Bale nedir Bale; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Bale" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Çocuk, yavru, küçük Gösteri Sanat...

 
 
 

Bale delisi nedir ne demek

Bale delisi nedir Bale delisi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Baleye son derece meraklı kişi. Bale : Belli hafif figür...

Bale giysisi nedir ne demek

Bale giysisi nedir Bale giysisi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bale gösterisinde sanatçının giymesi gereken giysi. Ba...

Bale komedyası nedir ne demek

Bale komedyası nedir Bale komedyası; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Komedya öğelerini kapsayan bale. Kome : Büyük, iri f...

Bale out nedir : Suyunu boşaltmak (kayık). [#Balya yapmak. Paraşütle atlamak. Kuru ot, saman ve yünlerin makineyle sıkıştırılıp bağlanmış durumu, de...

Bale thrower nedir ne demek

Bale thrower nedir : Denk. Denek. Kayığın suyunu boşaltmak. Denk yapmak. Balyalamak. Suyunu boşaltmak (kayık). Kuru ot, saman ve yünlerin makineyle sıkı...

Bale tragedyası nedir ne demek

Bale tragedyası nedir Bale tragedyası; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tragedya öğelerini kapsayan bale. Bale : Belli hafi...

Erkek bale dansçısı nedir ne demek

Erkek bale dansçısı nedir Erkek bale dansçısı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Balede dans eden erkek sanatçı. Bale : Belli ha...

Ak bale nedir Ak bale; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Klasik biçimde oynanan, dansçıların ak, kısa etekler giydiğ...

Klasik bale nedir ne demek

Klasik bale nedir Klasik bale; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli kurallara dayanan bale biçimi. Klasik bale, klasi...

Soyut bale nedir ne demek

Soyut bale nedir Soyut bale; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Soyutlamaları temel alan anlatım ve dans düzenini kapsay...

Balearic nedir islands : İspanya'nın doğu kıyısında bulunan küçük bir akdeniz adaları grubu. Balearik adaları. Balearics : Balearik adalarıyla ilgil...

Balearics nedir ne demek

Balearics nedir islands : İspanya'nın doğu kıyısında bulunan küçük bir akdeniz adaları grubu. Balearik adaları. Balearic : Balearik adaları alanının ...

Baleen nedir : Balina kemiği. Balen. Bale goods : Balya edilmiş mal. Balyalanmış mallar. Balya edilmiş mallar. [#Bale out : Emercensi atlamak. Par...

Balefire nedir : İşaret ateşi. Şenlik ateşi. Baleful : Kötülük dolu. Sahte. Kötü niyetli. Zararlı. Meşum. Şeytani. Nefret dolu. Kötü niyetli (bakış)...

Baleful nedir : Zarar verici bir şekilde. Kötü niyetli bir şekilde. Zarar verici bir biçimde. Uğursuzca. Kötü niyetlice. Balefulness : Sahtelik. Kö...

Balefulness nedir ne demek

Balefulness nedir : Kötülük dolu. Şeytani. Meşum. Kötü niyetli. Zararlı. Uğursuz. Kötü niyetli (bakış). Sahte. Nefret dolu. Balefully : Kötü niyetlice....

Baler nedir Baler; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Baler isminin anlamı, Baler ne demek: Tatlı dilli, cana yakın kimse. Baler ismi; Türkçe...

Balerik mığrısı nedir ne demek

Balerik mığrısı nedir Teknik terim anlamı: Kemikli balıklardan, boyları 50 cm olabilen, vücudu yılan şeklinde uzamış, sırt, kuyruk ve anüs yüzgeçleri birle...

Balerinlik nedir ne demek

Balerinlik nedir Balerinlik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Baler : Tatlı dilli, cana yakın kimse Bale : Belli hafif figürlere...

Bale antlaşması nedir ne demek

Bale antlaşması nedir Bale antlaşması; Uluslararası alanında kullanılan bir kelimedir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: (1795). Antlaşma : İki veya da...

Bale bestecisi nedir ne demek

Bale bestecisi nedir Bale bestecisi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bale müziğini besteleyen sanatçı. Best : Bahis, iddi...

Bale eğitmeni nedir ne demek

Bale eğitmeni nedir Bale eğitmeni; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bale öğrencilerini yetiştiren, eğiten ve çalıştıran u...

Bale goods nedir ne demek

Bale goods nedir : Kuru ot, saman ve yünlerin makineyle sıkıştırılıp bağlanmış durumu, denk. Denek. Paraşütle atlamak. Balya yapmak. Balya. Kayığın su...

Bale operası nedir ne demek

Bale operası nedir Bale operası; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çeşitli ezgileri kapsayan bale. Bale : Belli hafif fig...

Bale out water nedir ne demek

Bale out water nedir : [#[#balya Balyalamak]. Balya. Denk yapmak. Suyunu boşaltmak (kayık). Denek. Kayığın suyunu boşaltmak. Balya yapmak. Denk. Paraşütle...

Bale topluluğu nedir ne demek

Bale topluluğu nedir Bale topluluğu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bale türünün bütün özelliklerini kapsayan ve gerekler...

Bale tutamağı nedir ne demek

Bale tutamağı nedir Bale tutamağı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gerek denge, gerekse kasları açmada işe yarayan, duvar...

Sert uçlu bale ayakkabısı nedir ne demek

Sert uçlu bale ayakkabısı nedir Sert uçlu bale ayakkabısı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bale sanatının temeli olan parmak ucu dan...

Cotton bale nedir ne demek

Cotton bale nedir : Pamuklu dokuma. Pamuk bezi. Pamuk. Pamuklu bez. Uzlaşmak. Pamuk ipliği. Dost olmak. Anlaşmak. Pamuk (bezi). Bale : Balya yapmak. Ka...

Romantik bale nedir ne demek

Romantik bale nedir Romantik bale; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Masal, mitologya, şiir havası içinde düzenlenen bale ...

Sözsüz oyunlu bale nedir ne demek

Sözsüz oyunlu bale nedir Sözsüz oyunlu bale; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözsüz oyun kesimleri içeren bale yapıtı. Oyunlu...

Balearic islands nedir ne demek

Balearic islands nedir : Balearik adalarıyla ilgili. Balearik adaları alanının veya bunlarla ilgili. Islands : Ada. Adalar. [#Balearics : Balearik adalarıyl...

Baled nedir goods : Balya edilmiş mal. Balyalanmış mallar. Balya edilmiş mallar. Bale out : Uçağı terk etmek. Uçağı bırakıp paraşütle yere inmek....

Baleens nedir : Dişsiz olan balinaların ağzında bulunan, 4-5 m kadar boyunda ince uzun levhalar halinde, üst çene boyunca iki sıra saçak gibi dizil...

Balefires nedir ne demek

Balefires nedir : İşaret ateşi. Şenlik ateşi. Baleful : Sahte. Kötü niyetli (bakış). Meşum. Kötülük dolu. Nefret dolu. Zararlı. Kötü niyetli. Şeytani...

Balefully nedir ne demek

Balefully nedir : Meşum. Zararlı. Şeytani. Kötü niyetli. Sahte. Nefret dolu. Kötülük dolu. Uğursuz. Kötü niyetli (bakış). Balefulness : Kötü niyetlil...

Balemit nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Palamut, çam ve meşe ağacının, meyvesi. Bale : Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzen...

Balerik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Al, tatlı bir çeşit erik. Baler : Tatlı dilli, cana yakın kimse Bale : Belli hafif figürlere, adım atışlara...

Balerin nedir Balerin; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Balerin" ile ilgili cümle Bale : Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sa...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim