Teknik nedir Teknik; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Teknik" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Mekanik uğraşılara, sanayi ile ilgili işlere ya da uygulamalı bilimlere ilişkin. Herhangi bir sanat, üretim ve öğ...

 
 
 

Teknik çizim nedir ne demek

Teknik çizim nedir Teknik çizim; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, İçmimari) Ev eşyası ya da kapı, pencere gibi yapı ayrıntılarını ölçekli olarak gösteren ve marangozların yararlandığı çiz...

Teknik direktör nedir ne demek

Teknik direktör nedir Teknik direktör; bir spor terimidir. Teknik : Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Yol, beceri, ...

Teknik düzey nedir ne demek

Teknik düzey nedir Teknik terim anlamı: Tekniğin o anda eriştiği yükseklik. Düze : Doz Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesn...

Teknik elmeni nedir ne demek

Teknik elmeni nedir Teknik terim anlamı: Bir konudaki tekniği elinde bulunduran kişi. Elme : Elma Elmen : İyesi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan kişi, elde tutan, eldeci. Teknik : Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullan...

Teknik hakların korunması nedir ne demek

Teknik hakların korunması nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda, teknik haklar için kabul edilen koruma. Hakla : Tahıl ölçeği. Halka. Basık silindir biçimli 12 kiloluk buğday ölçeği. (Güllüce Gümüşhacıköy Amasya) Haklar : Hukuk (karş. töre). Koru : Bakıml...

Teknik ikame nedir ne demek

Teknik ikame nedir Teknik ikame; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belli sınırlar içerisinde üretim faktörlerinin birbirlerinin yerine kullanımı. İkame : Yerine koyma, yerine kullanma. Ortaya koyma. Ayağa kaldı...

Teknik kurul nedir ne demek

Teknik kurul nedir Teknik kurul; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kılıçoyunu yarışmalarının bütün teknik yönlerini, kılıçoyunu yönetmeliğine göre düzenleyen ve uygulamasını sağlayan yetkili kurul. Kuru : Suyu, n...

Teknik okul nedir ne demek

Teknik okul nedir Teknik : Yol, beceri, yöntem. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım al...

Teknik adam nedir ne demek

Teknik adam nedir Teknik : Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Yol,...

Teknik bilgi nedir ne demek

Teknik bilgi nedir Teknik terim anlamı: İnsanın günlük hayatında kullanacağı araç ve gereçleri yapmak için gerekli olan hammaddeleri elde etme ve işleme; bunlarla ilgili bilgi ve beceri. Teknik bilgi, alet yapmak ve kullanmak için gerekli bi...

Teknik çözümleme nedir ne demek

Teknik çözümleme nedir Teknik çözümleme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasaya ilişkin geçmiş dönemde oluşmuş fiyat, hacim gibi çeşitli verilerin, istatistik programları ve grafikler yardımıyla çözümlenerek ge...

Teknik durum nedir ne demek

Teknik durum nedir Teknik terim anlamı: Tekniğin, bulgu yeniliğinin saptanmasında temel alınan özellikler yönünden ulaştığı düzey. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.) Durum : B...

Teknik eğitim nedir ne demek

Teknik eğitim nedir Teknik : Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Yol,...

Teknik etkinlik nedir ne demek

Teknik etkinlik nedir Teknik etkinlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın veri teknoloji ve üretim faktörleri ile ençok üretimi gerçekleştirdiği durum. [bkz: üretimde etkinlik]. Etki : Bir kimse veya n...

Teknik hizmetler nedir ne demek

Teknik hizmetler nedir Teknik hizmetler; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dermede yer alması gereken her türlü gerecin sağlanmasından raflara yerleştirilmesine değin yapılan işlemlerin tümü. Hizmet : Birinin işin...

Teknik kitaplık nedir ne demek

Teknik kitaplık nedir Teknik kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fen ve teknik alanında çalışanların gereksemelerini karşılamak üzere, dermesinde çoğunlukla teknik kitapları bulunduran araştırma kitaplığı....

Teknik lise nedir ne demek

Teknik lise nedir Teknik Lise, ortaöğretim [#mesleki eğitim veren biridir. Orta [#öğretim seviyesindeki diğer liselerden farklı olarak Teknik Liseler ilköğretimden mezun olan öğrencileri doğrudan almaz. Meslek liselerine kayıt yaptıran öğre...

Teknik okuma nedir ne demek

Teknik okuma nedir Teknik okuma; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplık bilimde bir yapıtın salt kaynakçasal kimliği ile konusunun saptanmasına yetecek denli incelenmesi. Okuma : Okumak işi, kıraat Teknik ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim