Soylu nedir, Soylu ne demek

Soylu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Soylu" ile ilgili cümleler

  • "Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir." - N. Cumalı
  • "Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi." - F. R. Atay
  • "İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu." - T. Buğra

Yerel Türkçe anlamı:

Soylu, asil

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Soylu sınıfa mensup kişi.

Tarih'teki anlamı:

Doğuşu ya da zekâ, davranış üstünlükleriyle sivrilen kimse.

Soylu yönetimindeki ayrıcalıklı sınıf ve bu sınıfın üyesi.

Fransız devrimi sırasında soylu kişi ya da eski yönetim yanlısı.

Soylu isminin anlamı, Soylu ne demek:

Erkek ismi olarak; İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.

İngilizce'de Soylu ne demek? Soylu ingilizcesi nedir?:

aristocrat, nobleman

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Kars ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Mardin ilinde, Sürgücü nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Diyarbakır ilinde, Hani ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Gaziantep şehrinde, Karkamış belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Tekirdağ şehri, Susuzmüsellim bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

 

Soylu hakkında bilgiler

[Bakınız: asalet]

Soylu anlamı, tanımı:

Asalet : Asillik. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı. Soyluluk.

Soylu erki : Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu yönetim biçimi, aristokrasi.

Soylu soplu : Köklü ve tanınmış bir aileden olan.

Baba soylu : Baba soyluluğa ilişkin olan, baba soyluluğa dayanan.

Bey soylu : Asil.

Kent soylu : Burjuva.

Soyluluk : Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet.

Baba soyluluk : Soyun, mirasın, sosyal statünün öncelikle veya sadece baba tarafından belirlendiği aile düzeni.

Kent soyluluk : Burjuvazi.

Doğuş : Doğma işi.

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Ayrıcalık : Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz.

Sahip : Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil.

Unvan : San.

Kerim : Allah'ın adlarından biri. Eli açık, cömert. Soylu.

Tanınmış : Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan. Ünlü.

Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.

 

Yücelik : Yüce olma durumu, ulviyet.

Soylu dansçı : Beş kadın dansçının eşlik ettiği klasik dans ustası. Beş kadın dansçıya eşlik eden klasik dans ustası.

Soylu sınıf : İktisadi, sosyal ve siyasi gücü elinde bulunduran soya bağlı bir sosyal sınıf.

Soylubay : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.

Soylubey : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen bey.

Soyluer : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.

Soyluerki : Ekonomik, toplumsal ve siyasal gücün soylular sınıfının tekeli altında bulunduğu tarihsel yönetim biçimi.

Soylular yarışı : Orta Çağ Avrupa'sında derebeylerle şövalyelerin kendi aralarında düzenledikleri spor ve savaş oyunları yarışması.

Soyluluk sistemi : Ayrıcalığını genellikle soydan alan bir sosyal sınıfın yönetime egemen olduğu sistem.

Soylu ile ilgili Cümleler

  • Soylu soyundan, iyi huylu huyundan vazgeçmez.
  • O zengin, dahası, o soylu.

Diğer dillerde Soylu anlamı nedir?

İngilizce'de Soylu ne demek? : adv. noble, family: of good family, well-born, well-bred, aristocratic, aristocratical, gently born, genteel, gentle: of gentle birth, grand, high, patrician, pedigreed, princely, thoroughbred, titled, truebred

n. noble, blue blood, aristocrat, silk stocking, blood: noble blood

Fransızca'da Soylu : noble, racé/e, élevé/e, grand/e, magnanime, relevé/e, seigneurial/e

Almanca'da Soylu : n. Adlige, Edle

adj. adlig, edel, höfisch, vornehm

adv. nobel

Rusça'da Soylu : adj. знатный, породистый, благородный