Katalitik nedir, Katalitik ne demek

Katalitik; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Katalizle ilgili, kataliz niteliğinde olan.
  • Katalitik soba

Kimya'daki anlamı: Katalizle ilgili olan.

İngilizce'de Katalitik ne demek? Katalitik ingilizcesi nedir?:

catalytic

Fransızca'da Katalitik ne demek?: catalytique

Katalitik tanımı, anlamı:

Katalitik soba : Tüp gaz ile çalışan, ısıtma amacıyla kullanılan bir soba türü, katalitik.

Kataliz : Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Soba : İçinde kömür, odun veya gaz yakılan, elektrikle de çalıştırılabilen ısınma aracı.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Katalitik : Katalitik soba. Katalizle ilgili, kataliz niteliğinde olan.

Katalitik elementler : İz elementler.

Katalitik hidrojenleme : Doymamış yağların hidrojenlendirilmesinde olduğu gibi katalizör kullanarak çift bağların açılarak hidrojenlerin bağlanması.

Katalitik metotlar : Sahte-birinci (pseudo) mertebe kinetiğe dayanan analitik metotlar; özellikle enzim-katalizli reaksiyonlar için kullanılır.

Katalitik parçalanma : Katalizör kullanarak bir kimyasal madde molekülünün kararlı veya daha az kararlı daha küçük moleküllere parçalanması.

Diğer dillerde Katalitik anlamı nedir?

İngilizce'de Katalitik ne demek? : adj. catalytic

Fransızca'da Katalitik : catalytique