Cut nedir English: A new law is expected to cut air pollution by 60%. Turkish: Yeni yasanın %60 oranında hava kirliliğini azaltacağı düşünülüyor. English: A freshly baked cake doesn't cut easily. Turkish: Yeni pişirilmiş b...

 
 
 

Cut a dash nedir ne demek

Cut a dash nedir : Kurgulamak. Topsuz giriş. Diş çıkarmak. Kesik. Kırpmak. Kes. Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Kesilmiş. Kurguyu, kurgulamayı gerçekleştirmek. ku...

Cut a figure nedir ne demek

Cut a figure nedir : Yontmak. Hadım etmek. Diş çıkarmak. Kamçılamak. Sulandırmak. Kurgulamak. Kesilmiş. Pay. Kesmek. Kes. A : Bir. Pek iyi. La (müzik terimi). (herhangi) bir. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. İngiliz alfabesi...

Cut a poor figure nedir ne demek

Cut a poor figure nedir : Kendisinde top bulunmayan bir oyuncunun, pas alacak gibi bir aldatma ile karşı çembere doğru hızla koşması. Kesilmiş. Kurgulamak. Kes. Bilgisayar, basketbol, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kesik. Kesmek. Sapm...

Cut a tooth nedir ne demek

Cut a tooth nedir : Kesik. Sapmak. Kurgulamak. İndirilmiş. Diş çıkarmak. Kes. Kesilmiş. Kendisinde top bulunmayan bir oyuncunun, pas alacak gibi bir aldatma ile karşı çembere doğru hızla koşması. Kurguyu, kurgulamayı gerçekleştirmek. kurgu,...

Cut across nedir ne demek

Cut across nedir English: The two roads cut across the street from us. Turkish: Bu iki yol bizim karşımızdaki caddede kesişir. English: I'll take a shortcut across the garden. Turkish: Ben bahçenin içinden kestirmeden gideceğim. ...

Cut adrift nedir ne demek

Cut adrift nedir : Topsuz giriş. İndirilmiş. İndirimli. Sapmak. Kesik. Hadım etmek. Kes. Pay. Kendisinde top bulunmayan bir oyuncunun, pas alacak gibi bir aldatma ile karşı çembere doğru hızla koşması. Kurgulamak. Adrift : Kendi haline bır...

Cut an alcoholic drink with water nedir ne demek

Cut an alcoholic drink with water nedir : Kırpmak. Kes. Topsuz giriş. Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Hadım etmek. Pay. İndirimli. Kurgulamak. Kesik. Kesilmiş. An : Bir (ünlülerden önce...

Cut and dried nedir ne demek

Cut and dried nedir : Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Kurguyu, kurgulamayı gerçekleştirmek. kurgu, kurgulama eylemi. Kurgulamak. Kırpmak. Kesmek. Kamçılamak. Pay. Ke...

Cut a big swath nedir ne demek

Cut a big swath nedir : Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Kes. Sulandırmak. Kırpmak. Bilgisayar, basketbol, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kurguyu, kurgulama...

Cut a caper nedir ne demek

Cut a caper nedir : Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Kırpmak. Bilgisayar, basketbol, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kurguyu, kurgulamayı gerçekleştirmek...

Cut a feather nedir ne demek

Cut a feather nedir : Pay. Kes. Kesik. Kendisinde top bulunmayan bir oyuncunun, pas alacak gibi bir aldatma ile karşı çembere doğru hızla koşması. Sulandırmak. İndirimli. Topsuz giriş. İndirilmiş. Kesmek. Bilgisayar, basketbol, sinema, televi...

Cut a long story short nedir ne demek

Cut a long story short nedir English: To cut a long story short, he was fired. Turkish: Uzun bir hikayeyi kısalttığı için, kovuldu. : İndirimli. Diş çıkarmak. Sulandırmak. Kırpmak. Kamçılamak. [#Kesmek. Yontmak. Kes. Pay. Kendisinde top bulunmaya...

Cut a teeth nedir ne demek

Cut a teeth nedir : İndirilmiş. Hadım etmek. Pay. Kurgulamak. Kesik. Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Kamçılamak. Sapmak. Diş çıkarmak. Kesilmiş. A : Herhangi bir. ...

Cut a wide swath nedir ne demek

Cut a wide swath nedir : Yontmak. Kendisinde top bulunmayan bir oyuncunun, pas alacak gibi bir aldatma ile karşı çembere doğru hızla koşması. Topsuz giriş. Pay. Kesmek. Sulandırmak. Kes. Kırpmak. Hadım etmek. Bilgisayar, basketbol, sinema, telev...

Cut across all boundaries nedir ne demek

Cut across all boundaries nedir : İndirimli. Diş çıkarmak. Bilgisayar, basketbol, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Kesmek. Sapmak. Kesi...

Cut along nedir ne demek

Cut along nedir English: Please cut along the dotted line. Turkish: Lütfen noktalı çizgi boyunca kesin. : Topsuz giriş. Kendisinde top bulunmayan bir oyuncunun, pas alacak gibi bir aldatma ile karşı çembere doğru hızla koşması. Pay. ...

Cut and come again nedir ne demek

Cut and come again nedir : Sapmak. Hadım etmek. Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Kurgulamak. Topsuz giriş. İndirimli. Kesilmiş. Kendisinde top bulunmayan bir oyuncunun, pa...

Cut and fill method nedir ne demek

Cut and fill method nedir : Kurguyu, kurgulamayı gerçekleştirmek. kurgu, kurgulama eylemi. Topsuz giriş. Kendisinde top bulunmayan bir oyuncunun, pas alacak gibi bir aldatma ile karşı çembere doğru hızla koşması. Diş çıkarmak. Kamçılamak. Kesilmiş....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim