

Bellegen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akıllı, çabuk öğrenen. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Akıllı : Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındakini küçümseme amac...

Bellek nedir Bellek; bir ruh bilimi terimidir. "Bellek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 3.bk. belet, bélet (I)-3. Aşağı, alçak yer, batkın. Entarinin belden yukarı kısmı. Önceden tanınan, bellenen, işaret konulan yer Bilinen, ...

Bellek binişimi nedir ne demek

Bellek binişimi nedir Bellek binişimi; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bellekteki ardışık adreslerin ayrı bellek birimlerinde yer alacak biçimde düzenlenmesi, böylece bellek erişim sürelerinin üst üste b...

Bellek daralması nedir ne demek

Bellek daralması nedir Bellek daralması; bir tıp terimidir. "Bellek daralması" ile ilgili cümle örnekleri Bellek : Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin....

Bellek dökümü nedir ne demek

Bellek dökümü nedir Bellek dökümü; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir izlenceye atanmış bir bellek kesiminin, izlence durdurulduktan sonra, kâğıt ya da herhangi bir veri saklama ortamına abecesa...

Bellek erişim yazmacı nedir ne demek

Bellek erişim yazmacı nedir Bellek erişim yazmacı; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Veri alma ya da Veri aktarma yapılacak bellek konumuna ilişkin adresin yerleşmesine adanmış yazmaç. Belle : Güneşte zahire kur...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim