Yardımcı fiil nedir, Yardımcı fiil ne demek

Yardımcı fiil; bir dil bilgisi terimidir.

Gramer anlamı:

Ad soylu veya adlaşmış fiil soylu Türkçe kelimelerle, yabancı kaynaklı ad soylu kelimelerin fiilleştirilmesinde kullanılan imek, etmek, olmak, eylemek, kılmak fiilleri ve esas fiile tasvir anlamı katan ver-, dur-, kal-, yaz- gibi yardımcı fiiller: yorgundum (<yorgun i-dim), hissetmek, yardım etmek, kanaat etmek, şükr eylemek, namaz kılmak, kabul kılmak, hasıl olmak, hazır olmak, iyi olmak, pişman olmak, disipline etmek, sosyal olmak, gidecek olmak okumuş olmak, yazmaz olmak, al-ı-ver-, sal-ı ver-, gid-e-dur-, bak-a-kal-, düş-e-yaz- ve benzeri

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: kömäkçi fe'l; Türkmen Türkçesi: kömekçi iişlik; Gagauz Türkçesi: yardımcıişlik; Özbek Türkçesi: yordamçi fe'l; Uygur Türkçesi: yardämçi peil; Tat: yärdämçe fiğıl'; Başkurt Türkçesi: yarzanısı qılım; Kmk: kömekçi glagol ~ kömekçi işlik; Krç.-Malk.:boluşlukçu etim; Nogay Türkçesi: yardamşı glagol; Kazak Türkçesi: kömekşi etistik; Kırgız Türkçesi: cardamçı etiş; Alt:: boluşçı glagol; Hakas Türkçesi: polızıg glagol; Tuva Türkçesi: tu'zalal kılıgsözü; Rusça: vspomogatelnıy glagol

 

İngilizce'de Yardımcı fiil ne demek? Yardımcı fiil ingilizcesi nedir?:

auxiliary verb

Yardımcı fiil anlamı, kısaca tanımı:

Yardımcı : Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan. Yardımı olan (şey).

Eylem : Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil.

Yardım : Etki. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bağış, iane. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.

Fiil : İş, davranış. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.

Soylu : Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.). Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan. İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Fiilimsi : Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Eylemek : Etmek, yapmak. Bir kişiden veya bir şeyden yoksun bırakmak.

Kılmak : Etmek, yapmak.

Hasta : Parasız, züğürt. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Aşırı düşkün, tutkun. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

Diğer dillerde Yardımcı fiil anlamı nedir?

İngilizce'de Yardımcı fiil ne demek? : n. auxiliary, auxiliary verb

Almanca'da Yardımcı fiil : n. Hilfsverb

Rusça'da Yardımcı fiil : n. глагол: вспомогательный глагол (M)