Ola nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Acaba: Gelir mi ola?. Erkeklere seslenme ünlemi. Ulan!. Teknik terim anlamı: Belki, -mi acaba, ihtimal. adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola : “toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğü...

 
 
 

Olabilir nedir Olabilir; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olabilir" ile ilgili cümle Olabilirlik : Olasılık, ihtimal, mümkünlük. Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk. Mümkün : Muhtemel, olası. Olabilir. Kabil ...

Olabilirlik katsayısı nedir ne demek

Olabilirlik katsayısı nedir Olabilirlik katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bulunmuş bir ki-kare değerinin içerdiği bağıntı düzeyini saptamak ve bağıntısızlık durumunda sıfıra, tam bağıntı durumundaysa de...

Olabilirlik oranı nedir ne demek

Olabilirlik oranı nedir Olabilirlik oranı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir değiştirge uzayının alt uzayında elde edilen olabilirlik işlevinin en büyük değerinin, tüm uzay için elde edilen olabilirlik işlevi...

Olabilme nedir Olabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Olabilmek : Olma, gerçekleşme imkânı veya olasılığı bulunmak Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Du...

Olabirlm çözümlemesi nedir ne demek

Olabirlm çözümlemesi nedir Olabirlm çözümlemesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Var-yok yanıt verilerinin olabirim dönüşümü kullanılarak çözümlenmesi. Çözümleme : Çözümlemek işi. Bir cümledeki kelimelerin hangi k...

Olacacık nedir ne demek

Olacacık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyümeye, gelişmeye elverişli, gürbüz. Olacacı : Büyümeye, gelişmeye elverişli, gürbüz Elverişli : Uygun, müsait. İşe yarayan, ergonomik. Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolü...

Oladüşmek nedir ne demek

Oladüşmek nedir Teknik terim anlamı: Olmuş olmak, oluvermek. Oluvermek : Çabucak veya kısa sürede olmak Oluverme : Oluvermek işi veya durumu. Olmuş : Olgunlaşmış, ergin. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, h...

Olagelme nedir Olagelmek : Öteden beri sürüp gelmek. Hep belli bir biçimde olmak. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş ...

Ola mı nedir Teknik terim anlamı: Acaba. Olur mu, mümkün müdür?. Olamz mı? Nasıl olur?. Mı : Mı. İşaret zamiri bu Ola : Acaba: Gelir mi ola?. Erkeklere seslenme ünlemi. Ulan!. Belki, -mi acaba, ihtimal. Düşümdür ola mı : Rüya mı görüyo...

Olabildiğince nedir ne demek

Olabildiğince nedir Olabildiğince; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Yeterince : Gerektiği kadar, gereğince, istenildiği kadar, yeter sayıda, kararında Kadar : Ölçüsünde, derecesinde. Miktarda, derecede. Gibi. Denli. Büyü...

Olabilirlik nedir ne demek

Olabilirlik nedir "Olabilirlik" ile ilgili cümle Olabilir : Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil. Olasılık : O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulun...

Olabilirlik oran sınaması nedir ne demek

Olabilirlik oran sınaması nedir Olabilirlik oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) İki olabilirlik işlevinin oranına dayalı bir sınama, anlamdaş olasılık oran sınaması. Sına : Araba t...

Olabilirlik ölçümü nedir ne demek

Olabilirlik ölçümü nedir Olabilirlik ölçümü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ki-kare ölçerinde iki değişken arasında gözlenen bağıntının ölçüsünü saptamak üzere başvurulan ve olabilirlik katsayısıyla dile geti...

Olabilmek nedir ne demek

Olabilmek nedir Olabilme : Olabilmek işi veya durumu Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulunma : Bulunmak işi. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, i...

Olacacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyümeye, gelişmeye elverişli, gürbüz. Olacacık : Büyümeye, gelişmeye elverişli, gürbüz Elverişli : Uygun, müsait. İşe yarayan, ergonomik. Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evol...

Olacak nedir Olacak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olacak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Üvey. Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Edirne ili, Meriç belediyesi, merkez nahiyesi...

Olagelenden az nedir ne demek

Olagelenden az nedir Olagelenden az; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Borsada 100 pay ve borç belgitinden az sayıda belgiti kapsayan işlem. Az : Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Al...

Olagelmek nedir ne demek

Olagelmek nedir "Olagelmek" ile ilgili cümleler Beri : Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı. -den bu yana. Bu uzaklıkta bulunan. Gelme : Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir c...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim