Gübre nedir, Gübre ne demek

Gübre; kökeni rumca dilinden gelmektedir.

"Gübre" ile ilgili cümleler

  • "Dünyanın masrafını yapmış, bahçeye araba araba toprak ve gübre taşıtmıştır." - T. Buğra

Yerel Türkçe anlamı:

Küp.

Coğrafya'daki terim anlamı:

Toprağı bitekleştirmede çok kez zorunlu olarak kullanılan, örgensel ya da madensel kökenli her türlü özdek. bk. hayvansal gübre, kemre, kimyasal gübre.

Kimya'daki anlamı:

Bitkileri beslemek için toprağa katılan ve N, P, K gibi temel besleyicilerden ve/veya Ca, Mg gibi ikincil elementlerden bir veya birkaçını içeren suda çözünür özellikli bileşik veya karışım.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Toprağın ıslah edilmesinde kullanılan, genellikle hayvansal orijinli organik artık.

Hayvan dışkılarının bir süre bekletilerek yanması ve toprağa atılacak hâle gelmesi.

Bilimsel terim anlamı:

Bitkilere gelişmesi için gerekli olan azot, fosfor, potasyum gibi öğeleri vermek üzere toprağa katılan yapay ya da doğal özdek.

İngilizce'de Gübre ne demek? Gübre ingilizcesi nedir?:

dung, fertilizer, manure

Fransızca'da Gübre ne demek?:

angrais, engrais animal

Osmanlıca Gübre ne demek? Gübre Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

 

gübre

Gübre hakkında bilgiler

Gübre, bitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri sağlamak için toprağa ilave edilen herhangi bir madde.

Bitkiler, büyüme ve yaşamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi elementlere muhtaçtır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir. Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı ihtiva eden maddelerdir. Her ne kadar toprak ve su bu gıdanın büyük bir kısmını sağlamaya yeterse de birçok hallerde bir takım gıdalar bakımından fakir olabilirler. Böyle hallerde toprağın gübre ile takviye edilmesi gerekir. Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve kemikler olmuştur.

Azot ve fosfor içeren kimyasal ya da hayvansal gübrelerin dikkat ve özen gösterilmeden gerçekleştirilen yaygın kullanımı bugün toprak ve su üzerinde insan eliyle gerçekleştirilen en yaygın çevre kirliliği sebeplerinden birisi olmuştur.

Bitkilerin ideal gelişimi sıcaklık, nem, güneş ışığı, üzerinde geliştiği toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri ile ilgilidir. Hava durumu ve iklim gibi çevresel faktörler yanında toprak pH'ı, tekstürü, havalanma özellikleri, organik madde oranı, toprağın biyolojik yapısı ve besin elementlerinin oransal dengesi bitkilerin topraktaki besin elementlerinden faydalanma durumunu belirleyen faktörlerdir. Bu faktörler bitki gelişimi açısından gübreleme kadar değerlidir ve öncelikle ele alınmaları gereklidir.

 

Gübre ile ilgili Cümleler

  • Ali gübre satar.
  • Suda 1/10 oranında seyreltilmiş idrar mükemmel bir gübredir.
  • Gübrelemek önemlidir.
  • O kimyasal gübrelerden daha ucuzdur.
  • Gübreler fosfor içerir mi?

Gübre tanımı, anlamı:

Hayvan : Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Madde : Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Bir cismi oluşturan öge, öz. Molekül. Duyularla algılanabilen nesne. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri.

Gübre böceği : Kın kanatlılardan, gübre ile beslenen bir böcek cinsi (Onitis).

Gübre gazı : Hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz karışımı, biyogaz.

Samanlı gübre : Samanı gerektiği kadar yanmamış gübre.

Suni gübre : Bitki kalıntılarının ticari gübre ile karıştırılmasından elde edilen gübre.

Yapma gübre : Suni gübre.

Gübreleme : Toprağa gübre dökme, gübre karıştırma.

Gübrelemek : Verimini artırmak için toprağa gübre dökmek.

Gübrelenme : Gübrelenmek işi.

Gübrelenmek : Gübre dökülmüş olmak. Gelişmesi, yetişmesi için her türlü imkân sağlanmış olmak.

Gübreli : Gübrelenmiş olan.

Gübrelik : Gübre konulan yer, kemrelik.

Gübresiz : Gübrelenmemiş olan.

Verim : Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere. Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman. Elde edilen ürün, hizmet vb.yle onu elde etmek için harcanan iş arasındaki oran.

Artırmak : Herhangi bir davranışta ileri gitmek. Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek. Artmasını sağlamak, çoğaltmak.

Türlü : Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.

Dışkı : Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, bok, büyük abdest, kazurat.

Bitkisel : Bitkiden elde edilen, nebati. Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan.

Kemre : Gübre, tezek. Başta olan kepek. Deride kalınlaşmış kir tabakası.

Bitkin : Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız.

Gübre idrar kanalı : Genellikle durak sistemli ahırlarda, gübrenin mekanizasyonuyla uzaklaştırılması için durağın arka kısmında ve durak eğiminin döküldüğü noktada bulunan kanal şeklindeki yapı.

Gübre sineği : Çok çeşitli hastalıkların yayılmasında rol oynayan, genellikle hayvan pislikleri üzerinde yaşayan sinek türü, bokböceği, Sepsis violacea.

Gübre yabası : (tarım)

Gübreletme : Gübreletmek işi.

Gübreletmek : Gübreleme işini yaptırmak.

Gübremek : Kabarmak

Diğer dillerde Gübre anlamı nedir?

İngilizce'de Gübre ne demek? : n. manure, dung, droppings, fertilizer, dressing, plant food, cowpat, muck, ordure, soil

Fransızca'da Gübre : fumier [le], engrais [le], fertilisant, compost [le]

Almanca'da Gübre : n. Dung, Fäkalien, Kali, Kompost, Mist

Rusça'da Gübre : n. навоз (M), удобрение (N), кал (M), помет (M), жижа (F)

adj. навозный