Doğrusal nedir, Doğrusal ne demek

Doğrusal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bir doğru ile ilgili olan
  • Bir doğruyu izleyen.
  • Aynı doğruya ait olan.

"Doğrusal" ile ilgili cümleler

  • "Doğrusal olmayan farklı üç nokta bir düzlem belirtir."

Doğrusal tanımı, anlamı:

Doğrusal denklem : Birinci dereceden iki veya daha çok değişkenli denklem.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Beraber. Ancak, yalnız. Aynı, benzer. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sadece. Bir kez. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sayıların ilki.

Doğru : Karşı yönünce. İki nokta arasındaki en kısa çizgi. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Gerçek, hakikat. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Yakın, yakınlarında. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz.

 

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Ait : İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.

Doğrusal cebir : Doğrusal uzayların ve doğrusal dönüşümlerin özelliklerini inceleyen cebir dalı.

Doğrusal çokluk : Bir vektör uzayının alt vektör uzayı, doğrusal manifold, çokkatlı, çokluk.

Doğrusal denklemler dizgesi : (…)doğrusal denklemlerinden oluşan dizge.

Doğrusal denklemler sistemi : Ortak çözümleri aranan doğrusal denklemler kümesi.

Doğrusal devinirlik : Kütle ile doğrusal hızın çarpımı olarak bulunan doğrusal devinim niceliği (mv).

Doğrusal diferansiyel denklem : (…)

Doğrusal diferansiyel denklemler sistemi : Doğrusal diferansiyel denklemlerden oluşturulmuş sistem.

Doğrusal doğrultmaç : Akını ya da gerilim çıktısı, dalgalı imlem girdisi ile özdeş biçimde olan doğrultmaç.

Doğrusal dönüşüm : [Bakınız: doğrusal gönderim, doğrusal işlev] (…)

Doğrusal dönüşüm dizeyi : (…)

Doğrusal ile ilgili Cümleler

  • Sistem doğrusal mıdır?
  • Dünya savaşı hayali, doğrusal bir dinle ilişkilendirilebilir.

Diğer dillerde Doğrusal anlamı nedir?

İngilizce'de Doğrusal ne demek? : adj. linear

Fransızca'da Doğrusal : linéaire, rectiligne

Almanca'da Doğrusal : adj. linear