Teknik nedir Teknik; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Teknik" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Mekanik uğraşılara, sana...

 
 
 

Teknik çizim nedir ne demek

Teknik çizim nedir Teknik çizim; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, İçmimari) Ev eşyası ya da kapı, ...

Teknik direktör nedir ne demek

Teknik direktör nedir Teknik direktör; bir spor terimidir. Teknik : Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Fizik, kimya, ma...

Teknik düzey nedir ne demek

Teknik düzey nedir Teknik terim anlamı: Tekniğin o anda eriştiği yükseklik. Düze : Doz Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır...

Teknik elmeni nedir ne demek

Teknik elmeni nedir Teknik terim anlamı: Bir konudaki tekniği elinde bulunduran kişi. Elme : Elma Elmen : İyesi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakt...

Teknik hakların korunması nedir ne demek

Teknik hakların korunması nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda, teknik haklar için kabul edilen koruma. Hakla : Tahıl ölçeği. Halka. Basık silindir biçimli 12 kilolu...

Teknik ikame nedir ne demek

Teknik ikame nedir Teknik ikame; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belli sınırlar içerisinde üretim faktörlerinin birbirl...

Teknik kurul nedir ne demek

Teknik kurul nedir Teknik kurul; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kılıçoyunu yarışmalarının bütün teknik yönlerini, kılıço...

Teknik okul nedir ne demek

Teknik okul nedir Teknik : Yol, beceri, yöntem. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yönte...

Teknik öğretim nedir ne demek

Teknik öğretim nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir tekniğin ya da teknik yöntem ve becerilerin kazandırılmasına önem veren; mühendis, teknisyen ve ...

Teknik şartname nedir ne demek

Teknik şartname nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Malın teknik özelliklerini tanımlayan belge. İngilizce'de Teknik şartname ne demek? Teknik şartname...

Teknik yardım nedir ne demek

Teknik yardım nedir Teknik yardım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malı satın alan gerçek veya tüzel kişilere satıc...

Teknik yedekler nedir ne demek

Teknik yedekler nedir Teknik yedekler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvence ortaklıklarının ayırmakla zorunlu oldukları ...

Bulgu belgesine bağlanamayan teknik bilgiler nedir ne demek

Bulgu belgesine bağlanamayan teknik bilgiler nedir Teknik terim anlamı: Nitelikleri gereğince, belgeye bağlanma olanağı bulunmayan, yalnızca anlaşma konusu olabilen teknik bilgiler. Ba...

Bulgu belgesiz teknik bilgiler nedir ne demek

Bulgu belgesiz teknik bilgiler nedir Teknik terim anlamı: Nitelikleri yüzünden belge alınmaya elverişli olmayan ustalıklar. Belgesiz : Belgesi olmayan Bulgu belgesi : Bul...

İşgücünün teknik işbölümü nedir ne demek

İşgücünün teknik işbölümü nedir İşgücünün teknik işbölümü; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmada üretim sürecinin alt süreçlere ay...

Sermayenin teknik bileşimi nedir ne demek

Sermayenin teknik bileşimi nedir Sermayenin teknik bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist kuramda, sermayenin kullanım de...

Aseptik teknik nedir ne demek

Aseptik teknik nedir Aseptik teknik; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre, doku ve organ kültürlerinde mantar, bakteri,...

Sermaye tasarruf edici teknik nedir ne demek

Sermaye tasarruf edici teknik nedir Sermaye tasarruf edici teknik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Veri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi...

Yansıtıcı teknik nedir ne demek

Yansıtıcı teknik nedir Yansıtıcı teknik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Denekten, mürekkep lekeleri, resimler, bitmemiş...

Teknik adam nedir ne demek

Teknik adam nedir Teknik : Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Fizik, ...

Teknik bilgi nedir ne demek

Teknik bilgi nedir Teknik terim anlamı: İnsanın günlük hayatında kullanacağı araç ve gereçleri yapmak için gerekli olan hammaddeleri elde etme ve işleme...

Teknik çözümleme nedir ne demek

Teknik çözümleme nedir Teknik çözümleme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasaya ilişkin geçmiş dönemde oluşmuş fiyat, hac...

Teknik durum nedir ne demek

Teknik durum nedir Teknik terim anlamı: Tekniğin, bulgu yeniliğinin saptanmasında temel alınan özellikler yönünden ulaştığı düzey. Duru : Bulanıklığı ol...

Teknik eğitim nedir ne demek

Teknik eğitim nedir Teknik : Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Bu uygulamaya dayanan, bu uygula...

Teknik etkinlik nedir ne demek

Teknik etkinlik nedir Teknik etkinlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın veri teknoloji ve üretim faktörleri il...

Teknik hizmetler nedir ne demek

Teknik hizmetler nedir Teknik hizmetler; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dermede yer alması gereken her türlü gerecin sağl...

Teknik kitaplık nedir ne demek

Teknik kitaplık nedir Teknik kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fen ve teknik alanında çalışanların gereksemelerini...

Teknik lise nedir ne demek

Teknik lise nedir Teknik Lise, ortaöğretim [#mesleki eğitim veren biridir. Orta [#öğretim seviyesindeki diğer liselerden farklı olarak Teknik Liseler i...

Teknik okuma nedir ne demek

Teknik okuma nedir Teknik okuma; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplık bilimde bir yapıtın salt kaynakçasal kimliği...

Teknik ömür nedir ne demek

Teknik ömür nedir Teknik ömür; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi ömürden bağımsız olarak sabit varlığın teknik ...

Teknik üniversite nedir ne demek

Teknik üniversite nedir Teknik üniversite (ya da bazen teknoloji enstitüsü veya politeknik), daha çok çeşitli teknik konular hakkında öğretim ve [#araştırma ...

Teknik yarışımı önleme nedir ne demek

Teknik yarışımı önleme nedir Teknik terim anlamı: Anlaşma yapılarak karşı teknikbilimin ele alınması yoluyla, yarışımın kaldırılması ve tekel yaratılması. Önlem :...

Teknik yönetmelik nedir ne demek

Teknik yönetmelik nedir Teknik terim anlamı: 551 sayılı Markalar Yasası'nın 4. maddesine uygun olarak, Birlik markasının kütüğe yazımı ve kullanılması için d...

Bulgu belgesine bağlanmış teknik bilgiler nedir ne demek

Bulgu belgesine bağlanmış teknik bilgiler nedir Teknik terim anlamı: Nitelikleri yönünden tanımlanıp açıklanabilen ve böylece bir yöntem bulgusu niteliği taşıdığından, kütüğe yazıla...

İdari ve teknik teşvikler nedir ne demek

İdari ve teknik teşvikler nedir İdari ve teknik teşvikler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hükümetin malların tanıtımı için fuar ve...

Marjinal teknik ikame oranı nedir ne demek

Marjinal teknik ikame oranı nedir Marjinal teknik ikame oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretimde iki üretim faktörü kullanıldı...

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir ne demek

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: 1966 yılından...

Emek tasarruf edici teknik nedir ne demek

Emek tasarruf edici teknik nedir Emek tasarruf edici teknik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Veri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi üz...

Tanısal teknik nedir ne demek

Tanısal teknik nedir Tanısal teknik; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Kılavuzlukta öğrencinin özel yeteneklerini, güçl...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim