Elementary nedir ne demek

Elementary nedir English: I miss my elementary school teachers. Turkish: İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum. English: I went to elementary school i...

 
 
 

Elementary charge nedir ne demek

Elementary charge nedir : Kolay. İlkel. Öz. İlk. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Temel. Saf. Elemanter. Charge : Vazifelendirmek. Yükümlülük. Kredi kartın...

Elementary differential equation nedir ne demek

Elementary differential equation nedir : Kolay. İlk. Başlayanlar için. Basit. İlkel. Saf. Elemanter. Başlangıç. Öğesel. Asıl. Differential : Ücret farkı. Vergin farkı. Fark...

Elementary education program for adults nedir ne demek

Elementary education program for adults nedir : Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Kolay. Elemanter. Temel. Basit. Öz. Saf. Başlayanlar için. Education : Öğrenim. Öğretim. Peda...

Elementary hebrew nedir ne demek

Elementary hebrew nedir : Asıl. Basit. Başlangıç. Saf. Temel. İlk. Başlayanlar için. İlkel. Kolay. Doğa güçleri ile ilgili. Hebrew : ä°brani. İbrani. İbranic...

Elementary idea nedir ne demek

Elementary idea nedir : Temel. Başlangıç. İlk. Saf. [#İlkel. Başlayanlar için. Kolay. Öz. Elemanter. Doğa güçleri ile ilgili. Idea : Düşünü. Mülahaza. Düşü...

Elementary licence nedir ne demek

Elementary licence nedir : Basit. Temel. Elemanter. Öğesel. Öz. Asıl. Doğa güçleri ile ilgili. Başlayanlar için. Başlangıç. Kolay. Licence : Yetki vermek. Res...

Elementary manners nedir ne demek

Elementary manners nedir : Basit. İlk. Elemanter. Saf. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. Öz. Başlayanlar için. Başlangıç. Öğesel. Manners : Ahlak. Adabımuaşeret...

Elementary operations nedir ne demek

Elementary operations nedir : Basit. Kolay. Başlangıç. Doğa güçleri ile ilgili. Temel. İlkel. Elemanter. İlk. Başlayanlar için. Öz. Operations : İcraat. İşleyiş....

Elementary particles nedir ne demek

Elementary particles nedir : Başlayanlar için. Asıl. Kolay. Basit. Elemanter. Öğesel. İlkel. İlk. Doğa güçleri ile ilgili. Öz. Particles : Parçacıklar. Tanecik....

Elementary royalty nedir ne demek

Elementary royalty nedir : Asıl. Başlangıç. Başlayanlar için. Elemanter. Kolay. Saf. Öz. Temel. İlkel. Doğa güçleri ile ilgili. Royalty : Maden iyesine ayrıca...

Elementary school teacher nedir ne demek

Elementary school teacher nedir English: I miss my elementary school teachers. Turkish: İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum. : Elemanter. Kolay. Başlangıç. Başlaya...

Elementary tissue nedir ne demek

Elementary tissue nedir : Öz. Kolay. Temel. İlkel. Başlayanlar için. Başlangıç. Öğesel. Saf. Elemanter. Doğa güçleri ile ilgili. Tissue : İnce kağıt. İnce ku...

Elementary unit nedir ne demek

Elementary unit nedir : Başlangıç. Temel. İlk. Doğa güçleri ile ilgili. Saf. Öz. İlkel. Basit. Öğesel. Başlayanlar için. Unit : Takım. Tek basamaklı sayı. ...

Elementary analysis nedir ne demek

Elementary analysis nedir : Başlangıç. Başlayanlar için. Kolay. Basit. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Asıl. İlkel. Analysis : İnceleme. Sayışımla...

Elementary body nedir ne demek

Elementary body nedir : Öğesel. Başlayanlar için. Asıl. Temel. Elemanter. Başlangıç. İlk. Basit. İlkel. Doğa güçleri ile ilgili. Body : Yoğunluk. Zümre. Es...

Elementary decency nedir ne demek

Elementary decency nedir : Basit. Doğa güçleri ile ilgili. Elemanter. Kolay. İlk. Öz. Temel. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Decency : [#İncelik. Ilım. Top...

Elementary education nedir ne demek

Elementary education nedir English: Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary ...

Elementary geometry nedir ne demek

Elementary geometry nedir : Öz. Öğesel. Asıl. Başlangıç. Kolay. Temel. İlk. İlkel. Elemanter. Doğa güçleri ile ilgili. Geometry : Noktalar, çizgiler, yüzeyler ...

Elementary idae nedir ne demek

Elementary idae nedir : Öğesel. Saf. İlkel. İlk. Öz. Kolay. Başlayanlar için. Doğa güçleri ile ilgili. Asıl. Elemanter. Elementary analysis : Elementer ana...

Elementary insurance nedir ne demek

Elementary insurance nedir : Öz. Öğesel. İlk. Kolay. Başlangıç. Asıl. Saf. Doğa güçleri ile ilgili. Elemanter. Temel. Insurance : İktisat, ekonomi alanlarında k...

Elementary licence accord nedir ne demek

Elementary licence accord nedir : İlk. Elemanter. Öğesel. Öz. Basit. Temel. İlkel. Doğa güçleri ile ilgili. Başlayanlar için. Saf. Licence : İzin vermek. İzin. Özgür...

Elementary operation nedir ne demek

Elementary operation nedir : Asıl. Doğa güçleri ile ilgili. Başlayanlar için. Kolay. Öz. Başlangıç. Basit. Temel. İlkel. Öğesel. Operation : İşletim. Bir ya da ...

Elementary particle nedir ne demek

Elementary particle nedir : Başlayanlar için. Başlangıç. Temel. Asıl. Doğa güçleri ile ilgili. İlkel. Basit. Öğesel. İlk. Kolay. Particle : Tanımlık. İlgeç. Ed...

Elementary row operations nedir ne demek

Elementary row operations nedir : Saf. İlk. İlkel. Elemanter. Öz. Başlayanlar için. Doğa güçleri ile ilgili. Kolay. Temel. Basit. Row : Kürekle yürütmek. Kavgaya kar...

Elementary school nedir ne demek

Elementary school nedir English: Many parents think elementary school children should be in bed by 8:30. Turkish: Birçok ebeveynler ilkokul çocuklarının...

Elementary steps nedir ne demek

Elementary steps nedir : Doğa güçleri ile ilgili. Elemanter. İlkel. Temel. Başlangıç. Asıl. Saf. Basit. Öz. Kolay. Steps : Seyyar merdiven. Merdiven. Topla ...

Elementary training nedir ne demek

Elementary training nedir : Doğa güçleri ile ilgili. Öğesel. Elemanter. Kolay. İlk. İlkel. Saf. Başlangıç. Öz. Asıl. Training : Eğitim. Öğretme. Alıştırma. Bir...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim