Ululuk nedir, Ululuk ne demek

  • Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet

Diğer sözlük anlamları:

Azamet.

Ululuk anlamı, tanımı:

Büyüklük : Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış. Ululuk. Büyük olma durumu. Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü.

Büyük : Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Önemli. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Üstün niteliği olan. Niceliği çok olan.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Yücelik : Yüce olma durumu, ulviyet.

İzzet : Büyüklük, yücelik, ululuk.

Ululuk etmek : Kibirlenmek, büyüklük taslamak.

Diğer dillerde Ululuk anlamı nedir?

İngilizce'de Ululuk ne demek? : n. awe

Fransızca'da Ululuk : majesté [la], sublimité [la]

Almanca'da Ululuk : n. Erhabenheit, Größe, Hoheit

Rusça'da Ululuk : n. величие (N), мощь (F)