İdeal nedir, İdeal ne demek

İdeal; bir felsefe terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"İdeal" ile ilgili cümleler

 • "Bu ideal kocalar, eşref saatleri tıkır tıkır işletmesini bilen kadınların kocalarıdır." - Ş. Rado
 • "Büyük ideal sahiplerinin ilk kudretleri ketum oluşlarıdır." - A. Gündüz
 • "Söyle şunlara, biz burayı münasip bulduk. Tek taraflı asma köprü için ideal bir yer." - A. Kulin

Felsefi anlamı:

düşüncel.

ülkü.

ülküsel.

[Bakınız: ]

İngilizce'de İdeal ne demek? İdeal ingilizcesi nedir?:

ideal

İdeal kısaca anlamı, tanımı:

İdea : Düşünce.

İdealist : İdealizm öğretisine bağlı filozof. Ülkücü.

İdealistlik : İdealist olma durumu.

İdealize : "İdealleştirmek" anlamındaki idealize etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.

İdealizm : Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel adı. Ülkücülük.

İdealsiz : İdeali olmayan.

İdealsizlik : İdealsiz olma durumu.

Ülkü : Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.

 

Düşünce : Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yönetici sav. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.

Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

Üstün : Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı.

İdeal ile ilgili Cümleler

 • İdeal bir koca olduğunu ispat etti.
 • Aksolotl akvaryumunun pH değerinin 6 ile 7.5 arası olması idealdir.
 • Bu toprak tarım için ideal.
 • Hafif bir yağmurluk, yolculuk için idealdir.
 • Ben çok idealistim.
 • Plaj çocukların oynaması için ideal bir yerdir.
 • O idealdi.
 • "İdeallerin için ölmeye hazır mısın?" "Sadece ölmeye değil, onlar için yaşamaya da hazırım!"
 • İdeal bir hayatın peşindeyiz, bunun sebebi içimizde onun için başlangıç ve olasılığa sahip olmamızdır.
 • İdeallerim ne?
 • İdeal eş bir hamamböceği gibidir, onu sadece geceleri ya da mutfakta görebilirsiniz.
 • Bazı idealler uğrunda ölmeye değer, değil mi, Tom?
 

Diğer dillerde İdeal anlamı nedir?

İngilizce'de İdeal ne demek? : n. idea or standard of perfection, pattern, model; person or thing which embodies a standard of perfection; aspiration, aim, goal

adj. perfect; imaginary, existing only in the mind; excellent, best; exemplary; embodying a standard of perfection

n. ideal, idea or standard of perfection, pattern, model; person or thing which embodies a standard of perfection

Almanca'da İdeal : n. Ideal, Inbild, Leitstern, Musterbild, Wunschbild

Rusça'da İdeal : n. идеал (M)

adj. идеальный