Proje nedir Proje; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Proje" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanm...

 
 
 

Proje kredisi nedir ne demek

Proje kredisi nedir Proje kredisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kalkınma planları ve yıllık yatırım programlarında yeralan çeşitli kamu kesimi projelerinin dış finansman gereksinimini karşılamaya yönelik o...

Projecilik nedir ne demek

Projecilik nedir Projeci : Proje sahibi veya proje yapan kimse. Proje : Gerçekleştirilmesi istenen tasarı. Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kurul...

Project appraisal nedir ne demek

Project appraisal nedir : Belli bir amaç doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan; öğrencileri sorun çözme, çevre inceleme, türlü araçları kullanma gibi eğitsel değer taşıyan etkinliklere yönelten çalışma planı. Plan. Joba....

Project credit nedir ne demek

Project credit nedir : Tasarlamak. Çıkıntı oluşturmak. İzdüşürmek. Projesini hazırlamak. Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif ve metraj cetvellerini, üretim planını, kamu kurum ve k...

Project engineer nedir ne demek

Project engineer nedir : Fırlatmak. Tasarı. İz düşürmek. Proje çizmek. Bir filmi gösterici yardımıyla görüntülük üzerine yansıtarak izlenmesini sağlamak; gösterimi gerçekleştirmek. Atmak. Kenara doğru çıkmak. Perdeye görüntü düşürmek. Belli bir ...

Project file nedir ne demek

Project file nedir : Çıkıntı oluşturmak. Göstermek. Çıkık olmak. Tasarı. Belli bir amaç doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan; öğrencileri sorun çözme, çevre inceleme, türlü araçları kullanma gibi eğitsel değer taşı...

Project method nedir ne demek

Project method nedir : İz düşürmek. Tasarlamak. Bilgisayar, eğitim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Perdeye görüntü düşürmek. Proje çizmek. Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını,...

Project planning nedir ne demek

Project planning nedir : Bilgisayar, eğitim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kurmak. Çıkık olmak. Göstermek. Bir filmi gösterici yardımıyla görüntülük üzerine yansıtarak izlenmesini sağlamak; gösterimi gerçekleştirmek. Bir iş ya da uy...

Proje değerlendirme nedir ne demek

Proje değerlendirme nedir Proje değerlendirme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yatırım projelerinin firma ya da ulusal ekonomi açısından fayda ve maliyetlerinin belirlenerek hangi projenin seçileceğine veya bir yatı...

Proje kredileri nedir ne demek

Proje kredileri nedir Proje kredileri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Proje değerlendirmesi sonucunda kabul edilen yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere hükümetlerin, gerçek veya tüzel kişilerin ...

Projeci nedir Proje : Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmes...

Project nedir English: Ali explained the project to Mary. Turkish: Ali Mary'ye projeyi açıkladı. English: Ali abandoned the project because he didn't have enough money. Turkish: Ali projeyi terk etti. Çünkü o yeterli paraya sa...

Project control nedir ne demek

Project control nedir : Planlamak. Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif ve metraj cetvellerini, üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgelerle kurulacak işletmeye a...

Project credits nedir ne demek

Project credits nedir : Çıkıntı oluşturmak. Perdeye görüntü düşürmek. Joba. Bir iş ya da uygulamayı yönlendiren tasarım. Planlamak. Proje. Atmak. Kurmak. İzdüşürmek. İz düşürmek. Credits : Filmin sonundaki tanıtma yazıları. Jenerik. Tanıtma yaz...

Project evaluation nedir ne demek

Project evaluation nedir : İz düşürmek. Belli bir amaç doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan; öğrencileri sorun çözme, çevre inceleme, türlü araçları kullanma gibi eğitsel değer taşıyan etkinliklere yönelten çalışma planı...

Project management nedir ne demek

Project management nedir : Yansıtmak. Projesini hazırlamak. İzdüşürmek. Proje. Kurmak. Tahmin etmek. Tasarlamak. Bir iş ya da uygulamayı yönlendiren tasarım. Bir filmi gösterici yardımıyla görüntülük üzerine yansıtarak izlenmesini sağlamak; göster...

Project of greater syria nedir ne demek

Project of greater syria nedir : Plan. Yansıtmak. Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif ve metraj cetvellerini, üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgelerle kurulacak işlet...

Project wizard nedir ne demek

Project wizard nedir : İzdüşürmek. Yöneltmek. Bilgisayar, eğitim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yansıtmak. Planlamak. Göstermek. İz düşürmek. Bir filmi gösterici yardımıyla görüntülük üzerine yansıtarak izlenmesini sağlamak; göste...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim