Dönüşüm nedir, Dönüşüm ne demek

 • Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, transformasyon.
 • Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme
 • Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon.

"Dönüşüm" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi." - N. Cumalı

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında oyun kahramanının yazgısında beklenmedik bir dönüşüm. Talihin dönmesi.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Fonksiyon. Özellikle, doğrusal uzaylar arasındaki doğrusal dönüşüm.

[Bakınız: işlev, gönderim]

Nükleer Enerji alanındaki anlamı:

Bir elementin nüklidinin, nükleer tepkime sonucu, bir başka element nüklidine dönüşmesi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Veri seti normal dağılımdan uzak olduğunda, verileri daha farklı bir ölçüm skalasında logaritmik, karekök gibi matematiksel bir fonksiyon yardımıyla tüm ham veriyi normal dağılım elde etmek üzere dönüşüme uğratma işlemi.

Bilimsel terim anlamı:

Dünya halkbiliminde bir amacı gerçekleştirmek, cezadan kaçınmak ya da yarışma kazanmak amacıyla genellikle büyüsel yollarla, insan, hayvan, nesne ve doğaüstü güçlerin birbirlerinin biçim ve görevlerini alabileceklerine ilişkin evrensel halk inancı, bk. halkbilim, büyü, dönüşümcü, dönüşümcülük.

 

Bir kimyasal tepkimede tepkenlerin tüketilme oranı.

Belirli yapı ve özellikler dizisinin, başka bir yapı ve özellikler dizisine dönüşmesi olayı.

(Ruhsal çözümleme) Bilinçaltına itilmiş tutuklu bir duygu ya da isteğin, karşıtı görünümünde ya da başka bir biçimde bilince yükselmesi.

İngilizce'de Dönüşüm ne demek? Dönüşüm ingilizcesi nedir?:

transform, peripetia, transformation, conversion, transmutation

Osmanlıca Dönüşüm ne demek? Dönüşüm Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tahavvül

Dönüşüm anlamı, kısaca tanımı:

Geri dönüşüm : Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumu.

Kentsel dönüşüm : Kentin imar planına uymayan, ruhsatsız binaların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması.

Dönüş : Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi. Dönme işi.

Dönüşümcü : Dönüşümcülük yanlısı, transformist.

Dönüşümcülük : Yaşayan türlerin yalın biçimlerden karmaşık biçimlere doğru gelişerek ortaya çıktığını -öne süren- öğreti, transformizm.

Dönüşümlü : Değişerek, sıra ile. Değişen, sıra ile olan.

Geri dönüşümlü : Geri dönüşümü olan.

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

 

Girme : Girmek işi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Şekil : Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Anlatım biçimi. Biçim. Biçim. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Tahavvül : Bir durumdan başka bir duruma geçme, değişme, değişkenlik, dönüşme, dönüşüm.

İnkılap : Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılmış olan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.

Dönüşüm aralığı : Belli bir dönüşümün olabileceği iki sıcaklık arası.

Dönüşüm elektronu : Atom içinde oluşan bir dönüşüm sonucu, atom tarafından fırlatılan elektron.

Dönüşüm oranı : Bir dönüştürecin birincil ve ikincil sargılarının sarım sayıları oranı. Üretken bir maddeden, dönüşüm yoluyla üretilen fisil nüklid sayısının, tüketilen fisil nüklid sayısına oranı.

Dönüşüm öbeği : (…)

Dönüşüm yarı-yaşamı : Işımetkin bir özdeğin çekirdeklerinin başka bir çekirdeğe dönüşerek tam yarıya düşmesi için geçen süre.

Dönüşüm-süre-sıcaklık çizgeleri : Çeliklerin eşısıl dönüşümlerini ve oluşan fazlarını, dönüşüm, süre ve sıcaklık değişkenlerine göre özetliyen çizge.

Dönüşümce : Acı veren duygu yüklü bir düşüncenin baskı sonucunda kötürümlük ya da duyum uyuşukluğu gibi bedensel belirtilere çevrildiği bir sinirce türü.

Dönüşümceli körlük : Örgensel nedenler olmadan, bilinçaltı karmaşa ve çatışmaların yarattığı görevsel bir körlük. (Ruhsal körlük görevsel körlük ile eşanlamlıdır.)

Dönüşümler grubu : Bir manifolda etki eden Lie grubu.

Dönüşümlerin pseudogrubu :

Dönüşüm ile ilgili Cümleler

 • Dönüşüm huzurlu, yavaş yavaş oldu.
 • Gerçekten geri dönüşümlü mü?
 • O geri dönüşümlü değil.
 • Biz odayı dönüşümlü olarak temizledik.
 • Bu şehrin geri dönüşüm oranı sadece %15 tir.
 • İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır.
 • Bu diferansiyel denklemler Laplace dönüşümüyle kolayca çözülebilir.
 • Gazetelerimizin geri dönüşümünü sağlamaya başladık.

Diğer dillerde Dönüşüm anlamı nedir?

İngilizce'de Dönüşüm ne demek? : n. transformation, transmutation, mutation

Fransızca'da Dönüşüm : transformation [la], avatar [le], évolution [la]

Almanca'da Dönüşüm : n. Transformation, Wandlung

Rusça'da Dönüşüm : n. превращение (N)