Teknoloji nedir ne demek

Teknoloji nedir Teknoloji; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Teknoloji" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir endüstri dalıy...

 
 
 

Teknoloji dizgeleri nedir ne demek

Teknoloji dizgeleri nedir Teknoloji dizgeleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Köklü yeniliklerin birbirlerini tamamlar biçim...

Teknoloji uyarlaması nedir ne demek

Teknoloji uyarlaması nedir Teknoloji uyarlaması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretici ve tüketicilerin belirli gereksinimle...

Yüksek teknoloji sanayileri nedir ne demek

Yüksek teknoloji sanayileri nedir Yüksek teknoloji sanayileri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yüksek teknoloji ürünleri üretilen san...

Emek yoğun teknoloji nedir ne demek

Emek yoğun teknoloji nedir Emek yoğun teknoloji; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın üretiminde veya bir kesimde kullanı...

Sermaye yoğun teknoloji nedir ne demek

Sermaye yoğun teknoloji nedir Sermaye yoğun teknoloji; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın üretiminde veya bir kesimde kull...

Yüksek teknoloji nedir ne demek

Yüksek teknoloji nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Yüksek araştırma-geliştirme harcamaları gerektiren en ileri teknoloji. İngilizce'de Yüksek teknoloj...

Teknolojik bağımlılık nedir ne demek

Teknolojik bağımlılık nedir Teknolojik bağımlılık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin üretim sürecinde kullandığı tekno...

Teknolojik eğitim nedir ne demek

Teknolojik eğitim nedir Teknolojik eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Kuramsal yönden gelişme yerine ilkelerin uygu...

Teknolojik işsizlik nedir ne demek

Teknolojik işsizlik nedir Teknolojik işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Emek yoğun sanayilerde zamanla sermaye yoğunlu...

Teknolojinin dışsal kullanımı nedir ne demek

Teknolojinin dışsal kullanımı nedir Teknolojinin dışsal kullanımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yeni bir üretim teknolojisi geliştir...

Bilgi teknolojisi nedir ne demek

Bilgi teknolojisi nedir Bilgi teknolojisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve ge...

Bilişim teknolojisi nedir ne demek

Bilişim teknolojisi nedir Bilişim teknolojisi, Bilgi teknolojisi (BT), informasyon teknolojisi veya enformasyon teknolojisi, bilgisayar bilişim sistemlerinin, ...

Emek artıran teknolojik ilerleme nedir ne demek

Emek artıran teknolojik ilerleme nedir Emek artıran teknolojik ilerleme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Emek gücünde fiziksel bir artış o...

Hazır yemek teknolojisi nedir ne demek

Hazır yemek teknolojisi nedir Teknik terim anlamı: Tüketiciye hazır bir biçimde sunulmak üzere hazırlanan gıdaların ön işlemlerden ve pişirme işleminden sonra veya...

İçerilmemiş teknolojik gelişme nedir ne demek

İçerilmemiş teknolojik gelişme nedir İçerilmemiş teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sermaye mallarında ve emekte herhan...

İletişim teknolojisi nedir ne demek

İletişim teknolojisi nedir İletişim teknolojisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bilginin işlenmesi, aktarımı ile ilgili kuram...

Sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme nedir ne demek

Sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme nedir Sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Faktör fiyat oranları sa...

Uyarılmış teknolojik gelişme nedir ne demek

Uyarılmış teknolojik gelişme nedir Uyarılmış teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Faktör fiyatlarının değişmesine bağlı...

Yetenek sapmalı teknolojik değişme nedir ne demek

Yetenek sapmalı teknolojik değişme nedir Yetenek sapmalı teknolojik değişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yetenekli işgücünün göreli ücre...

Teknoloji açığı önsavı nedir ne demek

Teknoloji açığı önsavı nedir Teknoloji açığı önsavı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dünyadaki bütün tüketicilerin tercihlerinde...

Teknoloji aktarımı nedir ne demek

Teknoloji aktarımı nedir Teknoloji aktarımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın üretim sürecinde kullanılan teknoloji...

Teknoloji paketi nedir ne demek

Teknoloji paketi nedir Teknoloji paketi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Teknoloji üreten firmalar tarafından teknoloji ak...

Teknoloji yolu nedir ne demek

Teknoloji yolu nedir Teknoloji yolu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Özellikle geliştirici yeniliklerin bu konuda uzmanl...

Yüksek teknoloji ürünleri nedir ne demek

Yüksek teknoloji ürünleri nedir Yüksek teknoloji ürünleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yüksek teknoloji gerektiren mikroelektron...

İleri teknoloji nedir ne demek

İleri teknoloji nedir Teknoloji : Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan...

Uygun teknoloji nedir ne demek

Uygun teknoloji nedir Uygun teknoloji; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ülkenin faktör donatımına veya ekonominin içinde b...

Teknolojik nedir ne demek

Teknolojik nedir Teknolojik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Teknolojik" ile ilgili cü...

Teknolojik devrim nedir ne demek

Teknolojik devrim nedir Teknolojik devrim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim biçimini, işgücü piyasasının dinamiklerin...

Teknolojik gelişme nedir ne demek

Teknolojik gelişme nedir Teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yeni bir malın üretilmesini sağlayan her türlü ...

Teknolojik sermaye hasıla oranı nedir ne demek

Teknolojik sermaye hasıla oranı nedir Teknolojik sermaye hasıla oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yatırım projesinin tamamlandığı ve...

Bilgi teknolojileri nedir ne demek

Bilgi teknolojileri nedir Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği...

Bilgi ve iletişim teknolojisi nedir ne demek

Bilgi ve iletişim teknolojisi nedir Bilgi ve iletişim teknolojisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: 1980’lerde küreselleşmeyle birlikte ...

Eğitim teknolojisi nedir ne demek

Eğitim teknolojisi nedir Eğitim teknolojisi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Eğitim kuramlarının ve öğretim programlarını...

Emek tasarruf edici teknolojik gelişme nedir ne demek

Emek tasarruf edici teknolojik gelişme nedir Emek tasarruf edici teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Faktör fiyat oranları sabit...

Hicks yansız teknolojik gelişme nedir ne demek

Hicks yansız teknolojik gelişme nedir Hicks yansız teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Teknolojik gelişme sonrasında serm...

İçerilmiş teknolojik gelişme nedir ne demek

İçerilmiş teknolojik gelişme nedir İçerilmiş teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yeni makine ve donatım yatırımı biçimi...

Rekombinant dna teknolojisi nedir ne demek

Rekombinant dna teknolojisi nedir Rekombinant dna teknolojisi; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: genetik mühendisl...

Solow yansız teknolojik gelişme nedir ne demek

Solow yansız teknolojik gelişme nedir Solow yansız teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sermayenin emeğe kıyasla daha hızl...

Yansız teknolojik gelişme nedir ne demek

Yansız teknolojik gelişme nedir Yansız teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Emek ve sermaye faktörünün gayrisafi yur...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim