Kerem nedir, Kerem ne demek

Kerem; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet.
  • Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf

"Kerem" ile ilgili cümleler

  • "Bir başka kerem beklemez artık gelecekten." - Y. K. Beyatlı

Yerel Türkçe anlamı:

Killi toprak.

Kerem isminin anlamı, Kerem ne demek:

Erkek ismi olarak; Soyluluk. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Bilimsel terim anlamı:

Özel bir ezgi ile söylenen bir halk koşuğu.

Kerem hakkında bilgiler

Kerem, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenmiş "grand opera" janrında üç perdelik (ve 8 sahnelik) opera. Liberetto, Selahattin Batu tarafından yazılmıştır.

Eser, bir halk edebiyatı ürünü olan Kerem ile Aslı hikayesini tasavvuf felsefesine dayandırarak işler. Eserde dünyevi aşktan çok Kerem’in ilahi aşkı arayı ön plana çıkartılır; bu nedenle adı “Kerem ile Aslı” değil de “Kerem”’dir Erişim tarihi:15.09.2011] /ref . Türk sanat tarihinde “opera tekniğinin uygulandığı ilk büyük yapıt” olarak yerini almıştır. Genellikle kaynaklarda bestecinin Özsoy adlı sahne eseri ilk Türk operası olarak anılsa da müzikal devinimi baştan sona koruyan bir eser olması bakımından Kerem, ilk ulusal opera niteliğini taşır ve bestecinin kendisi tarafından da böyle değerlendirilir.

İlk defa 2 Nisan 1948’da Ankara’daki opera binasının açılışında henüz bitmemiş olan Kerem Operası’ndan birinci perdesi temsil edilmiştir.. Bu temsilde "Aslı” rolünü Ayhan Anlar, “Kerem” rolünü Aydın Gün canlandırdı. Bestesi aralıklarla beş yıl süren eser, üç perdelik haliyle 22 Aralık 1953’te Ankara’da sahnelendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 1990’da festival icin sahnelendi. Eser 56 yıl sonra iki perdelik olarak düzenlenerek 11 Nisan 2009’da Ankara’da tekrar sahnelendi.

Kerem anlamı, kısaca tanımı:

Kerem buyurun : "izin verin, beni dinleyin" anlamında kullanılan bir nezaket sözü.

Kerem etmek : Bağışta, iyilikte bulunmak.

Kerem sahibi : İyi huylu, cömert (kimse).

Kerempe : Dağın en yüksek yeri. Denize doğru uzanan taşlık burun.

Kesik kerem : Âşık Kerem'in ezgilerinde görülen yanık türkü dalı.

Soyluluk : Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet.

 

Ululuk : Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet.

Büyüklük : Büyük olma durumu. Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü. Ululuk. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

Asalet : Asillik. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu. Soyluluk.

Bağış : Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

Verme : Vermek işi.

İyilik : Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. İyi olma durumu, salah. Yarar veya elverişlilik, nimet.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Kerem buyurun : “izin verin, beni dinleyin” anlamında kullanılan bir nezaket sözü.

Keremeddin : < Ar. kirâm-ed-dîn: Keramettin. || keramedden

Keremet : Uğur, şans, talih. Başsağlığı. < Ar. kerâmet: keramet; ermişlik

Keremit : Baş sağlığı. Kiremit

Keremköy : Balıkesir ili, Gömeç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Keremli : Kastamonu şehri, Kuzyaka bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa ilinde, Çamlıdere nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Keremşah : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Eli açık, cömert şah.

Diğer dillerde Kerem anlamı nedir?

İngilizce'de Kerem ne demek? : [List of Proto-Indo-European roots] n. times, time

Almanca'da Kerem : Gnade

Rusça'da Kerem : n. великодушие (N), щедрость (F)