Yardımcı dingil nedir, Yardımcı dingil ne demek

Yardımcı dingil; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

Devinimi aradingil dişlisinden alan, üzerindeki dişliler aracılığıyla kamalı dingil dişlilerine oranlayarak aktaran dingil.

Yardımcı dingil anlamı, tanımı

Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci kabuğundan ayırmada kullanılan dibek. Eski türkçe tin: değirmende dövme hazırlamakta kullanılan taş tekerlek. Değirmen; dövme bulgurun yapıldığı eski bir değirmen çeşidi. Soku

Yardı : Ceza.

Dingi : Bir çifte kürekli küçük patalya.

Dingil : Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, eksen, aks. Aptal, salak. Kaba saba.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

Yardımcı : Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan. Yardımı olan (şey).

Kamalı dingil : Anadingille devinim dingili arasında bulunan, üzerinde hız dişlilerinin ya da kavramaların oynadığı hız kutusu dingili.

Aradingil : Devinimi düzentekerden alıp hız kutusuna ileten dingil.

 

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Aktaran : Tecimsel belgitleri imzalayan, aktarımı yapan kişi.

Devinim : Devinme işi, hareket. Zaman içinde durum değiştirme. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.

Kamalı : Kaması olan.

Oranla : Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten.

Aracı : Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

Kamal : Kusur : Bu çocuğun hiç kamalı yoktur. Kemal, özel isim.

Devin : Hareket, kımıldanış. Çaba, gayret.

Üzeri : Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı. Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz. Vücut, beden. Artan, geriye kalan bölüm. Bir şeyin dış yüzü, yüzey.

Dişli : Dişleri olan. Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç. Kaya balığı. Beklenmedik düzeyde olan. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse). Dişleri olan çark.

Diğer dillerde Yardımcı dingil anlamı nedir?

İngilizce'de Yardımcı dingil ne demek ? : gear box main shaft