Doğrusal nedir ne demek

Doğrusal nedir Doğrusal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Doğrusal" ile ilgili cümleler Doğrusal denklem : Birinci dereceden...

 
 
 

Doğrusal denklem nedir ne demek

Doğrusal denklem nedir Doğrusal denklem; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: x. ler bilinmeyenleri göstermek üzere (…) denklemi....

Doğrusal denklemler sistemi nedir ne demek

Doğrusal denklemler sistemi nedir Doğrusal denklemler sistemi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Ortak çözümleri aranan doğrusal...

Doğrusal diferansiyel denklemler sistemi nedir ne demek

Doğrusal diferansiyel denklemler sistemi nedir Doğrusal diferansiyel denklemler sistemi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Doğrusal diferansi...

Doğrusal dönüşüm nedir ne demek

Doğrusal dönüşüm nedir Doğrusal dönüşüm; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: doğrusal gönderim, doğrusal işlev]. ...

Doğrusal dönüşümün izi nedir ne demek

Doğrusal dönüşümün izi nedir Doğrusal dönüşümün izi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: V sonlu boyutlu bir vektör uzayı olm...

Doğrusal eklem nedir ne demek

Doğrusal eklem nedir Doğrusal eklem; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Verilen bir ya da birden çok sayıda önermeden, doğrul...

Doğrusal eşyapı dönüşümü nedir ne demek

Doğrusal eşyapı dönüşümü nedir Doğrusal eşyapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki doğrusal uzay arasında birebir...

Doğrusal geçerli önerme nedir ne demek

Doğrusal geçerli önerme nedir Doğrusal geçerli önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yalınç bileşenlerinin bütün değerlemeleri içi...

Doğrusal hızlandırıcı nedir ne demek

Doğrusal hızlandırıcı nedir Doğrusal hızlandırıcı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İçindeki yüklü parçacıkların hızını, d...

Doğrusal içdeğerbiçim nedir ne demek

Doğrusal içdeğerbiçim nedir Doğrusal içdeğerbiçim; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir işlevin iki değerinden yararlanar...

Doğrusal işlevsel nedir ne demek

Doğrusal işlevsel nedir Doğrusal işlevsel; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: doğrusal biçim]. Doğrusal işlev : [b...

Doğrusal izlenceleme nedir ne demek

Doğrusal izlenceleme nedir Doğrusal izlenceleme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir doğrusal denklemin, doğrusal denkl...

Doğrusal kestirici nedir ne demek

Doğrusal kestirici nedir Doğrusal kestirici; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Gözlemlerin doğrusal işlevi olan bir kestiri...

Doğrusal kısıtlayıcı nedir ne demek

Doğrusal kısıtlayıcı nedir Doğrusal kısıtlayıcı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Değişken değerleri ya da sıklıklar üzerine...

Doğrusal olmayan bağlanım nedir ne demek

Doğrusal olmayan bağlanım nedir Doğrusal olmayan bağlanım; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Katsayıları do...

Doğrusal olmayan ilişki nedir ne demek

Doğrusal olmayan ilişki nedir Doğrusal olmayan ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanımın doğrus...

Doğrusal önsav nedir ne demek

Doğrusal önsav nedir Doğrusal önsav; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Bir dağılımın evrendeğe...

Doğrusal örnekbiçim nedir ne demek

Doğrusal örnekbiçim nedir Doğrusal örnekbiçim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Değişkenlere ilişkin denklemlerin doğrusal ...

Doğrusal salıngaç nedir ne demek

Doğrusal salıngaç nedir Doğrusal salıngaç; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bağlı iki parçacıktan oluşan ve bağ doğrusu boyunca salı...

Doğrusal cebir nedir ne demek

Doğrusal cebir nedir Doğrusal cebir; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Doğrusal uzayların ve doğrusal dönüşümlerin ö...

Doğrusal çokluk nedir ne demek

Doğrusal çokluk nedir Doğrusal çokluk; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir vektör uzayının alt vektör uzayı, doğru...

Doğrusal denklemler dizgesi nedir ne demek

Doğrusal denklemler dizgesi nedir Doğrusal denklemler dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: doğrusal denklemlerinden oluşan...

Doğrusal devinirlik nedir ne demek

Doğrusal devinirlik nedir Doğrusal devinirlik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Kütle ile doğrusal hızın çarpımı o...

Doğrusal doğrultmaç nedir ne demek

Doğrusal doğrultmaç nedir Doğrusal doğrultmaç; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Akını ya da gerilim çıktısı, dalgalı imlem girdisi il...

Doğrusal dönüşümler uzayı nedir ne demek

Doğrusal dönüşümler uzayı nedir Doğrusal dönüşümler uzayı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: E doğrusal uzayından F doğrusal uz...

Doğrusal eğilim nedir ne demek

Doğrusal eğilim nedir Doğrusal eğilim; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Bağımlı değişkenin, zaman deği...

Doğrusal eklemler mantığı nedir ne demek

Doğrusal eklemler mantığı nedir Doğrusal eklemler mantığı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yalnız doğrusal eklemler kapsayan eklemler...

Doğrusal fonksiyon nedir ne demek

Doğrusal fonksiyon nedir Doğrusal fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir vektör uzayından bu vektör uzayının ...

Doğrusal gönderim nedir ne demek

Doğrusal gönderim nedir Doğrusal gönderim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: E, F birer A-doğru-uzaysı olmak üzere her...

Doğrusal ızgara nedir ne demek

Doğrusal ızgara nedir Doğrusal ızgara; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birbirine paralel iki doğrusal şeritten oluş...

Doğrusal işlev nedir ne demek

Doğrusal işlev nedir Doğrusal işlev; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: doğrusal gönderim]. İşle : Nakış: İşle...

Doğrusal ivdireç nedir ne demek

Doğrusal ivdireç nedir Doğrusal ivdireç; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir dizi eşeksenli halka üşeklerin oluşturduğu, yüklü par...

Doğrusal izometri nedir ne demek

Doğrusal izometri nedir Doğrusal izometri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: V ve W bir K cismi üstünde iç çarpımlı vek...

Doğrusal kısımlı eğri nedir ne demek

Doğrusal kısımlı eğri nedir Doğrusal kısımlı eğri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Eşdeğerlik noktasından uzakta yapılan ölçümler...

Doğrusal kongrüans nedir ne demek

Doğrusal kongrüans nedir Doğrusal kongrüans; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bütün terimleri iki bağımsız parametreni...

Doğrusal olmayan eklemler mantığı nedir ne demek

Doğrusal olmayan eklemler mantığı nedir Doğrusal olmayan eklemler mantığı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Doğrusal olmayan eklemleri de kaps...

Doğrusal olmayan operatör nedir ne demek

Doğrusal olmayan operatör nedir Doğrusal olmayan operatör; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: X vektör uzayından bir Y vektör u...

Doğrusal örgü nedir ne demek

Doğrusal örgü nedir Doğrusal örgü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üzerindeki sıraya göre örgü yapısı olan tikel...

Doğrusal özdecik nedir ne demek

Doğrusal özdecik nedir Doğrusal özdecik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bütün öğecikleri bir eksen üzerinde ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim