Budget nedir English: My budget is tight. Turkish: Benim bütçem sıkı. English: My boss rejected the budget for the new project. Turkish:...

 
 
 

Budget cut nedir ne demek

Budget cut nedir English: Budget cuts are needed. Turkish: Bütçe kısıntıları gerekli. : Bütçede yer alan para miktarı. Bütçelemek. Yığın. Bir ken...

Budget documents nedir ne demek

Budget documents nedir : Geçinge. Bütçeye uygun. Gelecek bir dönemde elde edilmesi planlanan ve yapılması öngörülen harcamaları gösteren tablo. Devlet ve öt...

Budget equilibrium nedir ne demek

Budget equilibrium nedir : Yığın. Gelecek bir dönemde elde edilmesi planlanan ve yapılması öngörülen harcamaları gösteren tablo. Bütçelemek. Ödeneklik. Bütçey...

Budget gestion nedir ne demek

Budget gestion nedir : Bütçelendirmek. Bütçeye uygun. Bütçelemek. Yığın. Mali program. Geçinge. Bütçe ayarlamak. Bütçe. Bütçede yer alan para miktarı. Büt...

Budget items nedir ne demek

Budget items nedir : Bütçeye uygun. Bütçe ayarlamak. Mali program. Geçinge. Bütçeye koymak. Bütçe yapmak. Bütçe. Bir kentin bir yıl içindeki tüm gelir v...

Budget of money nedir ne demek

Budget of money nedir : Bütçe. Stok. Mali program. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderle...

Budget primary balance nedir ne demek

Budget primary balance nedir : Ödeneklik. Geçinge. Gelecek bir dönemde elde edilmesi planlanan ve yapılması öngörülen harcamaları gösteren tablo. Bütçelemek. Stok...

Budget summary nedir ne demek

Budget summary nedir : Stok. Ödeneklik. Bütçelemek. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve gider...

Abnormal budget expenditures nedir ne demek

Abnormal budget expenditures nedir : Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi olmayan, normal olmayan, normal dışı, abnormal. kusurlu teşekk...

Analytical budget classification nedir ne demek

Analytical budget classification nedir : Çözümcül. Çözümsel. Analitik. Tahlili. Çözümleme yöntemine ilişkin, çözümlemeli. Çözümlemeli. Budget : Stok. Ödeneklik. Bütçe yapma...

Balanced budget multiplier nedir ne demek

Balanced budget multiplier nedir : Denkleşmiş. Aklıbaşında. Dengelenmiş. Muvazeneli. Muadil. Aklı başında. Dengeli. Eşit. Müsavi. Denk. Budget : Bütçeye uygun. Stok. ...

Consolidated budget primary balance nedir ne demek

Consolidated budget primary balance nedir : Birleşmiş. Konsolide. Vadesi uzatılmış. Birleştirilmiş. Sağlam. Dayanıklı. Konsolide edilmiş. Takviyeli. Budget : Bütçelendirmek. D...

Emergency budget appropriation nedir ne demek

Emergency budget appropriation nedir : Acil vaka. Emniyet. Kriz. İcap. Buhran. İvedi. Aniden çıkan olay. Tehlike. Acil ihtiyaç. Ani tehlike. Budget : Bütçeye uygun. Stok....

Exceptional budget receipts nedir ne demek

Exceptional budget receipts nedir : İstisnai. Özel. Kuraldışı. Ayrıklı. Ayrık. Olağanüstü. Nadir. Fevkalade. İstisna. Müstesna. Budget : Bütçelemek. Devlet ve öteki ka...

Extraordinary budget expenditures nedir ne demek

Extraordinary budget expenditures nedir : Olağandışı. Müstesna. Fevkalade. Alışılmamış. Sıra dışı. Nadir. Görülmemiş. Özel. Sıradışı. Özel olarak görevlendirilmiş. Budget : ...

Functional consolidated budget expenditure nedir ne demek

Functional consolidated budget expenditure nedir : İş görür. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Eylem veya işlevle ilgili olan. hastalıkta işlevi etkileyen, ancak yapıs...

Limited budget exercise nedir ne demek

Limited budget exercise nedir : Sınırlı sorumlu (şirket). Ekspres tren. Hudutlarla sınırlı. Kısıtlı. Kıt. Belirli. Belirlenmiş. Sınırlı. Sınırlanmış. Mahsur. Budge...

Primary budget expenses nedir ne demek

Primary budget expenses nedir : Başyıldız. Baş. Birinci. Başlıca. Primer. Bilgisayar, biyoloji, uzay, kimya alanlarında kullanılır. Birinci. sentetik olarak sentez...

Program defined central government budget revenues nedir ne demek

Program defined central government budget revenues nedir : Programa bağlamak. Oyun izlencesi. Gösteri. Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plan. Program...

Budget committee nedir ne demek

Budget committee nedir : Stok. Bütçelemek. Bütçe ayarlamak. Bütçeye koymak. Bütçelendirmek. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların bel...

Budget control by legislative assembly nedir ne demek

Budget control by legislative assembly nedir : Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerin...

Budget deficit nedir ne demek

Budget deficit nedir English: A huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years. Turkish: Dev bir federal bütçe açı...

Budget elastic nedir ne demek

Budget elastic nedir : Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerin...

Budget for nedir ne demek

Budget for nedir English: We need a budget for our family. Turkish: Ailemiz için bir bütçeye ihtiyacımız var. English: We'll have to double our b...

Budget graph nedir ne demek

Budget graph nedir : Bütçeye koymak. Yığın. Bütçe ayarlamak. Bütçelemek. Mali program. Gelecek bir dönemde elde edilmesi planlanan ve yapılması öngörüle...

Budget of european community nedir ne demek

Budget of european community nedir : Stok. Ödeneklik. Bütçe. Bütçede yer alan para miktarı. Bütçe ayarlamak. Bütçeye uygun. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ...

Budget period nedir ne demek

Budget period nedir : Gelecek bir dönemde elde edilmesi planlanan ve yapılması öngörülen harcamaları gösteren tablo. Bütçede yer alan para miktarı. Bütçe...

Budget program nedir ne demek

Budget program nedir : Bütçe ayarlamak. Bütçelemek. Bütçeye koymak. Gelecek bir dönemde elde edilmesi planlanan ve yapılması öngörülen harcamaları göstere...

Budget surplus nedir ne demek

Budget surplus nedir : Bütçeye uygun. Bir kentin bir yıl içindeki tüm gelir ve giderlerinin kaynak ve gerekçeleriyle birlikte kestirimini anlatan ve kent ...

Abnormal budget receipts nedir ne demek

Abnormal budget receipts nedir : Normal dışı, anormal. Uygun olmayan. Sapkın. Olağandışı. Gayrinormal. Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olm...

Analytical budget code system nedir ne demek

Analytical budget code system nedir : Analitik. Çözümsel. Çözümleme yöntemine ilişkin, çözümlemeli. Çözümcül. Tahlili. Çözümlemeli. Budget : Bütçe. Yığın. Bütçe yapmak. ...

Consolidated budget noninterest expenditures nedir ne demek

Consolidated budget noninterest expenditures nedir : Konsolide edilmiş. Konsolide. Birleşmiş. Dayanıklı. Sağlam. Vadesi uzatılmış. Birleştirilmiş. Takviyeli. Budget : Geçinge. Bütçelen...

Consolidated budget primary surplus nedir ne demek

Consolidated budget primary surplus nedir : Birleşmiş. Konsolide edilmiş. Konsolide. Dayanıklı. Birleştirilmiş. Vadesi uzatılmış. Sağlam. Takviyeli. Budget : Stok. Bütçeye koy...

Exceptional budget expenditures nedir ne demek

Exceptional budget expenditures nedir : Ayrıklı. Fevkalade. Nadir. Şaz. Kuraldışı. Ayrık. İstisna. İstisnai. Çok iyi. Müstesna. Budget : Bütçeye uygun. Bütçede yer alan pa...

Extraordinary budget appropriation nedir ne demek

Extraordinary budget appropriation nedir : Sıra dışı. Nadir. Olağanüstü. Görülmemiş. Müstesna. Özel. Özel olarak görevlendirilmiş. Alışılmamış. Sıradışı. Garip. Budget : Gele...

Extraordinary budget receipts nedir ne demek

Extraordinary budget receipts nedir : Sıradışı. Alışılmamış. Görülmemiş. Garip. Fevkalade. Özel olarak görevlendirilmiş. Sıra dışı. Olağandışı. Müstesna. Nadir. Budget :...

Functional distribution of consolidated budget expenditure nedir ne demek

Functional distribution of consolidated budget expenditure nedir : Görevini yapar. Ameli. İşlevsel. Görevci. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görevsel. İş görür. Kullanışlı. Pratik. ...

Operational budget balance nedir ne demek

Operational budget balance nedir : Hazır. İşlevsel. Harekat. Kullanıma hazır. İşletme ile ilgili. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. İşlemsel. Çalıştırma. Op...

Primary budget surplus nedir ne demek

Primary budget surplus nedir : Birincil. İlk, en yalın, en önemli olay , biçim ya da küme. örn. karmaşık tepkimeler dizgesindeki en önemli ya da en hızlı tepkime....

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim