Dönüş hızı nedir, Dönüş hızı ne demek

Dönüş hızı; Maliye, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

Çeşitli varlıkların belirli bir süre içerisindeki yenileme yerine konma sayısı. Varlıkların böyle bir süre içindeki dönüş sayısı. Tekrar yerine konma oranı.

Satışların öz kaynaklara oranı.

Toplam satışlar aktarımı.

Dönüşü, genel olarak dakika / devir olarak belirlenen döner anotlu tüpün anot açısal hızı.

Dönüş hızı tanımı, anlamı

Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler arasında, yenilenlerin elenmesini sağlamak üzere yapılan güreş dizisi. Bir üst duruma geçecek kılıçoyuncularının belli olması için , her basamakta yinelenen küme içi yarışmalarına katılan yarışmacıların yer aldıkları, eşit değerdeki kümelerden oluşan birlik. Temel parçacıkların ya da çekirdeğin açısal devinim büyüklüğünü belirtmekte kullanılan ve yüklerin parçacık ekseni çevresinde dönmesine ilişkin bir nitelik. [Bakınız: spin]. Birçok keseklerden meydana gelen bir koşuğun her keseğine denir. Yarışlıkta yapılan yarışlarda, her bir dönüşe verilen ad. Yarışma ve karşılaşmaların sayı, zaman ya da mesafelere göre tekrarlanan birimleri. Tövbe

 

Dönüş : Dönme işi. Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

Sayım dönüş hızı : Genel olarak yıllık süre içinde eldeki malların ya da araç ve gereçlerin yeniden yerine konma sayısı. Eldeki birikimlere ilişkin dönüş hızının, genellikle dönem içinde yapılan satışlar tümdeğerinin aynı süre içindeki birikim tümdeğeri ortalaması oranı.

Döner anotlu tüp : Anotu döndükçe, elektron demetini, hedefi değişen alana doğru yönlendiren X ışını tüpü.

Açısal hız : Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının birim zamanda taradığı açı.

Varlıklar : Bir tecimenin ya da ortaklığın para ile değerlendirilebilen malları ve haklarının toplamı. Bir tecimen ya da ortaklığın toplanabilecek alacaklarını da kapsamak üzere belirli bir süredeki taşınır ve durağan mallarının tümünün para olarak karşılanabilen değeri.

Öz kaynak : Dışarıdan yardım almadan kendi imkânları kullanılarak sağlanan maddi varlık. Hissedarların sermaye olarak işletmeye yatırdıkları varlıklar ile işletmenin dağıtılmayan kârları toplamından oluşan sermaye, diğer bir deyişle şirket varlıkları toplam değerinden borçların düşürülmesiyle hesaplanan net varlıklar.

Kaynaklar : Ortaklığın anamalı dışında kalan ve anamal gibi işlem gören varlıklarının (yedek akçe ve yabancı kaynaklar gibi) tümü. İzmir kenti, Buca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Yenileme : Yenilemek işi. Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, restorasyon.

 

Bir süre : Kısa bir müddet, bir müddet. Belirsiz bir müddet, bir müddet.

Çeşitli : Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi.

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Aktarım : Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.

Tekrar : Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması. Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme. Bir daha, yine, yeniden, gene.

Yenile : Şimdi, pek az önce. Az önce, hemen, yeni. Başlama atışını türlü nedenlerle sayılmaz kılan ve atışın yenilenmesini bildiren hakem kararı. Yeni, henüz, yeniden, pek yeni.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Yerine : Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere. Başkasının adına. Alegori.

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

Kaynak : Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge. Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür. Bir şeyin çıktığı yer, menşe.

Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi.

Diğer dillerde Dönüş hızı anlamı nedir?

İngilizce'de Dönüş hızı ne demek ? : speed of turnover, rate of turnover, speed of rotation