Açısal hız nedir, Açısal hız ne demek

Açısal hız; bir fizik terimidir.

  • Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının birim zamanda taradığı açı

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Devinen bir taneciğin, seçilen bir özek noktaya göre birim zamanda taradığı açı.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Radyan/sn. olarak ölçülen açısal yerdeğişim hızı.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Devinen bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının (yarıçap vektörü) birim zamanda taradığı açı.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: açılık hızı]

İngilizce'de Açısal hız ne demek? Açısal hız ingilizcesi nedir?:

angular velocity

Açısal hız hakkında bilgiler

Açısal hızın fizikteki tanımı; açısal yer değiştirmenin zaman içersindeki değişimidir. Açısal hız bir cismin bir eksen üzerindeki dönüş yönünü ve süratini verir. Açısal hızın SI birimi radyan/saniyedir ancak elbette başka birimlerdede ölçülebilir (açı/saniye, açı/saat gibi). Açısal hız genellikle omega sembolü (ω, bazen Ω) ile gösterilir. Açısal hızın yönü genellikle dönüş düzlemine diktir ve sağ el kuralı ile bulunabilir.

Bir parçacığın açısal hızı belirlenen bir merkez noktaya göre hesaplanır. Resimde görüldüğü gibi (ɸ ve θ açıları) ve merkez (O) dan (P) noktasına bir çizgi çekilir. Bu işlem sonrasında (v) cismin hızının düzlem üzerinde bileşenleri ortaya çıkar. Eğer karşı bir bileşen yoksa cisim bir çember şeklinde dönmeye başlar.

 

Eğer dikey bir saptırıcı bileşen yoksa, cisim merkezden düz bir çizgi yolunda ilerler.

Açısal hız anlamı, kısaca tanımı:

Nokta : Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Sınır, derece, radde. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Nöbetçi bulunan yer. Yer. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Orta nokta.

Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir kümenin her elemanı. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

Zaman : Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Çağ, mevsim. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Dönem, devir. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.

 

Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi.

Hareket : Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Deprem. Yola çıkma. Devinim. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Davranış, tutum.

Parça : Tane. Pasaj. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Nesne. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Müzik eseri. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Güzel, alımlı kız veya kadın.

Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı. Kişinin dış görünüşü. İnsanın doğal yapısı.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Değişim : Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. Rüzgârın yön değiştirmesi. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.

Eksen : Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver. Dingil. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. Çizgi.

Diğer dillerde Açısal hız anlamı nedir?

İngilizce'de Açısal hız ne demek? : angular velocity, angular speed