Kaynaklar nedir, Kaynaklar ne demek

Kaynaklar; Maliye, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir terimdir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

İzmir kenti, Buca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Teknik terim anlamı:

Ortaklığın anamalı dışında kalan ve anamal gibi işlem gören varlıklarının (yedek akçe ve yabancı kaynaklar gibi) tümü.

Kaynaklar ile ilgili Cümleler

 • Bazı iyi protein kaynakları nelerdir?
 • Japonya doğal kaynaklarca zengin değildir.
 • Bütün bilgiler kamu kaynaklarından alınmıştır.
 • Tavuk, ton balığı ve soya fasulyesi iyi protein kaynaklarıdır.
 • Bizler, yenilenebilir enerji kaynakları bulmak zorundayız.
 • Kaynaklar sınırlı.
 • Bizim kaynaklarımız sınırlı.
 • Kaynaklar yakında bitecek.
 • Dünyadaki paralel ışık kaynaklarının yaydığı ışınlar neden sonsuza kadar gitmeyip belli bir uzaklıkta kaybolmakta?
 • Doğal kaynaklarımızdan faydalansak iyi olur.
 • Bilgi kaynakların neler?
 • Kaynaklar tükenmeye başlıyor.
 • Bazıları benim Kırımtatar Türkçesi cümlelerime kuşku duyuyor olabilirler. Ama kaynaklardan yararlanıyorum.

Kaynaklar hakkında bilgiler

Kaynaklar Merkez, İzmir'in Buca ilçesine bağlı bir mahalle.

Kaynaklar kısaca anlamı, tanımı

Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılacak çıkıntılar. Şişe

 

Kaynak : Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge. Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür. Bir şeyin çıktığı yer, menşe.

Çevre kaynakları : Okul çevresinde bulunan ve eğitsel değer taşıyan müze, tiyatro, mahkeme, kitaplık, park gibi yerler ile kendilerinden yararlanılabilecek önemli kişilere verilen genel ad.

Çinko kaynakları : Yapısında % 8. 3 çinko içeren çinko oksit, % 5. 1 çinko içeren çinko karbonat, % 48 çinko içeren çinko klorit, % 2. 8 çinko içeren çinko asetat, % 2. 7 çinko içeren çinko sülfat gibi bileşikler.

Demir kaynakları : Demir 2 sülfat, demir 3 sülfat, demir 3 oksit, demir 2 klorit, demir 3 klorit, demir 2 karbonat, ferros fumarat, ferros glukonat gibi kaynaklar.

Doğal kaynaklar : Doğa tarafından insanoğlunun kullanımına sunulan toprağın hem kendisi, hem de altında ve üstünde yer alan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar.

Doğal kaynaklar ekonomisi : İktisadi açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan yararlanma yollarını ve doğal iktisadi bölgelerin başlıca özelliklerini inceleyen iktisatın bir alt dalı.

Doğal mineral kaynakları : Tuz, potasyum klorit, kalsit, kalsiyumkarbonat, çöktürülmüş tebeşir, dolomit taşı, kemik unu, kaya fosfatı, kil gibi maddeler.

 

Fosfor kaynakları : Monokalsiyum fosfat, dikalsiyum fosfat, trikalsiyum fosfat, potasyum fosfat, magnezyum fosfat, fosfat kayası, amonyum fosfat gibi kaynaklar.

İkincil bilinti kaynakları : Bir gözlem tekniğiyle elde edilen bilgilerin geçerliğini sınamak üzere başvurulan ikincil ve dolaylı bilgi kaynakları, bk. birincil kaynak.

İnsan kaynakları yönetimi : Başarımı artırmak amacıyla işletmenin yapı ve stratejisiyle tutarlı işgücünün bulunması, seçilmesi, eğitilmesi ve denetlenmesine yönelik etkinlikler.

İyot kaynakları : Başlıcaları potasyum iyodür, sodyum iyodür, sodyum iyodat, kalsiyum iyodat olan iyot bakımından zengin maddeler.

Kalsiyum kaynakları : Başlıca kireç taşı, tebeşir, midye-istiridye kabuğu, yumurta kabuğu, kalsiyum karbonat, kalsit, kalsiyum sülfat, kalsiyum asetat, kalsiyum laktat, kalsiyum fosfat gibi bileşiklerden oluşan yem katkı maddeleri.

Kısa süreli yabancı kaynaklar : Belirli bir günde var olan ve oldukça kısa bir sürede (normal olarak bir yıl) dönen varlıklardan ya da o dönemin gelirinden ödenecek borç kaynakları.

Kobalt kaynakları : Yem katkı maddesi olarak kullanılan, başlıca kobalt sülfat, kobalt klorit, kobalt karbonat, kobalt oksit ve kobalt fosfattan oluşan mineral kaynakları.

Magnezyum kaynakları : Magnezyum eksikliğinde kullanılan, magnezyum sülfat, magnezyum oksit ve magnezyum karbonat gibi magnezyumlu bileşikler.

Mali kaynaklar : Harcamaların finansmanı için gerekli olan her türlü fon. karşılığı fon 1.

Mangan kaynakları : Yem katkı maddesi olarak kullanılan, mangan sülfat, mangan oksit, mangan karbonat ve mangan asetattan oluşan mangan bileşikleri.

Ortak havuz kaynakları : Tüketimde yarış ve dışarıda tutulamama özelliklerine sahip doğal parklar doğal veya insan yapımı avlanma alanları, sulama sistemleri gibi orta malları.

Protein kaynaklarının formaldehitle işlenmesi : Korunmuş protein.

Sodyum kaynakları : Sodyum klorür ve sodyum fosfat.

Üretim kaynakları : Üretim sürecinde kullanılan girdiler. karşılığı üretim faktörleri.

Yenilenebilir doğal kaynaklar : Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar.

Yenilenemez doğal kaynaklar : Metal, mineral varlıklar, petrol, doğalgaz, kömür gibi toplam miktarı rezervlerle sınırlı olan ve genellikle tüketim miktarı sunum miktarından daha hızlı artış gösteren kaynaklar.

Yer altı kaynakları : Petrol, gaz, kömür gibi toprak altında bulunan kıymetli ham ürünler.

Diğer dillerde Kaynaklar anlamı nedir?

İngilizce'de Kaynaklar ne demek ? : sources