Anlak nedir, Anlak ne demek

Anlak; bir ruh bilimi terimidir.

  • Zekâ

Yerel Türkçe anlamı:

Açıklık, göz önü, karşı: Arkamda durma, anlağıma gel.

Anlayışlı.

At, eşek, tavuk, keklik gibi hayvanların yatıp yuvarlandıkları tozlu yer.

Biyoloji'deki anlamı:

Anlama ve kavrama kapasitesi. Zekâ.

Felsefi anlamı:

Kavrayış; anlayış; kavrama ve yargılama yetisi. Buna göre:

Bilmeye yönelen yeti ve yeteneklerin toplamı (algılama, kavrama, soyutlama, kavram kurma, genelleştirme, birleştirme, sonuç çıkarma, eleştirme, yargılama, çözümleme), a. (Duyuma karşıt olarak) Anlıkla eşanlamlı, kavramsal bilgi yetisi, b. (İçgüdüye karşıt olarak) Ereğe erişmek için araçlardan düşünerek, bilerek yararlanma; isteyerek etkin olma yetisi, c. Olayları ya da başkalarının düşüncelerini kolaylıkla kavrama yetisi.

Olanakları yakalama, kavrama, yeni ödevlere ve yeni durumlara kendini uydurma ve onlarda kolaylıkla yolunu bulma yeteneği ve becerisi (kılgılı anlak).

Bağlantıları kavrama, görüşler edinme yetisi; tinsel kavrama gücü; tinsel uyanıklık; çabuk düşünme ve yargılama yetisi (kuramsal anlak). // Anlağın en aşağıdan en yükseğe (-> öke) değin dereceleri vardır; anlak derecelerinin saptanması için testler uygulanır; belli sınırlarla hayvanlarda da anlağın bulunduğu kabul edilir.

 

Karışık şeyleri, olayları çabuk kavrama, ve kolaylıkla onlara uyma yeteneği.

Sosyoloji'deki anlamı:

İnsanın yaşadığı deneylerden soyutlama ve öğrenme yoluyla yeni durumlara uyma yeteneği.

Zooloji alanındaki anlamı:

Anlama ve kavrama kapasitesi.

Bilimsel terim anlamı:

Soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma yeteneklerinin toplamı.

Öğrenme, araç geliştirme ve çevreye uyma olanağı sağlayan, bellek, istenç, yoğulum gibi bileşenlerden oluşan üst yeti.

İngilizce'de Anlak ne demek? Anlak ingilizcesi nedir?:

intelligence

Fransızca'da Anlak ne demek?:

raison

Osmanlıca Anlak ne demek? Anlak Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

zekâ

Anlak kısaca anlamı, tanımı:

Anlaklı : Zeki.

Anlak bölümü : Bireyin anlak ölçerinde sağladığı anlak yaşını takvim yaşına bölüp, çıkanı 100 ile çarparak elde edilen bir anlak gelişim düzeyi göstergesi. (Z. B. = Zekâ bölümü biçiminde kısaltılır.) Genel anlak ölçerinde, yaşla birlikte değişen bir nicelik görünüşünde olan anlak yaşını ölçünlü ve karşılaştırılır bir ölçüme dönüştürmek için başvurulan, (...)eşitliğiyle bulunan ansal yetenek göstergesi.

Anlak düzeyi : Bireyin anlak ölçerinde eriştiği anlak yaşı.

Anlak katsayısı : Deneğin anlak ölçerinde elde ettiği sayıları, yaşına özgü olan sayılara bölerek sağlanan gösterge.

Anlak ölçeri : Türlü yaş basamaklarına, güçlük durumlarına göre dağıtılmış ve anlağın boyutlarını ölçmeye yarayan bir dizi soru. (Çözümlerde başarılı olmak o yaşın anlak gelişim düzeyine erişildiğini gösterir.) Eğitimden mesleğe yöneltmeğe değin toplumsal yaşamın türlü alanlarında kullanılan ve bireylerin anlaksal gelişme düzeyini saptamak amacıyla hazırlanan bir tür soru kâğıdı. [Bakınız: genel anlak ölçeri]

 

Anlak yapısı biçesi : Anlağı, "İşlem, ürün ve içerik"ten oluşmuş üçboyutlu bir olgu olarak anlayan ve sözü geçen boyutların ayrıldığı alt öğelerle 120 gözenin simgelendiği bir özel etkenler bileşimi olarak kavramlaştıran çizge. bk. örnekçe.

Anlakçıl :

Anlaklamak : Dikkatle etrafı araştırmak, gözetlemek.

Diğer dillerde Anlak anlamı nedir?

İngilizce'de Anlak ne demek? : intelligence zekâ

Almanca'da Anlak : die Intelligenz, der Verstand

Rusça'da Anlak : n. разум (M), сознание (N)