Endüstri nedir, Endüstri ne demek

Endüstri; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Sanayi

"Endüstri" ile ilgili cümleler

  • "Roman, basın endüstrisinin tüketime sürdüğü bir mal niteliğindedir." - N. Cumalı

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: sanayi]

Endüstri hakkında bilgiler

Sanayi ya da "endüstri", devamlı veya belli zamanlarda, makina ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır.

Endüstri ile ilgili Cümleler

  • Endüstriyel anlaşmazlıklar hala bir sorundur.
  • Beyzbol büyük bir endüstri.
  • Alman otomobil endüstrisi mükemmel arabalar üretir.
  • Tekstil endüstrisi serbest rekabet pazarına önümüzdeki yıllarda uyum sağlayacaktır.
  • Parfüm endüstrisi ilk önce neden Fransa'da gelişmiştir?
  • Japon endüstrisi savaştan beri büyük ilerlemeler kaydetti.
  • O, araba endüstrisinde çalışır.
  • Pensilvanya'nın büyük bir çelik endüstrisi vardı.

Endüstri anlamı, tanımı:

Sinema endüstrisi : Film yapımını, dağıtımını gerçekleştiren, sinema araçlarını üreten endüstri, sinema sanayisi.

Endüstrileşme : Endüstrileşmek işi, sanayileşme.

Endüstrileşmek : Sanayileşmek.

Endüstriyalizm : Sanayicilik.

Endüstriyel : Sınai.

Endüstriyel atık : Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırasında veya sonrasında ortaya çıkan katı atık.

 

Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

Devam : Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme. Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme. Ek, parça. "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

Zaman : Çağ, mevsim. Belirlenmiş olan an. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Dönem, devir. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.

Benzeri : Aynı.

Araç : Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Taşıt. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.

Madde : Bir cismi oluşturan öge, öz. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Duyularla algılanabilen nesne.

 

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Endüstri içi ticaret : Bir ülkenin aynı zaman diliminde aynı mal ya da aynı gruba giren malların hem dışalımını hem de dışsatımını yapması.

Endüstri kalıntıları : Hayvan beslemede yem maddesi olarak kullanılan ve esas ürün dışında kalan değirmencilik, şeker endüstrisi, yağ endüstrisi, nişasta endüstrisi ve fermantasyon endüstrisi kalıntıları.

Endüstri mühendisliği : Enerji, hammadde ve işgücünü etkin bir biçimde bir araya getirecek sistemlerin oluşturulması ve yönetimiyle uğraşan mühendislik dalı.

Endüstri ölçünlü mimarisi : (EÖM)

Endüstri ruhbilimi : Endüstri ve iş yerlerinin sorunlarını, ruhbilimin bulgu ve yöntemleri ile inceleyen, elde edilen bulguları da verimliliğin arttırılmasında kullanan bir ruhbilim dalı.

Endüstri toplumu : Batı ülkelerinde sanayi devrimiyle gelişip sanayi üretimini destekleyen ve bu üretim biçimiyle bütünleşen toplumsal yapı.

Endüstri ülkesi : (coğrafya)

Endüstrializm : Tarım ya da zanaatkârlıktan çok, büyük sanayiler ve teknoloji üzerine kurulmuş iktisadi ve sosyal sistem.

Endüstrilerarası iktisat : Girdi-çıktı çözümleme tekniği yardımıyla bir ekonomiyi oluşturan kesimler veya alt kesimler arasındaki ileri geri bağlantı, dikey ve yatay bütünleşme etkilerini sonul mal üretimi bağlamında inceleyen iktisat dalı.

Endüstrilerarası ticaret : Bir ülkenin karşılaştırmalı maliyet üstünlüğüne sahip olduğu alanda uzmanlaştığı malların dışsatımını yaptığı ve pahalıya ürettiği malları dışalım yoluyla edindiği, uzmanlaşmaya dayalı ticaret türü.

Diğer dillerde Endüstri anlamı nedir?

İngilizce'de Endüstri ne demek? : adj. industrial

n. industry

Fransızca'da Endüstri : industrie [la]

Almanca'da Endüstri : n. Industrie

Rusça'da Endüstri : n. индустрия (F), промышленность (F), производство (N)

adj. индустриальный