Bellek ölçeri nedir, Bellek ölçeri ne demek

Bellek ölçeri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Öğrenme, ezberleme, anımsama, unutma ve tanıma gibi bellek işlemlerini ölçmeyi amaçlayan ölçer, bk. anlak ölçeri.

Bellek ölçeri anlamı, tanımı

Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer

Bellek : Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin. Bir bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm.

Ölçer : Ateşi karıştıracak demir kol.

Anlak ölçeri : Türlü yaş basamaklarına, güçlük durumlarına göre dağıtılmış ve anlağın boyutlarını ölçmeye yarayan bir dizi soru. (Çözümlerde başarılı olmak o yaşın anlak gelişim düzeyine erişildiğini gösterir.). Eğitimden mesleğe yöneltmeğe değin toplumsal yaşamın türlü alanlarında kullanılan ve bireylerin anlaksal gelişme düzeyini saptamak amacıyla hazırlanan bir tür soru kâğıdı. [Bakınız: genel anlak ölçeri].

Ezberleme : Ezberlemek işi.

Anımsama : Anımsamak işi, hatırlama.

Öğrenme : Öğrenmek işi.

Unutma : Unutmak durumu.

Tanıma : Tanımak işi.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

 

Ölçme : Ölçmek işi.

Anlak : Zekâ.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

Ezber : Bir metni veya bir sözü eksiksiz tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma. Ezber edilecek ders. Ezberleme ve akılda tutma yeteneği.

Öğre : Eğitim.

Gibi : -e benzer. İmişçesine, benzer biçimde. O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e yakışır biçimde.

Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

Diğer dillerde Bellek ölçeri anlamı nedir?

İngilizce'de Bellek ölçeri ne demek ? : memory test