İletken nedir İletken; bir fizik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Isıl ya da kıvıl geçirgenliği olan (özdek, nesne ve benzeri). Bir fizik terimi olarak tanımı: Elektrik...

 
 
 

İletken yelek nedir ne demek

İletken yelek nedir İletken yelek; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrikli dürtücü kılıç yarışmalarında kullanılan ve sayılan vücut bölgesini örten kolsuz yelek. (Elektrikli aygıttan gelen akımı iletmesi içi...

İletkenlik analizi nedir ne demek

İletkenlik analizi nedir İletkenlik analizi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İletkenlik ölçümüne dayanan analiz yöntemi. Anal : Anüsle ilgili. Anüs yoluyla Analiz : Çözümleme. İletken : Akım, ısı, ses vb.ni geçiren ...

İletkenlik gözesi nedir ne demek

İletkenlik gözesi nedir İletkenlik gözesi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Sıvılaşmış bir katının ya da bir çözeltinin iletkenliğinin ölçümünde kullanılan iki üşekli gözecik. Göze : Hücre. Su kaynağı İletken : Akım, ısı...

İletkenlikölçer nedir ne demek

İletkenlikölçer nedir İletkenlikölçer; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Elektriksel iletkenliği ölçen ve ölçeğinde iletkenliği ohm biriminde gösteren aygıt. İletken : Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, y...

İletken damarlar nedir ne demek

İletken damarlar nedir İletken damarlar; bir bitki bilimi terimidir. Osmanlıca İletken damarlar ne demek? İletken damarlar Osmanlıca'da ne anlama gelir?: ev'iye-i nakliye İletken : Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran...

İletken gereç nedir ne demek

İletken gereç nedir İletken gereç; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İletkenlik özelliği gösteren gereç. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. ...

İletkenlik nedir ne demek

İletkenlik nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Elektriksel direncin tersi; iletim yetisi. Bir gerilini bayırlığına tutulan bir özdeğin akım geçirebilme özelliği. Kimya'daki anlamı: 1.Isı, elektrik gibi enerji türlerinin bir yerden başka ...

İletkenlik eşdeğerleyimi nedir ne demek

İletkenlik eşdeğerleyimi nedir İletkenlik eşdeğerleyimi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Eşdeğerleyimde, elektrolit çözeltisinin değişen iletkenliğini ölçüp bunu eşdeğerleyen çözeltinin oylumuna karşı çizgeye geçirerek ç...

İletkenlik suyu nedir ne demek

İletkenlik suyu nedir İletkenlik suyu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Öz iletkenliği 18 °C’de ve vakumda 4x10-7 ohm1 cm-1 olan çok saf su. Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek İletken : Akım...

İletkenlikölçüm nedir ne demek

İletkenlikölçüm nedir İletkenlikölçüm; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Elektrolit çözeltilerinin iletkenliklerini ölçerek çeşitli yollardan özdek niceliğini belirleme. İletken : Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (mad...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim