Kerim nedir, Kerim ne demek

Kerim; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Soylu.
  • Allah'ın adlarından biri
  • Eli açık, cömert.

Kerim isminin anlamı, Kerim ne demek:

Erkek ismi olarak; Cömert, eli açık. Ulu, büyük.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Sinop ili, Dikmen ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kerim hakkında bilgiler

Kerîm (Arapça الكريم), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Kerîm, cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getirendir. Çok ikrâm edici, kerîmi olan demektir.

Kerim ile ilgili Cümleler

  • Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir.
  • Kur'ân-ı Kerîm'i anlıyorsun, değil mi?
  • "Bu defterler kimin?" "Kerim'in."
  • 1933 yılında, Türkiye güzeli olarak Belçika'nın Spa kentinde yapılan Uluslararası Güzellik Yarışması'na katılan Keriman Halis, Dünya Güzeli seçildi.

Kerim anlamı, tanımı:

Cömert : Verimli. Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör.

Kerime : Kız evlat.

Soylu : Saygı uyandıran, yücelik taşıyan. Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.). Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim. İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil.

 

İslam : Müslümanlık.

Kavram : Karın zarı, periton. Tutam, avuç dolusu. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Kerem : Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf.

Muktedir : Erkli.

Cömertlik : Cömert olma durumu, eli açıklık, ahilik, semahat, mürüvvet.

Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Önsezi.

Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Engelsiz, serbest. Belli bir yerin biraz uzağı. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Örtüsüz, çıplak. Boş. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Belirgin bir biçimde. Kolay anlaşılır, vazıh. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Aralığı çok.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Keriman : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Eli açıklar, cömertler.

Kerimcek : Bulgur yapılan eldeğirmeninin taşları arasına konan yassı, ortası delik ağaç parçası.

 

Kerimek : Kadın yaşlanmak.

Kerimeti kısmak : Nazlanmak.

Kerimhan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Eli açık, cömert hükümdar.

Kerimler : Denizli şehrinde, Güney ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. İçel ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. İçel şehrinde, Tarsus ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Zonguldak kenti, Perşembe bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kerimli : Kahramanmaraş kenti, Yenicekale bucağına bağlı bir bölge. Malatya ilinde, Balaban nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Osmaniye şehrinde, Kadirli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Kerimmümin : Sivas şehri, Yıldızeli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Kerimoğlu : Amasya ili, Suluova ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Sivas ili, İmranlı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kerimti : Tırpan

Diğer dillerde Kerim anlamı nedir?

İngilizce'de Kerim ne demek? : adj. gracious

Almanca'da Kerim : gnädig

Rusça'da Kerim : adj. благородный, знатный, милостивый