Bearer nedir English: This check is payable to the bearer. Turkish: Bu çek, hamiline ödenebilir. English: I hate to be the bearer of bad news...

 
 
 

Bearer check nedir ne demek

Bearer check nedir : Götüren. Çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil vb. her türlü değerli kağıdı yasalara uygun olarak elinde bulund...

Bearer instrument nedir ne demek

Bearer instrument nedir : Hamil. Bitki. Çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil vb. her türlü değerli kağıdı yasalara uygun olarak elinde b...

Bearer of ominous tidings nedir ne demek

Bearer of ominous tidings nedir : Mesnet. Taşıyan. Tabut taşıyıcı. Hamiline. Meyve veren ağaç. Getiren. Götüren. Destek. Tabut taşıyan. Bitki. Of : -dan. Nin. -li. İ...

Bearer securities nedir ne demek

Bearer securities nedir : Tabut taşıyan. Götüren. Tabut taşıyan kişi. Tabut taşıyan kimse. Tabut taşıyıcı. Mesnet. Hamil. Taşıyan. Hamiline. Securities : Men...

Bearer share nedir ne demek

Bearer share nedir : Götüren. Tabut taşıyan kimse. Tabut taşıyan. Taşıyan. Mesnet. Kolon ya da piramitte üstündekileri taşıyan güçlü kişi. trapez göster...

The flag bearer of nedir ne demek

The flag bearer of nedir : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belgili tanımlık. Bel...

Admit bearer nedir ne demek

Admit bearer nedir : Meydan vermek. Almak. Olanak tanımak. Teslim etmek. İtiraf etmek. İçeriye almak. Kabul etmek. İçeri almak. İçeriye bırakmak. İzin v...

Check to bearer nedir ne demek

Check to bearer nedir : Bir kişinin, bir banka ya da başkası üzerinde bulunan alacağının tümünü ya da belirli bir çek karnesi bölümünü diğer bir kişiye öde...

Commercial paper payable to bearer nedir ne demek

Commercial paper payable to bearer nedir : Reklam. Televizyon reklamı. Ticari yemler. Tecim ile bağımlı, tecime ilişkin işlemler. Karlı. (radyoda veya televizyonda) reklam. T...

Flag bearer nedir ne demek

Flag bearer nedir : Güçten kesilmek. Gevşemek. Kaldırım taşı döşemek. Bayraklamak. Bayraklarla süslemek. Güçsüzleştirmek. Güçsüz kalmak. Kuvveti kesilm...

Obligation to bearer nedir ne demek

Obligation to bearer nedir : Devlet ve ortaklıklar borç belgiti. Borç senedi. Zorunluluk. Minnet borcu. Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi ...

Pay to bearer nedir ne demek

Pay to bearer nedir : Ödemek. Toslamak. Ücret. Yarar sağlamak. Cezasını çekmek. Yararı olmak. Karşılığını vermek. Maaş dağıtmak. Para ödemek. Etmek. To :...

Scandal bearer nedir ne demek

Scandal bearer nedir : Kara çalma. Yüz karası. Rezillik. Ayıp. Karalama. Kepaze. Rezil. Rezalet. Kovculuk. Skandal. Bearer : Tabut taşıyan kimse. Meyve ve...

Shield bearer nedir ne demek

Shield bearer nedir : Işınımlardan koruma özelliği olan soğurgan özdekten yapılmış düzenek. eksicik borusunda ışın demetinin yeğinliğini denetlemekte kul...

Stretcher bearer nedir ne demek

Stretcher bearer nedir : Ayakkabı kalıbı. Tuval. Hatıl. Sedye. Teskere. Teskere (inşaat). Gergi. Oturak (kayık). Gerdirme tertibatı. Gerici. Bearer : Tabut ...

The bearer nedir ne demek

The bearer nedir English: I hate to be the bearer of bad news. Turkish: Kötü haber taşıyıcısı olmaktan nefret ediyorum. English: This check is pa...

Tradition bearer nedir ne demek

Tradition bearer nedir : Sünnet. Anane. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir kuşaktan diğerine tarihsel ve toplumsal bazı değişikliklere uğradıkta...

Bearers nedir English: Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and ...

Cupbearer nedir ne demek

Cupbearer nedir : Şarap bardağını dolduran ve servis yapan kimse. Saki. Sözcükler, direkt olarak Cupbearer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabili...

Bearer bond nedir ne demek

Bearer bond nedir : Taşıyan. Bitki. Kolon ya da piramitte üstündekileri taşıyan güçlü kişi. trapez gösterisinde uçan trapezciyi tutup taşıyan cambaz. M...

Bearer certificate nedir ne demek

Bearer certificate nedir : Taşıyan. Taşıyıcı. Bitki. Mesnet. Çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil vb. her türlü değerli kağıdı yasalara u...

Bearer cheque nedir ne demek

Bearer cheque nedir : Hamil. Mesnet. Getiren. Tabut taşıyıcı. Bitki. Kolon ya da piramitte üstündekileri taşıyan güçlü kişi. trapez gösterisinde uçan tra...

Bearer of good tidings nedir ne demek

Bearer of good tidings nedir : Taşıyıcı. Destek. Bitki. Tabut taşıyan kişi. Getiren. Taşıyan. Hamil. Kolon ya da piramitte üstündekileri taşıyan güçlü kişi. trape...

Bearer paper nedir ne demek

Bearer paper nedir : Bitki. Taşıyan. Tabut taşıyan kişi. Götüren. Meyve veren ağaç. Tabut taşıyan kimse. Getiren. Kolon ya da piramitte üstündekileri ta...

Bearer services nedir ne demek

Bearer services nedir : Çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil vb. her türlü değerli kağıdı yasalara uygun olarak elinde bulunduran kişi...

Bearer stock nedir ne demek

Bearer stock nedir : Tabut taşıyıcı. Destek. Bitki. Getiren. Tabut taşıyan. Kolon ya da piramitte üstündekileri taşıyan güçlü kişi. trapez gösterisinde ...

A good bearer nedir ne demek

A good bearer nedir : Bir. Atom ağırlığı. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. La (müzik terimi). Miktar belirtir. Amperin simgesi. En iyi ka...

Armor bearer nedir ne demek

Armor bearer nedir : Silah. Zırh. Zırhla kaplamak. Zırh kablo. Güney dakota eyaletinde şehir. Korumalık. Bearer : Meyve veren ağaç. Hamil. Çek, bono, po...

Cheque to bearer nedir ne demek

Cheque to bearer nedir : Çek. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Herhangi bir kredi kurumunda hesabı bulunan bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ür...

Cross bearer nedir ne demek

Cross bearer nedir : Karşıt. Düzenbaz. Karşıya geçmek. Geçişmek. Çarpı. Yüksek organizmalarda, genetik olarak farklı dişi ve erkek bireyler arasındaki ç...

Lathe bearer nedir ne demek

Lathe bearer nedir : Torna etmek. Çark. Torna. Torna tezgahında işlemek. Çömlekçi çarkı. Torna tezgahı. Bearer : Tabut taşıyan kimse. Tabut taşıyan kişi...

Office bearer nedir ne demek

Office bearer nedir : Görev. Hizmet. Ticarethane. Ofis. Bölüm (orun). Kalem. İş. Yazıhane. Büro. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Beare...

Payable to bearer nedir ne demek

Payable to bearer nedir : Karlı. Kazançlı. Ödenmesi kabil. Ödenemsi olanaklı hale gelen para. Ödenecek. Ödenmesi gerek. Ödenmesi gerekir. Ödenebilir. Borç he...

Shade bearer nedir ne demek

Shade bearer nedir : Lambayı, gözden gizlemeye yarayan, saydamsız ya da yayıcı türlü maddelerden yapılmış örtü. Bilgisayar, sinema, televizyon alanların...

Standard bearer nedir ne demek

Standard bearer nedir : Ölçün örnek. Kabul edilen. Yüksek atlamalarda kullanılan ayak, çıta ve çıta dayanağından kurulu atlama aracı. Atletizm, eğitim, fiz...

Sword bearer nedir ne demek

Sword bearer nedir : Güç. Silah gücü. Kudret. Kılıç. Salahiyet. Pala. Duvarcı ıspatulası. Erkek fış. Yetki. Tahribat. Bearer : Hamil. Tabut taşıyan kims...

To the bearer nedir ne demek

To the bearer nedir English: This check is payable to the bearer. Turkish: Bu çek, hamiline ödenebilir. : -mek -mak (mastar). Oranla. Kala. Ye. Kada...

Water bearer nedir ne demek

Water bearer nedir : Sulamak. Sulandırmak. Suluboya. Sulanmak. Su. Kimyasal formulü h2o olan, 4o c’de maksimum yoğunluğa ulaşan, sıvı, gaz veya buz olar...

Bannerbearer nedir ne demek

Bannerbearer nedir Sözcükler, direkt olarak Bannerbearer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim