Elementary türkçesi Elementary nedir

Elementary ile ilgili cümleler

English: I miss my elementary school teachers.
Turkish: İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum.

English: I went to elementary school in Nagoya.
Turkish: Nagoya'da ilköğretim okuluna gittim.

English: Do you go to an elementary school?
Turkish: Bir ilköğretim okuluna mı gidiyorsun?

English: Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
Turkish: Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.

English: Ali went to elementary school with Mary.
Turkish: Ali Mary ile ilkokula gitti.

Elementary ingilizcede ne demek, Elementary nerede nasıl kullanılır?

Elementary analysis : Öğesel çözümleme. Elementer analiz. Element analizi. Elamenter analiz. Bir bileşikteki her öğenin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi.

 

Elementary body : İnklüzyon cisimciği. chlamidia’ların hücre dışında bulunan enfeksiyöz formu, temel cisimcik. elektron yoğun çekirdek materyaliyle birkaç ribozom ve kalın bir duvardan oluşur. eskiden kan pulcuğu anlamında kullanılan terim. Elementer cisimcik. Temel cisimcik.

Elementary charge : Elektron, proton ya da pozitronun taşıdığı yük birimi (e). 1e = 1,6x10¯19c. Elemanter yük.

Elementary decency : Temel terbiye. Adabımuaşeret. Temel davranma biçimleri. Edep. Temel anlayışlılık.

Elementary differential equation : Yalın diferensiyel denklem. Adi diferansiyel denklem.

Elementary manners : Edep. Adabımuaşeret. Temel davranışlar. Kibarlık. Nezaket.

Elementary insurance : Temel sigorta. Genel sigorta.

Elementary education program for adults : Yetişkin insanların eğitilmesi için tasarlanmış olan temel eğitim programı. Yetişkinler için temel eğitim programı.

Elementary licence : Akçalı hak iyesinin başkalarına da izin verebilmesi koşulu ile verilen izin. Yalınç özel izin.

Elementary education : Temel öğretim. İlköğretim. Birkaç öğrenim basamağından oluşan örgün eğitim dizgesinin, okuyup yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için en gerekli bilgi ve becerileri kazandıran ilk basamağı. bütün yurttaşların, ulusal eğitim amaçlarına uygun olarak beden, zihin ve ahlak bakımından gelişmelerine hizmet eden temel öğretim dönemi.

 

İngilizce Elementary Türkçe anlamı, Elementary eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Elementary ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Conceptions : Algılanma biçimi. Fikir. Gebe kalma. Anlayış. Kavram. Düşünce. Mefhum. Kavrama. Kavrayış.

Readier : Eldeki. Apiko. Becerikli. El altındaki. Amade. Hazırlıklı. Tamam. Hazırlamak. İstekli. Peşin para.

Uncomplicated : Karmaşıksız. Çetrefilsiz. Karışık olmayan. Açık.

Fore : Baş taraf. Başa doğru. Pruva. Ön taraftaki. Önde. Başta. Ön. Öndeki. Önde olan.

Baselines : Referans hattı. Başlama hattı. Taban çizgisinde. Başlama çizgisi. Son cümle. (yazım) harflerin tabanlarının oturduğu varsayılan hayali çizgi (g, y, p, q, ve j harflerinin kuyrukları dışarıda kalarak). Ana hat. Bir beyzbol sahasında koşucunun bir bölgeden diğerine koştuğu alan (beyzbol). Sahanın sonunu gösteren hat (tenis). Dayanak.

Candid : Tarafsız. Açık yürekli. Samimi. Toksözlü. Dobra dobra. Dobra. Dürüst. Gizli çekimde kullanılan. Gerçek.

Elemental : Dizginsiz. Başlıca. Frenlenmemiş. Ana. Esas. Doğadaki güçlere özgü.

Easier : Daha kolay. Dertsiz. Rahat. Doğal. Zahmetsiz. Serbest. Zevkli. Huzurlu.

Primaeval : Dünyanın en eski çağlarına özgü. Kadim. Tarihöncesi çağlara ait.

Beneath criticism : Berbat. Daha kötü olamaz. Çok temel. Eleştirinin de altında.

Elementary synonyms : array, for openers, anlage, prelusive, arcadia, cushier, abecederian, initial, cleanest, unproblematic, simple, extraction, birth, aboriginal, cradle, authentics, actuals, cradles, core, former, clean, easy, debuts, da capo, bases, distillate, cushiest, commencing, country bumpkin, brusker, chastest, absolute, bio.

Elementary zıt anlamlı kelimeler, Elementary kelime anlamı

Difficult : Geçinmesi zor. Meşakkatli. Çatal. Zor beğenen. Müşkülpesent. İnatçı. Çetin. Kazık. Kıyın. Belalı.

Incidental : İsteğe bağlı. Bağlı. Olası. Küçük. Önemsiz olay. Tesadüfi. Rastlantısal. Tesadüfen meydana gelen. Özgü. Küçük ve önemsiz.

Elementary ingilizce tanımı, definition of Elementary

Elementary kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Uncompounded. As, an elementary substance. Consisting of a single element. Simple. Having only one principle or constituent part.