Faiz nedir Faiz; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi. Fon istem ve sunumunun karşılaşması sonucu oluşmuş fon fiyatı. Faiz isminin anla...

 
 
 

Faiz dışı bütçe dengesi nedir ne demek

Faiz dışı bütçe dengesi nedir Faiz dışı bütçe dengesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Konsolide bütçe, konsolide merkezi bütçe ve konsolide kamu kesimi bütçesi olmak üzere üç türlü hesaplanan ve bütçe gelirlerinden fa...

Faiz dışı bütçe giderleri nedir ne demek

Faiz dışı bütçe giderleri nedir Faiz dışı bütçe giderleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bütçe giderlerinden faiz ödemelerinin çıkartılmasıyla elde edilen tutar. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Giderler : Mal ya da hi...

Faiz dışı gider nedir ne demek

Faiz dışı gider nedir Faiz dışı gider; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Faiz dışında ödenen ücret, komisyon, vergi ve harçlar ile işlem maliyeti gibi tüm giderler. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Faiz : İşletme...

Faiz dışı konsolide bütçe fazlası nedir ne demek

Faiz dışı konsolide bütçe fazlası nedir Faiz dışı konsolide bütçe fazlası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Konsolide bütçe gelirlerinin faiz dışı bütçe harcamalarından büyük olması durumu, diğer bir deyişle faiz dışı konsolide b...

Faiz eşitleme vergisi nedir ne demek

Faiz eşitleme vergisi nedir Faiz eşitleme vergisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Avrupa şirketlerinin New York Sermaye Piyasasından borçlanmalarını caydırmak ve dolayısıyla doların değerini koruyarak dış açıkların ...

Faiz farkı iadesi nedir ne demek

Faiz farkı iadesi nedir Faiz farkı iadesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankadan kredi alarak yatırım yapan girişimciye, ödediği orta veya uzun vadeli yatırım kredisi faizinin bir bölümünün devletçe iade edilm...

Faiz gideri nedir ne demek

Faiz gideri nedir Faiz gideri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Borcun miktar, risk ve vade yapısına bağlı olarak tahakkuk eden gider. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Faiz : İşletmek için bir yere ödünç ver...

Faiz karşılama oranı nedir ne demek

Faiz karşılama oranı nedir Faiz karşılama oranı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin ödemekle yükümlü olduğu sabit borç niteliğindeki faiz ödemelerini ne kadar karşılamaya yetecek faiz ve vergi öncesi geli...

Faiz arakazancı nedir ne demek

Faiz arakazancı nedir Faiz arakazancı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sermayenin yüksek faiz oranlarının geçerli olduğu ülkeye gitmesi sonucu İki ülke arasındaki faiz-kur farklılıklarından sağlanan kazancın eş...

Faiz değerdeşliği kuramı nedir ne demek

Faiz değerdeşliği kuramı nedir Faiz değerdeşliği kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İki ülke arasında ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarının vadeli döviz kurunun prim ve iskontosuna eşit o...

Faiz dışı bütçe fazlası nedir ne demek

Faiz dışı bütçe fazlası nedir Faiz dışı bütçe fazlası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Konsolide bütçe, konsolide merkezi bütçe ve konsolide kamu kesimi bütçesi olmak üzere üç türlü hesaplanabilen ve bütçe gelirlerinin...

Faiz dışı gelir nedir ne demek

Faiz dışı gelir nedir Faiz dışı gelir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Faiz dışında alınan ücret, komisyon gibi tüm gelirler. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Faiz : İşletmek için bir yere öd...

Faiz dışı konsolide bütçe dengesi nedir ne demek

Faiz dışı konsolide bütçe dengesi nedir Faiz dışı konsolide bütçe dengesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Konsolide bütçe gelirlerinden faiz dışı bütçe harcamalarının düşürülmesiyle hesaplanan yani faiz ödemeleri dışarıda tutul...

Faiz dışı konsolide bütçe harcamaları nedir ne demek

Faiz dışı konsolide bütçe harcamaları nedir Faiz dışı konsolide bütçe harcamaları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Konsolide bütçe harcamalarından faiz harcamalarının düşürülmesiyle elde edilen bütçe büyüklüğü. Harca : Sık ve ufak s...

Faiz farkı iade fonu nedir ne demek

Faiz farkı iade fonu nedir Faiz farkı iade fonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kanunlarda ve yıllık programlarda kredi yoluyla teşviki öngörülen projelere düşük faizli kredi verilmesini sağlamak amacıyla, kaynağı b...

Faiz fiyatı nedir ne demek

Faiz fiyatı nedir Faiz fiyatı; bir ekonomi terimidir. Osmanlıca Faiz fiyatı ne demek? Faiz fiyatı Osmanlıca'da ne anlama gelir?: mıkdâr-ı fâiz Faiz : İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema. Kapit...

Faiz haddi nedir ne demek

Faiz haddi nedir Faiz haddi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Faiz : İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçim...

Faiz karteli nedir ne demek

Faiz karteli nedir Faiz karteli; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bankacılık kesiminde piyasa payları büyük olan az sayıdaki bankanın, aralarında anlaşarak, faiz oranlarını istedikleri düzeyde belirlemeleri. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim