Doğrusal dönüşüm nedir, Doğrusal dönüşüm ne demek

Doğrusal dönüşüm; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir.

Matematik'te terim anlamı:

[Bakınız: doğrusal gönderim, doğrusal işlev].

Doğrusal dönüşüm anlamı, tanımı

Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler arasında, yenilenlerin elenmesini sağlamak üzere yapılan güreş dizisi. Bir üst duruma geçecek kılıçoyuncularının belli olması için , her basamakta yinelenen küme içi yarışmalarına katılan yarışmacıların yer aldıkları, eşit değerdeki kümelerden oluşan birlik. Temel parçacıkların ya da çekirdeğin açısal devinim büyüklüğünü belirtmekte kullanılan ve yüklerin parçacık ekseni çevresinde dönmesine ilişkin bir nitelik. [Bakınız: spin]. Birçok keseklerden meydana gelen bir koşuğun her keseğine denir. Yarışlıkta yapılan yarışlarda, her bir dönüşe verilen ad. Yarışma ve karşılaşmaların sayı, zaman ya da mesafelere göre tekrarlanan birimleri. Tövbe

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Yakın, yakınlarında. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Gerçek, hakikat. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Karşı yönünce. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

 

Doğrusal : Bir doğru ile ilgili olan. Bir doğruyu izleyen. Aynı doğruya ait olan.

Dönüş : Dönme işi. Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

Dönüşüm : Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, transformasyon. Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme. Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon.

Doğrusal dönüşümler uzayı : E doğrusal uzayından F doğrusal uzayına tanımlı olan bütün doğrusal dönüşümlerin oluşturduğu kümenin, dönüşümlerin toplamı ve sayılla çarpma işlemleriyle donatıldığında elde edilen doğrusal uzay. Simgesi.

Doğrusal dönüşümün izi : V sonlu boyutlu bir vektör uzayı olmak üzere, A : V -> V doğrusal dönüşümüne, V 'nin bir F tabanına göre karşılık gelen matrisinin izi. Bu sayı F tabanının seçilişinden bağımsızdır.

Sınırlı doğrusal dönüşüm : E ile F birer düzgeli uzay olmak üzere eküs koşulunu sağlayan doğrusal dönüşümü. E ile F birer yerel dışbükey uzay olmak üzere, E nin sınırlı kümelerini F nin sınırlı kümelerine gönderen doğrusal dönüşümü.

Sürekli doğrusal dönüşümler uzayı : E ile F ilingesel yöney uzayları için, E den F ye tanımlı tüm sürekli doğrusal dönüşümlerin oluşturduğu doğrusal uzay. L(E,F).

Doğrusal gönderim : E, F birer A-doğru-uzaysı olmak üzere her koşullarını gerçekleyen gönderimi, Anlamdaş. doğrusal dönüşüm, doğrusal işlev.

 

Doğrusal işlev : [Bakınız: doğrusal gönderim].

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Gönderi : Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb. Yolcu etme, uğurlama.

Gönder : Bayrak direği. Üvendire. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

Gönde : Göndermek.

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

Diğer dillerde Doğrusal dönüşüm anlamı nedir?

İngilizce'de Doğrusal dönüşüm ne demek ? : linear transformation