Endüstri nedir ne demek

Endüstri nedir Endüstri; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Endüstri" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Sanayi ya da "endüstri", veya belli [#zamanlarda, makina ve [#araçlar kullanarak bir veya gücün niteliğini v...

 
 
 

Endüstri mühendisliği nedir ne demek

Endüstri mühendisliği nedir Endüstri mühendisliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Enerji, hammadde ve işgücünü etkin bir biçimde bir araya getirecek sistemlerin oluşturulması ve yönetimiyle uğraşan mühendislik dalı....

Endüstri toplumu nedir ne demek

Endüstri toplumu nedir Endüstri toplumu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Batı ülkelerinde sanayi devrimiyle gelişip sanayi üretimini destekleyen ve bu üretim biçimiyle bütünleşen toplumsal yapı. Endüstri : Sanay...

Endüstrilerarası iktisat nedir ne demek

Endüstrilerarası iktisat nedir Endüstrilerarası iktisat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Girdi-çıktı çözümleme tekniği yardımıyla bir ekonomiyi oluşturan kesimler veya alt kesimler arasındaki ileri geri bağlantı, dikey v...

Endüstrileşme nedir ne demek

Endüstrileşme nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Endüstri : Sanayi. Endüstrileşmek : Sanayileşmek. Sanayileşme : Sanayileşmek işi, endüstrileşme. İngilizce'de Endüstrileşme ne demek? : industrialization Rusça'da Endüstrileşme : n. индус...

Endüstriyalizm nedir ne demek

Endüstriyalizm nedir Endüstriyalizm; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Endüstri : Sanayi. Sanayicilik : İnsanın sanayiyi tek amaç olarak benimsediği sistem, endüstriyalizm. İngilizce'de Endüstriyalizm ne demek? : n. industrialism, social...

Endüstriyel alkol nedir ne demek

Endüstriyel alkol nedir Endüstriyel alkol; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: eş anlamlı, teknik alkol. Asetat, keton, gazolin gibi maddeler içeren etilalkol. Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates ni...

Endüstriyel atık nedir ne demek

Endüstriyel atık nedir Endüstriyel : Sınai. Endüstri : Sanayi. Atık : Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve ku...

Endüstriyel duman nedir ne demek

Endüstriyel duman nedir Endüstriyel duman; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Başlıca kirleticilerin SO2(g), SO3(g), H2SO4 sisi ve dumandan oluşan hava kirliliği. Duma : Rus parlamentosunun alt kanadı Duman : Bir madd...

Endüstri içi ticaret nedir ne demek

Endüstri içi ticaret nedir Endüstri içi ticaret; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin aynı zaman diliminde aynı mal ya da aynı gruba giren malların hem dışalımını hem de dışsatımını yapması. İçi : Bir memleke...

Endüstri kalıntıları nedir ne demek

Endüstri kalıntıları nedir Endüstri kalıntıları; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvan beslemede yem maddesi olarak kullanılan ve esas ürün dışında kalan değirmencilik, şeker endüstrisi, yağ endüstrisi, n...

Endüstri ruhbilimi nedir ne demek

Endüstri ruhbilimi nedir Endüstri ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Endüstri ve iş yerlerinin sorunlarını, ruhbilimin bulgu ve yöntemleri ile inceleyen, elde edilen bulguları da verimliliğin arttırılma...

Endüstrializm nedir ne demek

Endüstrializm nedir Endüstrializm; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tarım ya da zanaatkârlıktan çok, büyük sanayiler ve teknoloji üzerine kurulmuş iktisadi ve sosyal sistem. Endüstri : Sanayi Zanaatkarlık : Zan...

Endüstrilerarası ticaret nedir ne demek

Endüstrilerarası ticaret nedir Endüstrilerarası ticaret; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin karşılaştırmalı maliyet üstünlüğüne sahip olduğu alanda uzmanlaştığı malların dışsatımını yaptığı ve pahalıya ürettiği ...

Endüstrileşmek nedir ne demek

Endüstrileşmek nedir Endüstrileşme : Endüstrileşmek işi, sanayileşme. Endüstri : Sanayi. Sanayileşmek : Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek. İngilizce'de Endüstrileşmek ne demek? : to...

Endüstriyel nedir ne demek

Endüstriyel nedir Endüstriyel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Endüstriyel" ile ilgili cümleler Endüstriyel atık : Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırasında veya sonras...

Endüstriyel atalet nedir ne demek

Endüstriyel atalet nedir Endüstriyel atalet; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir endüstrinin, başlangıçtaki kuruluş yeri üstünlüğünü kaybetmesine karşın yer değiştirme maliyetleri nedeniyle aynı bölgede etkinliğin...

Endüstriyel demokrasi nedir ne demek

Endüstriyel demokrasi nedir Endüstriyel demokrasi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çalışanların firma düzeyinde karar sürecine ve sorumluluğun paylaşımına katılımı. Demokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönet...

Endüstriyel kirlenme nedir ne demek

Endüstriyel kirlenme nedir Teknik terim anlamı: Endüstriyel atıklarla oluşan kirlenme. Endüstri : Sanayi Endüstriyel : Sınai. Kirlenme : Kirlenmek işi. Endüstriyel atık : Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırasında veya sonrasında ortaya çıkan...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili