At nedir At; bir kimya terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Alt Biyoloji'deki anlamı: Tek parmaklılar (Perissodactyla) takımının, atgiller (Equidae...

 
 
 

At a bound nedir ne demek

At a bound nedir : Ya. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Ye. Da. Yanında. Bir hareketin hedefini gösterir. Üzerinde. Üzere. E. Bir zamanı belirtmek ...

At a crossroads nedir ne demek

At a crossroads nedir English: The accident took place at a crossroads. Turkish: Kaza bir kavşakta yer aldı. : Yanında. E. Üzerinde. Da. Ye. Bir yeri ...

At a discount nedir ne demek

At a discount nedir English: Aren't you selling this at a discount price? Turkish: Bunu indirimli fiyata satmıyor musun? : Bir yeri belirtmek için k...

At a draught nedir ne demek

At a draught nedir : Ya. Hatta. A. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Yanında. E. Bir hareketin hedefi...

At a gallop nedir ne demek

At a gallop nedir : A. Da. Üzerinde. Hatta. Nezdinde. E. Bir hareketin hedefini gösterir. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Ye. Bir yeri belirtmek ...

At a good clip nedir ne demek

At a good clip nedir : Üzerinde. Ye. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Bir hareketin hedefini gösterir. Hatta. Üzere. Bir miktarı göstermek i...

At a guess nedir ne demek

At a guess nedir English: Was that a guess? Turkish: O bir tahmin miydi? : Hatta. E. A. Üzerinde. Nezdinde. Bir miktarı göstermek için kullanılır...

At a lope nedir ne demek

At a lope nedir : Hatta. A. E. Ye. Nezdinde. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Bir hareketin hedefini gösterir. Bir yeri belirtmek için kullanıl...

At a low ebb nedir ne demek

At a low ebb nedir : Bir miktarı göstermek için kullanılır. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Hatta. A. Bir hareketin hedefini gösterir. Bir iş veya...

At a pinch nedir ne demek

At a pinch nedir : Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Hatta. A. E. Üzere. De. Nezdinde. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Da. Yanında....

At a price nedir ne demek

At a price nedir English: Every dream comes at a price. Turkish: Her hayalin bir bedeli var. : Üzerinde. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Ü...

At a push nedir ne demek

At a push nedir : Ya. Üzerinde. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. A. H...

At a rate of knots nedir ne demek

At a rate of knots nedir : Üzere. E. Üzerinde. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Bir hareketin hedefini gösterir. A. Ye. Bir zamanı belirtmek için kullan...

At a rough estimate nedir ne demek

At a rough estimate nedir : A. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. De. Üzerinde. Ye. Ya. Bir miktarı göstermek i...

At a slack pace nedir ne demek

At a slack pace nedir : Üzerinde. E. Bir hareketin hedefini gösterir. Da. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Üzere. Ye. A. Nezdinde. Ya. A : Belirli bi...

At a stroke nedir ne demek

At a stroke nedir : Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Ya. Bir ha...

At a trot nedir ne demek

At a trot nedir : Bir yeri belirtmek için kullanılır. Hatta. E. Ye. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Bir hareketin hedefini gösterir. Y...

At a word nedir ne demek

At a word nedir : Hatta. Üzere. Ya. Yanında. A. De. Da. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Bir miktarı göstermek için kullanılır. E. A : Belirli b...

At ağrısı nedir ne demek

At ağrısı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sancı yapan ve göğsü dağlayarak geçirilen bir çeşit at hastalığı. Ağrı : Vücudun herhangi bir yerinde duyul...

At a bargain price nedir ne demek

At a bargain price nedir English: I got this typewriter at a bargain price. Turkish: Bu daktiloyu ucuza kapattım. : Bir yeri belirtmek için kullanılır. Y...

At a blow nedir ne demek

At a blow nedir : Bir hareketin hedefini gösterir. Nezdinde. Ya. Üzere. Yanında. Bir yeri belirtmek için kullanılır. De. A. Bir iş veya hareketten ba...

At a clip nedir ne demek

At a clip nedir : De. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Nezdinde. Yanında. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Ya. Bir hareketin hede...

At a disadvantage nedir ne demek

At a disadvantage nedir : Ye. Üzere. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Üzerinde. De. Yanında. Nezdinde. A....

At a distance nedir ne demek

At a distance nedir English: Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure. Turkish: [#Uzaktan] bakıldığında, kaya, çömelen bir i...

At a fearful rate nedir ne demek

At a fearful rate nedir : Hatta. Üzerinde. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Ye. Yanında. A. Da. Bir hareketin hedefini gösterir. Bir zamanı bel...

At a glance nedir ne demek

At a glance nedir English: He saw at a glance that his daughter had been crying. Turkish: O, kızının ağladığını bir bakışta gördü. English: I saw ...

At a great pace nedir ne demek

At a great pace nedir : Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Bir miktarı göstermek için kullanılır. A. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Üzerinde. De. B...

At a loose end nedir ne demek

At a loose end nedir English: Ali was at a loose end, so he went to the pub for a few beers. Turkish: Ali işsiz güçsüzdü, bu yüzden birkaç bira için ...

At a loss nedir ne demek

At a loss nedir English: Ali was at a loss as to what to do next. Turkish: Ali daha sonra ne yapacağını bilmiyordu. English: Ali was at a loss h...

At a low figure nedir ne demek

At a low figure nedir : Hatta. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Ye. A. Da. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Üzerinde. Nezdinde. De. E. A : Bir. ...

At a premium nedir ne demek

At a premium nedir : Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Da. E. Bir hareketin hedefini gösterir. Nezdinde. Ye. Yan...

At a profit nedir ne demek

At a profit nedir : De. Ye. Bir hareketin hedefini gösterir. Da. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Hatta. Ya. Üzere. Bir miktarı göstermek...

At a rate of nedir ne demek

At a rate of nedir : Bir yeri belirtmek için kullanılır. Üzere. E. Ye. Nezdinde. Hatta. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Bir iş veya hareketten bah...

At a rattling pace nedir ne demek

At a rattling pace nedir : De. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Ye. D...

At a run nedir : Bir hareketin hedefini gösterir. Yanında. E. Da. Üzere. De. Ya. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Ye. Bir yeri belirtmek için k...

At a stretch nedir ne demek

At a stretch nedir English: He worked ten hours at a stretch. Turkish: Hiç durmadan on saat çalıştı. : De. A. Hatta. Bir yeri belirtmek için kullan...

At a time nedir ne demek

At a time nedir English: I wonder why Tom came at a time like this. Turkish: Tom'un böyle bir zamanda neden geldiğini merak ediyorum. English: A...

At a venture nedir ne demek

At a venture nedir : Bir hareketin hedefini gösterir. Üzerinde. E. Nezdinde. Ye. A. Da. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Bir miktarı göstermek için...

At ağaç nedir ne demek

At ağaç nedir Teknik terim anlamı: Değnekten at. Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim