Curve nedir English: At times I confuse curve with carve. Turkish: Bazen "curve"'ü "carve" ile karıştırıyorum. English: Draw me the Pareto curve. Turkish: Bana Pareto eğrisini çiz. English: It's a long road with no curves. ...

 
 
 

Curve follower nedir ne demek

Curve follower nedir : Bilgisayar, madencilik alanlarında kullanılır. Eğmek. Kavis. Bükülmek. Eğmeç. Kıvrılmak. Bükmek. Eğri. Kıvırmak. Kavis çizmek. Follower : Baskıcı. Mürit. Takipçi. Yandaş. Ahşap başlık. Hizmetli. Havari. Hayran. Peyk. Baş...

Curve of base nedir ne demek

Curve of base nedir : Bükmek. Dönemeç. Kavis. Eğmek. Eğri. Kıvırmak. Eğmeç. Eğilmek. Bilgisayar, madencilik alanlarında kullanılır. Bükülmek. Of : -dan. -den övünerek bahsetmek. Li. Karşı. Hakkında. In. -den. -nın. Den. Nin. [#Base : Başlangı...

Curve plotter nedir ne demek

Curve plotter nedir : Eğmeç. Dönemeç. Bilgisayar, madencilik alanlarında kullanılır. Eğri. Kavis çizmek. Kavisleştirmek. Kavis. Kıvrılmak. Bükülmek. Kıvırmak. Plotter : Komplocu. Bir veri işleyici güdümünde, veri olarak tanımlanan noktaları b...

Curved asymptote nedir ne demek

Curved asymptote nedir : Kavisli. Çarpık. Eğilmiş. Eğimli. Eğmeçli. Eğri. Bombeli. Kıvrık. Kıvrılan. Asymptote : Sonuşmaz. Asemptot. Bir eğrinin, değişkeni sonsuza doğru giderken yaklaştığı erey doğru. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Asimpt...

Curved line nedir ne demek

Curved line nedir : [#Çarpık. Eğimli. Eğmeçli. Bombeli. Kavisli. Kıvrık. Kıvrılan. Eğilmiş. Eğri. Line : Sürütme oltaları. Dizmek. İçini kaplamak. Satır. Düzdizim çizgisi. Doldurmak. Tenis, futbol, bilgisayar, bilişim, masa tenisi, sinema, ...

Curved shape nedir ne demek

Curved shape nedir : Eğimli. Eğilmiş. Bombeli. Kıvrılan. Eğmeçli. Çarpık. Kavisli. Kıvrık. Eğri. Shape : Kondisyon. Gelişmek. Biçim almak. Biçim vermek. Biçimlendirmek. Form. Biçim. Düzenlemek. Kalıbını almak. Yönlendirmek. [#Curved asymptot...

Curvedly nedir asymptote : Eğri kavuşmaz. Eğik asimptot. Eğri asimptot. Curved fault : Düzlemi yay biçiminde olan kırık. Büküntülü kırık. Kavisli fay. line : Eğri. Eğik çizgi. Eğri çizgi. Düz olmayan çizgi. Curved screen : Sinema, televi...

Curves nedir English: It's a long road with no curves. Turkish: O, virajsız uzun bir yoldur. English: Real women have curves. Turkish: Hakiki kadınların kıvrımları vardır. English: The road curves gently toward the lake. ...

Curve chart nedir ne demek

Curve chart nedir : Eğmek. Kıvrılmak. Bükülmek. Kavisleştirmek. Eğilmek. Kavis çizmek. Eğmeç. Dönemeç. Bükmek. Kavis. Chart : Plan yapmak. Çizim. Haritaya almak. Grafiğini çıkarmak. Karmaşık sayısal çizelgeleri kolayca kavranır biçimde sunm...

Curve fitting nedir ne demek

Curve fitting nedir : Kavis. Eğmeç. Dönemeç. Kıvrılmak. Bükmek. Bilgisayar, madencilik alanlarında kullanılır. Kıvırmak. Eğilmek. Eğmek. Kavis çizmek. Fitting : Tertibat. Tesviyecilik. Geçme. Doğru. Kurma. Yakışık alır. Uygun. Tesisat işlerin...

Curve generator nedir ne demek

Curve generator nedir : Eğmeç. Kıvırmak. Eğri. Bükülmek. Kavis çizmek. Dönemeç. Eğmek. Bükmek. Eğilmek. Bilgisayar, madencilik alanlarında kullanılır. Generator : Ana nota. Üretken. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanları...

Curve of intensity distribution nedir ne demek

Curve of intensity distribution nedir : Bükmek. Kavis çizmek. Kavis. Eğmeç. Kıvrılmak. Bilgisayar, madencilik alanlarında kullanılır. Bükülmek. Eğilmek. Eğmek. Kıvırmak. Of : Yüzünden. -dan. Hakkında. -nın. -li. -nin. -den övünerek bahsetmek. -den. Karşı. -in....

Curved nedir asymptote : Eğri asimptot. Eğik asimptot. Eğri kavuşmaz. Curved fault : Kavisli fay. Düzlemi yay biçiminde olan kırık. Büküntülü kırık. line : Düz olmayan çizgi. Eğik çizgi. Eğri. Eğri çizgi. Curved screen : Bazı geniş gör...

Curved fault nedir ne demek

Curved fault nedir : Eğri. Eğilmiş. Eğmeçli. Çarpık. Eğimli. Kıvrılan. Kıvrık. Kavisli. Bombeli. Fault : Kırık. Daha önce sıkışık, sertleşmiş katmanların dikey doğrultuda yer değiştirmeleri sonunda yer yer kırılmaları ve bir kırılma düzlemi ...

Curved screen nedir ne demek

Curved screen nedir : Kıvrık. Eğmeçli. Kavisli. Çarpık. Eğimli. Eğilmiş. Eğri. Kıvrılan. Bombeli. Screen : Filme almak (kitap vb.). Kamufle etmek. Bir filmi gösterici yardımıyla görüntülük üzerine yansıtarak izlenmesini sağlamak; gösterimi ge...

Curved wing tip nedir ne demek

Curved wing tip nedir : Eğilmiş. Eğmeçli. Bombeli. Kıvrılan. Eğimli. Kıvrık. Eğri. Çarpık. Kavisli. Wing : Sahne gerisi panosu. Hızlandırmak. Kanat. Uçurmak. Gemilerin iç yanları, borda karşıtı. Ek bina. Ala. nematodlarda bulunan kütiküla değiş...

Curvedness nedir ne demek

Curvedness nedir asymptote : Eğri kavuşmaz. Eğri asimptot. Eğik asimptot. Curved fault : Büküntülü kırık. Düzlemi yay biçiminde olan kırık. Kavisli fay. line : Düz olmayan çizgi. Eğik çizgi. Eğri. Eğri çizgi. Curved screen : Bazı geniş gör...

Curves and colors nedir ne demek

Curves and colors nedir : Kavis çizmek. Bükülmek. Eğriler. Eğmek. Bükmek. Eğilmek. And : Sonra. Da. Ayrıca. Daha sonra. Ve. De. -bundan dolayı. Da... da... ya da de... de. Ma. İle. [#Colors : Sancak. Renkliler. Takı. Renkler. Bayrak. Üniforma. Şa...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim