Gübre nedir Gübre; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Gübre" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Küp. Coğrafya'daki terim anlamı: Toprağı bitekleştirmede çok kez zorunlu olarak kullanılan, örgensel ya da madensel kökenli her tür...

 
 
 

Gübre idrar kanalı nedir ne demek

Gübre idrar kanalı nedir Gübre idrar kanalı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle durak sistemli ahırlarda, gübrenin mekanizasyonuyla uzaklaştırılması için durağın arka kısmında ve durak eğiminin dö...

Gübreleme nedir ne demek

Gübreleme nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Bitkinin gereksinimi olan organik ve inorganik maddelerin toprağa atılması. İngilizce'de Gübreleme ne demek? Gübreleme ingilizcesi nedir?: fertiliser)  Fransızca'da Gübreleme ne demek?: f...

Gübrelenme nedir ne demek

Gübrelenme nedir Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Gübrelenmek : Gübre dökülmüş olmak. Gelişmesi, yetişmesi için her türlü imkân sağlanmış olmak. Gübrelenmek işi...

Gübreletme nedir ne demek

Gübreletme nedir Gübreletme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre Gübreletmek : Gübreleme işini yaptırmak. İngil...

Gübreli nedir Gübreli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gübreli" ile ilgili cümle Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Gübrelik : Gübre kon...

Gübremek nedir ne demek

Gübremek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kabarmak. Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre Kabarmak : Ağırlığı artmadan hacmi büyümek. Deniz dalgalanmak, büyük dalgalar...

Gübre böceği nedir ne demek

Gübre böceği nedir Gübre böceği; bir hayvan bilimi terimidir. Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Kanatlı : Kanadı olan. Beslenen : Sönümsüz. Böcek : Kelebek, kurt ve ...

Gübre gazı nedir ne demek

Gübre gazı nedir Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Hayvansal : Hayvanla ilgili, hayvani. Hayvandan elde edilen, hayvani. Bitkisel : Bitki ile ilgili, bitki cinsind...

Gübre sineği nedir ne demek

Gübre sineği nedir Gübre sineği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çok çeşitli hastalıkların yayılmasında rol oynayan, genellikle hayvan pislikleri üzerinde yaşayan sinek türü, bokböceği, Sepsis viola...

Gübrelemek nedir ne demek

Gübrelemek nedir Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Verim : Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman. Eld...

Gübrelenmek nedir ne demek

Gübrelenmek nedir Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Gelişme : Olan biten şey. Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Yazılarda giriş bölümlerinden so...

Gübreletmek nedir ne demek

Gübreletmek nedir Gübreletme : Gübreletmek işi Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Yaptırmak : Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek. Satın almak. Gübreleme : To...

Gübrelik nedir ne demek

Gübrelik nedir Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Kemrelik : Gübrelik. Yer : Önem. İz. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Gezinilen, ayakla basılan tab...

Gübresiz nedir ne demek

Gübresiz nedir Gübresiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre. Gübrelenmemiş olan...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim