Ezgi nedir Ezgi; bir müzik terimidir. "Ezgi" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Eziyet, zulüm İnceleyerek araştırma. Erzak. Üzüntü;...

 
 
 

Ağır ezgi nedir ne demek

Ağır ezgi nedir Ağır ezgi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ağır ezgi" ile ilgili cümle örnekleri Ezgi : Kulağa hoş gelen ses...

Ezgici erkek nedir ne demek

Ezgici erkek nedir Ezgici erkek; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ezgi söylemek için eğitilmiş sanatçı. Erke : Enerji. P...

Ezgiç nedir Ezgi : Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi. Üzüntü, sıkıntı. Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses...

Ezgilemek nedir ne demek

Ezgilemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geciktirmek. Bir işi inceden inceye düşünerek yapmak. Ezgil : Muşmula. Şanlıurfa şehrinde, Suruç ilçesi, me...

Ezgilenme nedir ne demek

Ezgilenme nedir Ezgi : Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi. Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi. Üzüntü, ...

Ezgileşme nedir ne demek

Ezgileşme nedir Ezgileşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ezgil : Muşmula. Şanlıurfa şehrinde, Suruç ilçesi, merkez nahiyesin...

Ezgileştirme nedir ne demek

Ezgileştirme nedir Ezgileştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ezgil : Muşmula. Şanlıurfa şehrinde, Suruç ilçesi, merkez nahiye...

Ezgili nedir Ezgili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Halinden herzaman yakınan (kimse). Ezgi : Bir mü...

Ezgin nedir Ezgin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ezgin" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Zayıf hayvan. Çürük, ...

Ezgin tezgin nedir ne demek

Ezgin tezgin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilinmedik, yabancı, kuşku veren kimse: Ezgin tezgin gelir, sabanı tarlada bırakma. Tezgin : Ürkerek sürüde...

Ezginek nedir Teknik terim anlamı: Azacık, biraz. Ezgi : Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi. Üzü...

Ezginnik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eziyet, sıkıntı. Ezgi : Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melo...

Bank ezgicileri nedir ne demek

Bank ezgicileri nedir Bank ezgicileri; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ortaçağ'da orta Avrupa'da ve özellikle konuşulan ül...

Koro ezgileri nedir ne demek

Koro ezgileri nedir Koro ezgileri; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Koro ile topluca söylenmek üzere yazılan, uslûp, biçim...

Başuna çezginmek nedir ne demek

Başuna çezginmek nedir Teknik terim anlamı: Etrafında dolaşmak. Çezgi : Halı, dokuma tezgâhlarına gerilen sıra ipler. Dokuma tezgahındaki gergin ipler. (Ref...

Bezgin nedir Bezgin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bezgin" ile ilgili cümle Bezgi : Süs, bezek. Bezginleşme : Bezginleş...

Bezginleşme nedir ne demek

Bezginleşme nedir Bezgin : Solgun, cansız. Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş bir biçimde. Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş. Bezgi : Süs, bez...

Bezginlik nedir ne demek

Bezginlik nedir "Bezginlik" ile ilgili cümle Bezginlik getirmek : Usanmak, bıkmak. Bezgin : Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş bir biçimde. Solgu...

Çezgi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Halı, dokuma tezgâhlarına gerilen sıra ipler. Teknik terim anlamı: Dokuma tezgahındaki gergin ipler. (Refah...

Ezgi koşuğu nedir ne demek

Ezgi koşuğu nedir Ezgi koşuğu; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Lirik koşuk ve özellikle koro koşuğu. Teknik terim ...

Ezgi sesi nedir ne demek

Ezgi sesi nedir Ezgi sesi; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Ezgi söyleme tekniğinde kullanılan ses. Tekni...

İkili ezgi nedir ne demek

İkili ezgi nedir İkili ezgi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki ezgicinin karşılıklı söylediği ezgi. İkil : İkili öğ...

Ezgici kadın nedir ne demek

Ezgici kadın nedir Ezgici kadın; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ezgi söylemek için eğitilmiş kadın sanatçı. Ezgi : Bel...

Ezgil nedir Ezgil; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Muşmula. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlam...

Ezgilendirmek nedir ne demek

Ezgilendirmek nedir Teknik terim anlamı: Sesi ezgili yapmak. Ezgil : Muşmula. Şanlıurfa şehrinde, Suruç ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim biri...

Ezgilenmek nedir ne demek

Ezgilenmek nedir Yerel Türkçe anlamı: Kendi kendine türkü söyleyerek eğlenmek. Ezgi : Üzüntü, sıkıntı. Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi. Belli bir...

Ezgileşmek nedir ne demek

Ezgileşmek nedir Ezgil : Muşmula. Şanlıurfa şehrinde, Suruç ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi Ezgileşme : Ezgileşmek işi. Ezgi : Bel...

Ezgileştirmek nedir ne demek

Ezgileştirmek nedir Ezgi : Gidiş, yol, tarz, tempo. Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi. Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizi...

Ezgim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çürük, ezik meyve. Ezgi : Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, me...

Ezgin lezgin nedir ne demek

Ezgin lezgin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaçıp yolunu şaşırmış hayvan: Ezgin tezgin bir av bulamadın mı?. Yolunu şaşırmış. Lezgi : Sersem, beceriksi...

Ezgince nedir Ezgince; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ezgince" ile ilgili cümle Ezgin : Paraca durumu bozuk olan (kimse)....

Ezginlik nedir "Ezginlik" ile ilgili cümle örnekleri Fransızca'da Ezginlik ne demek?: accablement Ezgin : Üzüntü veren. Çürük, ezik (meyve). Paraca ...

Ezgisel nedir Ezgisel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ezgi : Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses di...

Jest ezgileri nedir ne demek

Jest ezgileri nedir Jest ezgileri; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Orta Çağ Fransa'sında ezgiler eşliğinde anlatılan öyk...

Usta ezgici nedir ne demek

Usta ezgici nedir Usta ezgici; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: XV. ve XVI. yüzyıllarda, Alman kentlerinde, özellikle N...

Bezgi nedir Bezgin : Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş bir biçimde. Solgun, cansız. Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş. Bezginleşme : Be...

Bezgince nedir Bezgince; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Bezgi : Süs, bezek Bezgin : Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş. ...

Bezginleşmek nedir ne demek

Bezginleşmek nedir Bezgin : Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş bir biçimde. Solgun, cansız. Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş. Bezgi : Süs, bez...

Bıyıklı mezgit nedir ne demek

Bıyıklı mezgit nedir Teknik terim anlamı: Birinci dorsal yüzgeci daha sivri ve uzun olan, ikinci dorsal yüzgeci benekli, 80 cm boya ulaşabilen, pelvik yüz...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim