Atık nedir Yerel Türkçe anlamı: Artık, gayrı. Çarpık, bükük, eğri. Çarpık, eğik (tahta, demir ve benzeri için). Meni, döl. Olmuş bitmiş, tamamla...

 
 
 

Atık gazlar nedir ne demek

Atık gazlar nedir Atık gazlar; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Endüstri tesisleri, taşıt araçları gibi sabit veya hare...

Atık kağıt nedir ne demek

Atık kağıt nedir Atık kâğıt herhangi bir kullanım alanında fonksiyonunu ve [#atılan her türlü kâğıt, karton ve mukavvadır. Kağıt, günlük yaşantıda öne...

Atık su nedir "Atık su" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Evlerdeki ticari ve endüstriyel kullanımdan sonraki sularla, yerleşim bölgelerinden gel...

Evsel atık nedir ne demek

Evsel atık nedir Atık : Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamı. Hastane, ev...

Nükleer atık nedir ne demek

Nükleer atık nedir Radyoaktif atıklar tıp, araştırma gibi değişik uygulama alanlarında değişik aktivite, fiziksel ve kimyasal durumlarda ortaya çıkmakta...

Atıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kötü ünü çıkmak. Ün kazanmak. Gürbüzleşmek, büyümek. Atık : Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, ...

Kent atıkları nedir ne demek

Kent atıkları nedir Kent atıkları; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent işlevlerinin bir sonucu olarak, konutlardan, işley...

Vücut atıkları nedir ne demek

Vücut atıkları nedir Vücut atıkları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunluğunu yemin sindirilmemiş kalıntılar...

Ak katık nedir ne demek

Ak katık nedir Ak katık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: hlk. Çökelek. Ak kat : Nitrürlenmiş parçaların ...

Akçagatık nedir ne demek

Akçagatık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yağlı ve süzülmüş yoğurttan yapılan ve kışa saklanan bir çeşit peynir. Akça : Oldukça beyaz. Akçe Yoğurt : ...

Akkatık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kışa saklanmak üzere kurutulan, yağlı, süzülmüş yoğurt. [bkz: akcakatık]. Yağlı sütten yapılan yoğurt. Yoğu...

Aşağıkatıklı nedir ne demek

Aşağıkatıklı nedir Aşağıkatıklı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Erzurum ilinde, Şenyurt n...

Batık nedir Batık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Batık" ile ilgili cümle örnekleri Batı : Siyasal anlamda Avrupa ve Ku...

Çatık çehre nedir ne demek

Çatık çehre nedir Çatık çehre; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Çatık : Çatılmış olan. Çatı : İnsan ve hayvanda iskeletin kurulu...

Çatık kaş nedir ne demek

Çatık kaş nedir Çatık kaş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Çatık : Çatılmış olan. Çatı : Özne, nesne durumlarına göre,...

Çatık kaşlılık nedir ne demek

Çatık kaşlılık nedir Çatık kaşlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çatık kaşlı : Kaşları birbirine çok yakın ve çatık olan (kimse...

Çatık suratlı nedir ne demek

Çatık suratlı nedir Çatık suratlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çatık : Çatılmış olan. Çatı : Barınılan, sığınılan yer. İnsan ...

Çatık yüzlü nedir ne demek

Çatık yüzlü nedir Çatık yüzlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çatık : Çatılmış olan. Çatı : Hikâye, roman, piyes vb. edebî tür...

Çatıklaşmak nedir ne demek

Çatıklaşmak nedir Çatık : Çatılmış olan. Çatı : Barınılan, sığınılan yer. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. Bir yapının, bir evin damı...

Atık deri nedir ne demek

Atık deri nedir Atık deri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Deri değiştiren hayvanlar ve özellikle böceklerde atılan...

Atık fetüs nedir ne demek

Atık fetüs nedir Atık fetüs; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yavru atma süreci sonunda atılan yavru. Atık ...

Atık ısı nedir ne demek

Atık ısı nedir Atık ısı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir endüstriyel sürecde kullanılmayan ve çevreyi ısıtarak ...

Atık lakırdı nedir ne demek

Atık lakırdı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yersiz, densiz söz. Lakırdı : Genel ve soyut bir kavram halinde alınan dil kavramına karşı olarak, kişileri...

Endüstriyel atık nedir ne demek

Endüstriyel atık nedir Endüstriyel : Sınai. Endüstri : Sanayi. Atık : Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar o...

Katı atık nedir ne demek

Katı atık nedir Çöp, yitirmiş ve kullanılamaz her [#türlü verilen [#genel addır. Yenilen ve kendilerinden yiyecek ve içecek maddeleri üretilen meyve,...

Tıbbi atık nedir ne demek

Tıbbi atık nedir Tıbbî atık, Sağlık işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır. F...

Azotlu atıklar nedir ne demek

Azotlu atıklar nedir Teknik terim anlamı: İçeriğinde azotun formlarından en az birisini fazla miktarda içeren atık sular. Atık : Hastane, ev, fabrika vb. ...

Kent atıklarının yok edilmesi nedir ne demek

Kent atıklarının yok edilmesi nedir Kent atıklarının yok edilmesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent atıklarının, kent dışına götürülüp ...

Ahcıkatık nedir ne demek

Ahcıkatık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yoğurttan yapılan bir çeşit peynir. Yoğurt : Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı bir süt ürünü Pe...

Akcakatık nedir ne demek

Akcakatık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayran. Kışa saklanmak üzere kurutulan, yağlı, süzülmüş yoğurt. [bkz: akçakatık]. [bkz: ak]. Yağlı ve süzülm...

Akçakatık nedir ne demek

Akçakatık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yağlı ve süzülmüş yoğurttan yapılan ve kışa saklanan bir çeşit peynir. Akça : Oldukça beyaz. Akçe Yoğurt : ...

Andatıka nedir ne demek

Andatıka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eflâtun renkte meyvası olan kara yemiş. Anda : Kardeş. Fındık, bir fındık türü. Orada. Onda, o Hususta, o m...

Balkatık nedir ne demek

Balkatık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tatlı gelen, ağıza tat veren katık: Sağ olana soğan ekmek balkatık. Balk : Şimşek: Balk oynayor. Gece açık ...

Çatık nedir Çatık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Çatık" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yakı. Birleşik. 2.bk. ça...

Çatık çehreli nedir ne demek

Çatık çehreli nedir Çatık çehreli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çatık : Çatılmış olan. Çatı : Hikâye, roman, piyes vb. edebî t...

Çatık kaşlı nedir ne demek

Çatık kaşlı nedir Çatık kaşlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kaşlı : Herhangi bir nitelikte kaşı olan Çatı : Bir yapının, bir...

Çatık surat nedir ne demek

Çatık surat nedir Çatık surat; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Çatık surat" ile ilgili cümleler Çatık : Çatılmış olan. Çatı : ...

Çatık yüz nedir ne demek

Çatık yüz nedir Çatık : Çatılmış olan. Çatı : Barınılan, sığınılan yer. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik. Bir yapının, bir evi...

Çatıklaşma nedir ne demek

Çatıklaşma nedir Çatıklaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çatı : Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü. Bir y...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim