Görüşme nedir ne demek

Görüşme nedir "Görüşme" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir konu üzerinde aydınlanmak ya da bir kimsenin kişiliği üzeri...

 
 
 

Görüşme ortam nedir ne demek

Görüşme ortam nedir Görüşme ortam; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir görüşmenin içinde geçtiği olumlu ya da olum...

Açıkuçlu görüşme nedir ne demek

Açıkuçlu görüşme nedir Açıkuçlu görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tüm içerimleriyle önceden saptanıp soruya dö...

Biçimsel görüşme nedir ne demek

Biçimsel görüşme nedir Biçimsel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Soru-yanıt ya da bilgi alışveriş sürecini ön...

Derinliğine görüşme nedir ne demek

Derinliğine görüşme nedir Derinliğine görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İnsan kişiliğinin derinlerine inmek ya da...

Etkin görüşme nedir ne demek

Etkin görüşme nedir Etkin görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir örnekolay incelemesinde, yaşamöyküsü çözüml...

Güdümlü görüşme nedir ne demek

Güdümlü görüşme nedir Güdümlü görüşme; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Kılavuzluk çalışmalarında danışmanın görüştüğü ...

Kılavuzlu görüşme nedir ne demek

Kılavuzlu görüşme nedir Kılavuzlu görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bilgi amaçlı konuşmaları kendiliğinden gidiş...

Kişisel görüşme nedir ne demek

Kişisel görüşme nedir Kişisel görüşme; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kılavuzluk uzmanının (danışman), şikâyeti y...

Nicel nitel görüşme nedir ne demek

Nicel nitel görüşme nedir Nicel nitel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçünlü-dizgeli bir çizinlik kullanmakla ...

Odaklaşmış görüşme nedir ne demek

Odaklaşmış görüşme nedir Odaklaşmış görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görüşmelerde yol gösterici olmak üzere kar...

Özesağaltıcı görüşme nedir ne demek

Özesağaltıcı görüşme nedir Özesağaltıcı görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: En az yöneltici bir tutumla görüşülen ki...

Sınırlı görüşme nedir ne demek

Sınırlı görüşme nedir Sınırlı görüşme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çok sınırlı bazı konular için yapılan görüşme. Sını :...

Toplu görüşme nedir ne demek

Toplu görüşme nedir Toplu görüşme; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Türkiye’de kamu görevlilerine verilecek ha...

Görüşmeci nedir ne demek

Görüşmeci nedir "Görüşmeci" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Bir görüşmede soru çizinliği ya da görüşme kılavuzu kullanarak karşılıklı konuşma...

Görüşmeci yanı nedir ne demek

Görüşmeci yanı nedir Görüşmeci yanı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Görüşmeci davranışının neden olduğu yan. Yanı : ...

Görüşmeci yönergesi nedir ne demek

Görüşmeci yönergesi nedir Görüşmeci yönergesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir görüşmede izlenecek almaşık düzenleri...

Görüşmek nedir ne demek

Görüşmek nedir "Görüşmek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Gizlice cinsel ilişkide bulunmak, zina etmek. Hoşgörücü : Hoşgörülü. Görüşme : Görüş...

Çıkış görüşmesi nedir ne demek

Çıkış görüşmesi nedir Çıkış görüşmesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş yerini bırakıp gidenlerle, bunun nedenlerini ortay...

Çok yanlı ticaret görüşmeleri nedir ne demek

Çok yanlı ticaret görüşmeleri nedir Çok yanlı ticaret görüşmeleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: GATT (yeni adıyla Dünya Ticaret Örgü...

Görüşme çizinliği nedir ne demek

Görüşme çizinliği nedir Görüşme çizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Görüşmecinin yanıtlayıcılarla yüz yüze geler...

Görüşme kılavuzu nedir ne demek

Görüşme kılavuzu nedir Görüşme kılavuzu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Görüşme yordamında başvurulan ve görüşme sır...

Görüşme süresi nedir ne demek

Görüşme süresi nedir Görüşme süresi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcının ilgi ve yoğulumunun uyanık kaldı...

Biçimleyici görüşme nedir ne demek

Biçimleyici görüşme nedir Biçimleyici görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçimsel bir kurala bağlı kalmaksızın bilg...

Bireysel görüşme nedir ne demek

Bireysel görüşme nedir Bireysel görüşme; Eğitim, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Danışman ile yalnız bir kişi ...

Edilgen görüşme nedir ne demek

Edilgen görüşme nedir Edilgen görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir örnekolay inlemesinde yaşam öyküsü çözüml...

Genel görüşme nedir ne demek

Genel görüşme nedir Genel görüşme, TBMM'nin yetkilerinden bir tanesidir. Yürütme organının (Bakanlar Kurulu) denetlenmesi amacıyla bu yetkiyi kullanır. Ü...

Güdümsüz görüşme nedir ne demek

Güdümsüz görüşme nedir Güdümsüz görüşme; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Kılavuzluk çalışmalarında danışmanın, doğrudan...

Kılavuzsuz görüşme nedir ne demek

Kılavuzsuz görüşme nedir Kılavuzsuz görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Konuların genel çerçevesiyle önceden kesti...

Nicel görüşme nedir ne demek

Nicel görüşme nedir Nicel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aşırı ölçünlü ve dizgeli bir görüşme çizinliği k...

Nitel görüşme nedir ne demek

Nitel görüşme nedir Nitel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Soruları açıkuçlu ya da genel konu başlıkları b...

Onamsız görüşme nedir ne demek

Onamsız görüşme nedir Onamsız görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Görüşmeciyle yanıtlayıcının biçimsel bir koşul...

Sağaltıcı görüşme nedir ne demek

Sağaltıcı görüşme nedir Sağaltıcı görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir bireyin ya da toplumsal kümenin sayrılı...

Tanısal görüşme nedir ne demek

Tanısal görüşme nedir Tanısal görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tüm içerimi, tüm çerçevesiyle belirlenemeyen y...

Yöneltimsiz görüşme nedir ne demek

Yöneltimsiz görüşme nedir Yöneltimsiz görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Genel bir ilgi alanında derinliğine, geni...

Görüşmeci eğitimi nedir ne demek

Görüşmeci eğitimi nedir Görüşmeci eğitimi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir alan uygulamasında görev alacak takımın...

Görüşmeci yanlılığı nedir ne demek

Görüşmeci yanlılığı nedir Görüşmeci yanlılığı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Görüşme yordamında bir toplumsal.birim ola...

Görüşmecilik nedir ne demek

Görüşmecilik nedir Görüşmeci : Görüşme yapan kimse. Görüşme : Görüşmek işi, mülakat, müzakere. Görüş : Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ay...

Görüşmelik nedir ne demek

Görüşmelik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nişan töreni. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavr...

Çok yanlı görüşmeler nedir ne demek

Çok yanlı görüşmeler nedir Çok yanlı görüşmeler; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İkiden çok hükümetin temsilcileri arasında yapı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim