Kerempe nedir, Kerempe ne demek

Kerempe; bir coğrafya terimidir.

  • Denize doğru uzanan taşlık burun.
  • Dağın en yüksek yeri

Yerel Türkçe anlamı:

Karadan denize doğru uzanan burun.

Kerempe kısaca anlamı, tanımı:

Kerem : Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf. Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet.

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Geniş alan. Çokluk, yoğunluk. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler.

Taşlık : Taşı bol, taşlı (yer). Taşla döşenmiş avlu, sofa, merdiven altı vb. Kuş vb. hayvanların sindirim kanalları üzerinde bulunan kaslı, öğütücü mide, katı, konsa.

Burun : Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü. Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Kibir, büyüklenme. Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü.

Doğru : Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Gerçek, hakikat. Yakın, yakınlarında. Gerçek, yalan olmayan. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Karşı yönünce. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. İki nokta arasındaki en kısa çizgi. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.

 

En : Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı.

Yüksek : Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Normal değerlerin üstünde olan. Erdemli, faziletli. Derece veya makamı bakımından üstün. Güçlü, şiddetli. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Etkili. Yukarıda, üst tarafta olan yer.

Diğer dillerde Kerempe anlamı nedir?

İngilizce'de Kerempe ne demek? : rocky promontory (on a coast).

Rusça'da Kerempe : n. мыс (M)