Kılav nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerleri şeyler için). Yerli yerinde, düzenli. Düzeltme, çeki düzen verme işi, cila. Korku. Öfke. 3.Dikkat. Bağırıp çağırma, uyarma. Dinçlik, beden sağlığı, neşe. Yarı...

 
 
 

Kılavat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüz. Yaradılış, huy. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerleri şeyler için). Yerli yerinde, düzenli. Düzeltme, ç...

Kılavlanmak nedir ne demek

Kılavlanmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Süslenmek, boyanmak. Göz koymak (kadın ve erkek arkadaşlık etmek için). Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerler...

Kılavma getirmek nedir ne demek

Kılavma getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırasına getirmek : Tam kılavına getirdi ve öyle bir söz söyledi ki garşısındaki ne diyeceğini bilemedi. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Kes...

Kılavuz nedir "Kılavuz" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Okul yöneticilerine, öğretmenlere ve kimi durumlarda öğrencilere yeni programlar, yöntem ve teknikler ile uygulama biçimleri üzerinde bilgi veren ve yol gösteren ...

Kılavuz çavuş nedir ne demek

Kılavuz çavuş nedir Kılavuz çavuş; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Törenlerde padişaha ve sadrazamlara yol açan görevli. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kıla...

Kılavuz gemisi nedir ne demek

Kılavuz gemisi nedir Kılavuz gemisi; bir denizcilik terimidir. Kılavuz : Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse. Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne. Yol göstere...

Kılavuz katman nedir ne demek

Kılavuz katman nedir Kılavuz katman; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir yer düzeyine ya da kuşağa özellik veren katman. Kayaç dizileri içinde süreli olarak bulunan ve birbirlerine yakın bölümlerin b...

Kılavuz makara nedir ne demek

Kılavuz makara nedir Kılavuz makara; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı, gösterici, basım aygıtı gibi araçlarda filmin belirli bir yolu izlemesi için yerleştirilmiş makaralar. Kıla : Taşla...

Kılav vermek nedir ne demek

Kılav vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keskinletmek, bilemek. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerleri şeyler için). Yerli yerinde, düzenli. Düzeltme,...

Kılavan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğün halkı. Gömütlerin başına dikilen söğüt dalı. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerleri şeyler için). Yerli...

Kılavlamak nedir ne demek

Kılavlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keskinletmek, bilemek. At yarışı yapmak. Bilemek, keskinleştirmek. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerleri şey...

Kılavlı nedir ne demek

Kılavlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keskin. Yaşı büyük olup da genç görünen. İştahlı, istekli, sağlıklı. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerleri ş...

Kılavulamak nedir ne demek

Kılavulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keskinletmek, bilemek. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerleri şeyler için). Yerli yerinde, düzenli. Düzeltme,...

Kılavuz açıklama nedir ne demek

Kılavuz açıklama nedir Kılavuz açıklama; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Açıklamanın ses kuşağına alınmasına yardımcı olması için, filmin gösterilişi sırasında çekim çekim yapılan anlatım. Kıl...

Kılavuz fiş nedir ne demek

Kılavuz fiş nedir Kılavuz fiş; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Katalogda yer alan fişler arasına konulan ve aranılanın daha kolay bulunmasını sağlayan fiş. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir t...

Kılavuz kaptan nedir ne demek

Kılavuz kaptan nedir Kılavuz kaptan; bir denizcilik terimidir. Kılavuz : Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için...

Kılavuz kitap nedir ne demek

Kılavuz kitap nedir Kılavuz kitap; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kurumda, bir uğraş dalında, bir kentte ve benzerleri çalışanların kimliklerini ve oturdukları yeri belirten danışma kitabı. Bir kent, bir...

Kılavuz öğretmen nedir ne demek

Kılavuz öğretmen nedir Kılavuz öğretmen; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Okulda kılavuzluk etkinlikleri bakımından kendi kümesine düşen öğrencileri yakından tanımak, onların kişisel ya da derslerle ilgili her...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim