Biçim bilimi nedir, Biçim bilimi ne demek

  • Yapı bilimi

Zooloji alanındaki anlamı:

(anlamdaş. Şekil Bilimi, karşılık. Morfoloji) (Yun. Morphe = biçim, Yun. Logos = bilim): Biyolojinin, canlının yapı ve biçimi ile uğraşan bir dalı. Geniş anlamda, Yapı bilimi (Anatomi), Doku bilimi (Histoloji), Göze bilimi (Sitoloji) dallarını içine alır. Dar anlamda canlının yalnız dış biçimlerinden bahseder.

İngilizce'de Biçim bilimi ne demek? Biçim bilimi ingilizcesi nedir?:

morphology

Biçim bilimi anlamı, kısaca tanımı:

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

 

Yapı bilimi : Yapı bilgisi. Bitkilerde ve canlılarda organların yapılarını, biçimlerini, biçimleriyle görevleri arasındaki ilgiyi inceleyen bilim kolu, morfoloji.

Yapı : Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni. Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.