Doğrusal nedir ne demek

Doğrusal nedir Doğrusal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Doğrusal" ile ilgili cümleler Doğrusal denklem : Birinci dereceden iki veya daha çok değişkenli denklem. Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Eski duru...

 
 
 

Doğrusal denklem nedir ne demek

Doğrusal denklem nedir Doğrusal denklem; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: x. ler bilinmeyenleri göstermek üzere (…) denklemi. İngilizce'de Doğrusal denklem ne demek? Doğrusal denklem ingilizcesi nedir?: linear equa...

Doğrusal denklemler sistemi nedir ne demek

Doğrusal denklemler sistemi nedir Doğrusal denklemler sistemi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Ortak çözümleri aranan doğrusal denklemler kümesi. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından he...

Doğrusal diferansiyel denklemler sistemi nedir ne demek

Doğrusal diferansiyel denklemler sistemi nedir Doğrusal diferansiyel denklemler sistemi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Doğrusal diferansiyel denklemlerden oluşturulmuş sistem. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki...

Doğrusal dönüşüm nedir ne demek

Doğrusal dönüşüm nedir Doğrusal dönüşüm; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: doğrusal gönderim, doğrusal işlev]. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek g...

Doğrusal dönüşümün izi nedir ne demek

Doğrusal dönüşümün izi nedir Doğrusal dönüşümün izi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: V sonlu boyutlu bir vektör uzayı olmak üzere, A : V -> V doğrusal dönüşümüne, V 'nin bir F tabanına göre karşılık gelen matri...

Doğrusal eklem nedir ne demek

Doğrusal eklem nedir Doğrusal eklem; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Verilen bir ya da birden çok sayıda önermeden, doğruluk değeri yalnız bu önermelerin doğruluk değerlerine bağlı olan bir bileşik önermeyi oluş...

Doğrusal eşyapı dönüşümü nedir ne demek

Doğrusal eşyapı dönüşümü nedir Doğrusal eşyapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki doğrusal uzay arasında birebir-örten doğrusal dönüşüm, Anlamdaş. doğrusal eşlev. Bir X vektör uzayından Y vektör uzayın...

Doğrusal geçerli önerme nedir ne demek

Doğrusal geçerli önerme nedir Doğrusal geçerli önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yalınç bileşenlerinin bütün değerlemeleri için doğru olan bileşik önerme, yalnızca içinde geçen doğrusal eklemler gereği geçerli olan ...

Doğrusal cebir nedir ne demek

Doğrusal cebir nedir Doğrusal cebir; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Doğrusal uzayların ve doğrusal dönüşümlerin özelliklerini inceleyen cebir dalı. Cebir : Zor, zorlayış. Artı ve eksi gerçek sayılarla, ...

Doğrusal çokluk nedir ne demek

Doğrusal çokluk nedir Doğrusal çokluk; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir vektör uzayının alt vektör uzayı, doğrusal manifold, çokkatlı, çokluk. Çoklu : İçinde birden çok işlev barındıran. 2, 3, 4, 5, 6...

Doğrusal denklemler dizgesi nedir ne demek

Doğrusal denklemler dizgesi nedir Doğrusal denklemler dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: doğrusal denklemlerinden oluşan dizge. Denklemler dizgesi : Denklemlerden oluşan dizge Denk : Yük hayvanlarının sağ ve s...

Doğrusal devinirlik nedir ne demek

Doğrusal devinirlik nedir Doğrusal devinirlik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Kütle ile doğrusal hızın çarpımı olarak bulunan doğrusal devinim niceliği (mv). Devi : Deve. Tokacın iki ölünokta arasında ...

Doğrusal doğrultmaç nedir ne demek

Doğrusal doğrultmaç nedir Doğrusal doğrultmaç; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Akını ya da gerilim çıktısı, dalgalı imlem girdisi ile özdeş biçimde olan doğrultmaç. Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğ...

Doğrusal dönüşümler uzayı nedir ne demek

Doğrusal dönüşümler uzayı nedir Doğrusal dönüşümler uzayı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: E doğrusal uzayından F doğrusal uzayına tanımlı olan bütün doğrusal dönüşümlerin oluşturduğu kümenin, dönüşümlerin toplamı ...

Doğrusal eğilim nedir ne demek

Doğrusal eğilim nedir Doğrusal eğilim; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Bağımlı değişkenin, zaman değişkeninin doğrusal bir işlevi olduğu eğilim. Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değ...

Doğrusal eklemler mantığı nedir ne demek

Doğrusal eklemler mantığı nedir Doğrusal eklemler mantığı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yalnız doğrusal eklemler kapsayan eklemler mantığı. Doğrusal eklem : Verilen bir ya da birden çok sayıda önermeden, doğruluk değeri...

Doğrusal fonksiyon nedir ne demek

Doğrusal fonksiyon nedir Doğrusal fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir vektör uzayından bu vektör uzayının tanımlandığı cisme giden doğrusal dönüşüm, lineer fonksiyon. Doğru : Bir ucundan öbür ucu...

Doğrusal gönderim nedir ne demek

Doğrusal gönderim nedir Doğrusal gönderim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: E, F birer A-doğru-uzaysı olmak üzere her koşullarını gerçekleyen gönderimi, Anlamdaş. doğrusal dönüşüm, doğrusal işlev. Gönde : G...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim