İdea nedir İdea; kökeni yunanca dilinden gelmektedir. "İdea" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: (Platon'da) Değişmez öz, şeylerin ilkörneği. Uzay ...

 
 
 

Adopted the idea nedir ne demek

Adopted the idea nedir : Uygulanan. Evlatlık. Benimsenen. Tatbik edilen. Kabul edilen. Benimsenmiş. Evlat edinilmiş. Kabul edilmiş. The : Belgili tanımlık. ...

Brilliant idea nedir ne demek

Brilliant idea nedir English: John had a brilliant idea. Turkish: John'un parlak bir düşüncesi vardı. English: I think it's a brilliant idea. Tu...

Central idea nedir ne demek

Central idea nedir : [#Asıl. Merkezde olan. Santral memuru. Temel. Uygun. Merkezsel. Belli başlı. Orta. Esas. Baş. Idea : Düşünü. Mülahaza. Fikir. Akıl....

Dally with an idea nedir ne demek

Dally with an idea nedir : Oynaşmak. Zaman öldürmek. Haylazlık etmek. Eğlenmek. Vakit öldürmek. Sallanmak. İşi ağırdan almak. Oyalanmak. With : İle beraber. -...

Elementary idea nedir ne demek

Elementary idea nedir : Temel. Başlangıç. İlk. Saf. [#İlkel. Başlayanlar için. Kolay. Öz. Elemanter. Doğa güçleri ile ilgili. Idea : Düşünü. Mülahaza. Düşü...

Faint idea nedir ne demek

Faint idea nedir : Bayılmak. Kendinden geçmek. Güçsüz. Düşüp bayılmak. Bayılma. Bitkin düşmek. Halsiz. Zayıf. Baygın. Hali kalmamak. Idea : İnsan beyn...

Fixed idea nedir ne demek

Fixed idea nedir English: We had better do away with such a fixed idea. Turkish: Böyle bir sabit fikirden kurtulsak iyi olur. English: He had a f...

General idea nedir ne demek

General idea nedir English: Ali gave them a general idea of what he wanted. Turkish: Ali onlara onun ne istediği ile ilgili genel bir fikir verdi. ...

Give an idea nedir ne demek

Give an idea nedir : Yapıvermek. Tanımak. Gitmek. Bulaştırmak. Bahşetmek. Dogruluğunu kabullenmek. Düzenlemek. Koparmak. Bel vermek. Esneklik. An : Sesl...

Has no idea nedir ne demek

Has no idea nedir English: Ali has no idea how Mary ended up in Boston. Turkish: Ali Mary'nin sonunda nasıl Boston'da olduğu hakkında bir fikri yo...

I had no idea nedir ne demek

I had no idea nedir English: I had no idea it'd be this beautiful. Turkish: Onun bu kadar güzel olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. English: Until...

Inventive idea nedir ne demek

Inventive idea nedir : Özgün. Bulucu. Hünerli. Orijinal. Yaratıcı. Idea : Eğitim, sinema, televizyon, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir öykülü filme ç...

The faintest idea nedir ne demek

The faintest idea nedir English: Tom didn't have the faintest idea what he was going to do the next day. Turkish: Tom'un ertesi gün ne yapacağı hakkında...

What an idea nedir ne demek

What an idea nedir English: What an idea! Turkish: Ne fikir ama! : Nelerin. Nasıl. Ne. Ne kadar çok (şaşkınlık). Hangi. Neyi. Şaşkınlık belirtir. A...

İdeal nedir İdeal; bir felsefe terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "İdeal" ile ilgili cümleler Felsefi anlamı: düşüncel. ülkü. ülkü...

İdeal gaz yasası nedir ne demek

İdeal gaz yasası nedir İdeal gaz yasası; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sabit sıcaklık ve basınçta bir gazın hacmının, o g...

İdealist nedir ne demek

İdealist nedir İdealist; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "İdealist" ile ilgili cümle ...

İdealistlik nedir ne demek

İdealistlik nedir İdealist : İdealizm öğretisine bağlı filozof. Ülkücü. İdeal : Ülkü. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde top...

İdealizm nedir ne demek

İdealizm nedir İdealizm; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "İdealizm" ile ilgili cümleler Felsefi anlamı: (Ahlaksal açıdan) a. İyi ideasını, ya...

The idea dawned on me nedir ne demek

The idea dawned on me nedir : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli...

Abstract idea nedir ne demek

Abstract idea nedir : Çekmek. Aşırmak. Bilgi erişimde, bir belgenin konusunu ya da soyunu belirtmek üzere, genellikle belgeleme konusunda uzmanlaşmış bir...

Bad idea nedir English: Actually, it's not a bad idea. Turkish: Aslında, bu kötü bir fikir değil. English: "What do you want me to tell Tom?" "...

Came up with the idea nedir ne demek

Came up with the idea nedir English: I was told you were the one who came up with the idea. Turkish: Bana fikir öneren kişi olduğun söylendi. : Kurşun pence...

Crazy idea nedir ne demek

Crazy idea nedir English: These are just crazy ideas. Turkish: Bunlar sadece çılgın fikirler. English: That's a crazy idea. Turkish: Bu çılg...

Drop the idea nedir ne demek

Drop the idea nedir : Çıkarmak. Bırakmak (fare). Bırakmak. Damlamak. Düşüş. Damlatmak. Düşmek. İlişkisini kesmek. Söyleyememek (harf). Alçalmak. The : Be...

Entertain an idea nedir ne demek

Entertain an idea nedir : Eğlendirmek. Avutmak. (misafir) ağırlamak. İzaz etmek. Misafir etmek. Ağırlamak. Konuklamak. İkram etmek. Oyalamak. Aklında bulundu...

False idea nedir ne demek

False idea nedir : Suni. Yalan. Taklit. Sadık olmayan. Yalandan yapılan. Hileli. Uydurma. Haksız. Yanlış. Hatalı. Idea : Zihinde tasarlanan, canlandır...

Float an idea nedir ne demek

Float an idea nedir : Piyasaya çıkarmak. Su üzerinde durmak. Yaymak. Dalgalanmak. Yüzeç. Uçmak. Yüzdürmek. Su yüzünde götürmek. İçi boş karaçta ya da yak...

Get a general idea nedir ne demek

Get a general idea nedir : Ele geçirmek. Gidip almak. Yalanını çıkarmak. Almak. Öldürmek. Etmek. Elde etmek. Bakmak. Duymak. Canına okumak. A : La (müzik teri...

Had an idea nedir ne demek

Had an idea nedir English: Tom had an idea. Turkish: Tom'un bir düşüncesi vardı. English: I had an idea. Turkish: Bir fikrim vardı. : Bulunma...

Have not the slightest idea nedir ne demek

Have not the slightest idea nedir : Dolandırmak. Yaptırmak. Buyurmak. Elde etmek. Sahip olmak. Malik olmak. Zorunda olmak. -si olmak. Almak. Etmek. Not : Değil. Yok. Y...

I have no idea nedir ne demek

I have no idea nedir English: Ummm. I have no idea how to answer the teacher's question. Turkish: Iııı. Öğretmenin sorusuna nasıl cevap vereceğime da...

Scoff at an idea nedir ne demek

Scoff at an idea nedir : Gülmek. Oburca yemek. Hapır hupur yemek. Eğlenmek. Dudak bükmek. Maskara etmek. Yemek. Kıtıra almak. Dalga geçmek. Alay etmek. At :...

Vain idea nedir ne demek

Vain idea nedir : Kuru. Nafile. Kibirli. Gösterişçi. Boş. Anlamsız. Neticesiz. Verimsiz. Gururlu. Yararsız. Idea : Öneri. Tasarım. Amaç. Bir öykülü f...

Wonderful idea nedir ne demek

Wonderful idea nedir English: A wonderful idea just ran through my mind. Turkish: Az önce aklımdan harika bir fikir geçti. English: I just thought of...

İdeal gaz nedir ne demek

İdeal gaz nedir İdeal gaz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [bkz: düşünsel gaz]. Kimya'da terim anlamı: Gazların uzayd...

İdeal kapasite nedir ne demek

İdeal kapasite nedir İdeal kapasite; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir firma veya firma grubunun, işin durdurulması, y...

İdealist etik nedir ne demek

İdealist etik nedir İdealist etik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Değerleri ve/veya gerçekliğin diğer tüm boy...

İdealize nedir ne demek

İdealize nedir İdealize; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "İdealize" ile ilgili cümle ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim