Yardımcı ders nedir, Yardımcı ders ne demek

  • Esas eğitimi ve dersleri destekler nitelikte alınan veya okunan ders

Yardımcı ders kısaca anlamı, tanımı:

Yardımcı : Yardımı olan (şey). Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan.

Yardım : Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bağış, iane. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek.

Ders : Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret.

Esas : Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi. Bir iş veya sözde doğru biçim. Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.

Eğitim : Eğitim bilimi. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

Destek : Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil. Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi. Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma. Yardım. Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda. Maddi ve manevi yardımcı, dayanak. Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.

 

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Yardımcı ders kitabı : Ders kitabı olarak kabul ve ilân edilmemekle birlikte belli bir dersin öğretiminde öğrencilerin yararlanabileceği düşünülen kitap.

Diğer dillerde Yardımcı ders anlamı nedir?

Almanca'da Yardımcı ders : n. Nebenfach