Elementary nedir ne demek

Elementary nedir English: I miss my elementary school teachers. Turkish: İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum. English: I went to elementary school in Nagoya. Turkish: Nagoya'da ilköğretim okuluna gittim. English: Do you go to an ele...

 
 
 

Elementary charge nedir ne demek

Elementary charge nedir : Kolay. İlkel. Öz. İlk. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Temel. Saf. Elemanter. Charge : Vazifelendirmek. Yükümlülük. Kredi kartından almak. Yüklemek (enerji veya elektrik). Sorumlu tutmak. Bir yoğunlaç ya da akımsaklar...

Elementary differential equation nedir ne demek

Elementary differential equation nedir : Kolay. İlk. Başlayanlar için. Basit. İlkel. Saf. Elemanter. Başlangıç. Öğesel. Asıl. Differential : Ücret farkı. Vergin farkı. Farklı olan. Fark gösteren. Ayrımsal. Türev alma. Ayırıcı özellik gösteren, ayırıcı özellikle...

Elementary education program for adults nedir ne demek

Elementary education program for adults nedir : Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Kolay. Elemanter. Temel. Basit. Öz. Saf. Başlayanlar için. Education : Öğrenim. Öğretim. Pedagoji. Eğitme. Terbiye. Yetiştirme. Toplumun genç üyelerinin varolan ekine yetişkin üyeler...

Elementary hebrew nedir ne demek

Elementary hebrew nedir : Asıl. Basit. Başlangıç. Saf. Temel. İlk. Başlayanlar için. İlkel. Kolay. Doğa güçleri ile ilgili. Hebrew : ä°brani. İbrani. İbranice ile ilgili. Eskiden filistin'e yerleşmiş olan sami halkına ait. Yahudi. İbranice. Musev...

Elementary idea nedir ne demek

Elementary idea nedir : Temel. Başlangıç. İlk. Saf. [#İlkel. Başlayanlar için. Kolay. Öz. Elemanter. Doğa güçleri ile ilgili. Idea : Düşünü. Mülahaza. Düşünce. İnsan beyninin anlık ve us yardımıyla nesnel evreni yansıtmak üzere oluşturduğu kavr...

Elementary licence nedir ne demek

Elementary licence nedir : Basit. Temel. Elemanter. Öğesel. Öz. Asıl. Doğa güçleri ile ilgili. Başlayanlar için. Başlangıç. Kolay. Licence : Yetki vermek. Resmi izin vermek. Özgürlüğün kötüye kullanılması. İktisat, eskrim, ekonomi, veterinerlik al...

Elementary manners nedir ne demek

Elementary manners nedir : Basit. İlk. Elemanter. Saf. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. Öz. Başlayanlar için. Başlangıç. Öğesel. Manners : Ahlak. Adabımuaşeret. Örf. Adap. Hareket tarzı. Töre. Edep. Görgü. Terbiye. [#Elementary analysis : Elamenter...

Elementary operations nedir ne demek

Elementary operations nedir : Basit. Kolay. Başlangıç. Doğa güçleri ile ilgili. Temel. İlkel. Elemanter. İlk. Başlayanlar için. Öz. Operations : İcraat. İşleyiş. Harekat. İş. İşlem. Cerrahi müdahale. Ameliyat. İşlemler. Yürürlük. Tatbikat. [#Elementa...

Elementary analysis nedir ne demek

Elementary analysis nedir : Başlangıç. Başlayanlar için. Kolay. Basit. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Asıl. İlkel. Analysis : İnceleme. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi. Sayışım dökümü. Kimyasal çözümlem...

Elementary body nedir ne demek

Elementary body nedir : Öğesel. Başlayanlar için. Asıl. Temel. Elemanter. Başlangıç. İlk. Basit. İlkel. Doğa güçleri ile ilgili. Body : Yoğunluk. Zümre. Esas. Büyük kısım. Nesne. Birlik. Beden. Grup. Kurul. Yığın. [#Elementary analysis : Elemen...

Elementary decency nedir ne demek

Elementary decency nedir : Basit. Doğa güçleri ile ilgili. Elemanter. Kolay. İlk. Öz. Temel. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Decency : [#İncelik. Ilım. Topluma uygunluk. [#Elementary analysis : Bir bileşikteki her öğenin nicelik ve niteliğinin ...

Elementary education nedir ne demek

Elementary education nedir English: Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made general...

Elementary geometry nedir ne demek

Elementary geometry nedir : Öz. Öğesel. Asıl. Başlangıç. Kolay. Temel. İlk. İlkel. Elemanter. Doğa güçleri ile ilgili. Geometry : Noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özelliklerini, ölçümlerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik...

Elementary idae nedir ne demek

Elementary idae nedir : Öğesel. Saf. İlkel. İlk. Öz. Kolay. Başlayanlar için. Doğa güçleri ile ilgili. Asıl. Elemanter. Elementary analysis : Elementer analiz. Bir bileşikteki her öğenin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi. Öğesel çözümleme. El...

Elementary insurance nedir ne demek

Elementary insurance nedir : Öz. Öğesel. İlk. Kolay. Başlangıç. Asıl. Saf. Doğa güçleri ile ilgili. Elemanter. Temel. Insurance : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Her tür kaza, dokunca, kırılıp dökülme ve benzeri olaylarla ilgili kurum ya da...

Elementary licence accord nedir ne demek

Elementary licence accord nedir : İlk. Elemanter. Öğesel. Öz. Basit. Temel. İlkel. Doğa güçleri ile ilgili. Başlayanlar için. Saf. Licence : İzin vermek. İzin. Özgürlüğün kötüye kullanılması. Özel izin. Herhangi bir işin ya da tecim işleminin yapılabilme...

Elementary operation nedir ne demek

Elementary operation nedir : Asıl. Doğa güçleri ile ilgili. Başlayanlar için. Kolay. Öz. Başlangıç. Basit. Temel. İlkel. Öğesel. Operation : İşletim. Bir ya da birkaç işlenen üzerinde, belirli bir sonuç elde etmek üzere uygulanan herhangi bir eylem....

Elementary particle nedir ne demek

Elementary particle nedir : Başlayanlar için. Başlangıç. Temel. Asıl. Doğa güçleri ile ilgili. İlkel. Basit. Öğesel. İlk. Kolay. Particle : Tanımlık. İlgeç. Edat. Nebze. Parça. Takı. Tane. Partikül. Atom. Olumsuzluk eki. [#Elementary particles : Te...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim