Aldı nedir aldı sazı eline : hiç kimseyi konuşturmadan konuşan kimseler için kullanılan bir söz. aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmemek : sağladığı yarar, verdiği zararı karşılamamak. aldırış etmemek : ilgi göstermemek, ilgilenme...

 
 
 

Aldırabilme nedir ne demek

Aldırabilme nedir Aldırabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırabilmek : Aldırma imkânı veya olasılığı bulunmak. Osmanlıca Alder : kızılağaç Aldırabilmek i...

Aldırayaz nedir ne demek

Aldırayaz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Her yanı açık, soğuk olan yer: Amcamın evi aldırayazmış. Çırılçıplak, giyimi bozuk adam: Adamcağız aldırayaz ortada kalmış. Yıldızlı, açık gece: Bu gece hava aldırayazdı. Aldı : “söylemeye başladı...

Aldırık nedir ne demek

Aldırık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şımarık. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Şımarık : Şımarmış, şımartılmış (kimse). Şımarmış bir biçimde. Şıma : Kum, kireç, çakıldan oluşan harçla yapılan duvar. Asmanın yen...

Aldırılabilmek nedir ne demek

Aldırılabilmek nedir Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırılabilme : Aldırılabilmek işi. Aldırılmak : Aldırma işi yapılmak. Aldırılma : Aldırılmak işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir du...

Aldırılmak nedir ne demek

Aldırılmak nedir Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırılma : Aldırılmak işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Aldırma : Aldırmak işi. Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış. Yapı : ...

Aldırışsız nedir ne demek

Aldırışsız nedir Aldırışsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Aldırış : Aldırma işi. Aldırışsızlık : Aldırışsız olma durumu. Aldırmaz : Bir şeye önem vermeyen. İlgisiz. Umursama : Umursamak durumu. Aldırışsızca : Ald...

Aldırışsızlık nedir ne demek

Aldırışsızlık nedir Aldırışsız : Aldırmaz, umursamayan. Aldırış : Aldırma işi. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerin...

Aldırmah nedir ne demek

Aldırmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fışkırmak. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırma : Aldırmak işi. Fışkırmak : Gaz veya sıvılar bir yerden basınç etkisiyle yukarıya doğru birdenbire ve hızla çıkmak. Bir ş...

Aldıç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alıç. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Alıç : Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik...

Aldığına nedir ne demek

Aldığına nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gücü yettiğince; avazı çıktığı kadar. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Kadar : Ölçüsünde, derecesinde. Miktarda, derecede. Gibi. Denli. Büyüklüğünde, genişliğinde. Süre beli...

Aldırabilmek nedir ne demek

Aldırabilmek nedir Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırabilme : Aldırabilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Aldırma : Aldırmak işi. Olasılı : Olasılığa dayanan, b...

Aldıraylaz nedir ne demek

Aldıraylaz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aldır ayaz, her yanı açık. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevli...

Aldırılabilme nedir ne demek

Aldırılabilme nedir Aldırılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırılabilmek : Aldırılma imkânı veya olasılığı bulunmak, kolayca aldırılmak. Osmanlıca Alder ...

Aldırılma nedir ne demek

Aldırılma nedir Aldırılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırılmak : Aldırma işi yapılmak. Osmanlıca Alder : kızılağaç Aldırılmak işi...

Aldırış nedir ne demek

Aldırış nedir Aldırış etmemek : Önem vermemek, aldırmamak, umursamamak. ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak. Aldırışsız : Aldırmaz, umursamayan. Aldırışsızlık : Aldırışsız olma durumu. Aldırma : Aldırmak işi. Aldırışsızca : A...

Aldırışsızca nedir ne demek

Aldırışsızca nedir Aldırışsızca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırış : Aldırma işi. Aldırışsız : Aldırmaz, umursamayan. Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin ...

Aldırma nedir Yağ aldırma : Yüksek vakum basıncıyla deri altı yağ dokusunun alınması. Aldırmak : Getirtmek. Sığdırmak. Başkasına kaptırmak. Alma işini yaptırmak. Önem vermek, değer vermek. Vücuttan herhangi bir parçayı veya organı sağlı...

Aldırmak nedir ne demek

Aldırmak nedir "Aldırmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Hamlatmak, yormak: Hayvanı çok sürdük, aldırmışız. Bir türkü veya şarkıyı kendi kendine söylemek, tutturmak: Kız bir türkü aldırmış gidiyor. Aldırmak; isabet ettirmek; eziye...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim