İşlevsel nedir, İşlevsel ne demek

İşlevsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"İşlevsel" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Havaalanı vardı ama kullanışlı değildi, iş olsun diye yapılmıştı, işlevsel değildi." - Ü. Dökmen

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir doğrusal uzay üzerinde tanımlanan ve değer kümesi bir sayıl oyut olan doğrusal dönüşüm.

Değer kümesi bir sayıl oyut olan işlev.

Değer kümesi işlevlerden oluşan bir küme olan işlev.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Hastalıkta işlevi etkileyen, ancak yapısını bozmayan.

Eylem veya işlevle ilgili olan.

İngilizce'de İşlevsel ne demek? İşlevsel ingilizcesi nedir?:

functional

Fransızca'da İşlevsel ne demek?:

fonctionnel, ele

İşlevsel hakkında bilgiler

Bir programlama terimi olarak işlevsel (functional), kodun, saf bir matematik fonksiyonu şeklinde ifade edilebileceği anlamına gelir. Arı işlevsel programla dillerine örnek olarak Haskell verilebilir.

Kodu, alt alta dizilmiş komutların oluşturduğu komutsal (imperative) dillerin aksine işlevsel dillerde kodu, problemi tanımlayan fonksiyonlar listesi oluşturur. Bu yaklaşım, programlamaya farklı bakmayı gerektirir. Programcı, komutsal dillerde olduğu gibi bilgisayara, problemi nasıl çözeceğini anlatmaz; problemin ne olduğunu anlatır.

 

Bu yaklaşım, C, C++, Java gibi komutsal dillere alışmış programcılar tarafından ilk anda farklı bulunsa da aslında birçok programcı, bu yaklaşımı programlama yaparken kullanmaktadır. SQL sorguları hazırlarken programcılar, bilgisayarın işlemi nasıl yapacağını değil, ne istediklerini, problemin ne olduğunu belirtirler. İşlevsel dillerde yapılmakta olan da budur.

İşlevsel ile ilgili Cümleler

  • Hem Mustafa hem de Mary işlevsel olmayan ailelerden geliyorlar.
  • Sanırım her şey işlevsel.
  • Her şeyin işlevsel olduğunu düşünüyorum.
  • İşlevsel bir bozukluk bulduk.
  • Gerçek hayatta tanıdığım kişilerden biri tad ve dokunmadaki işlevselliğini artırmak için bir eldivenle geliyordu.Ona deli olduğunu söyledim ama o hâlâ dilimlenmiş ekmekten beri en iyi şey olduğunu düşünüyor.
  • Bir çok yazılım şirketi, işlevselliği sınırlı olsa da, ürünlerinin ücretsiz versiyonlarını sunuyorlar.

İşlevsel anlamı, tanımı:

İşlev : Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon.

Fonksiyonel : Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili. İşlevsel.

 

Programlama : Programlamak veya programlaştırmak işi.

Terim : Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.

Matematik : Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

Fonksiyon : İşlev. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.

İfade : Dışa vurum. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Deyiş, söyleyiş. Anlatım. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama.

Program : Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. İzlence. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Diğer dillerde İşlevsel anlamı nedir?

İngilizce'de İşlevsel ne demek? : adj. functional, physiological

Fransızca'da İşlevsel : fonctionnel/le

Almanca'da İşlevsel : adj. funktional, funktionell

Rusça'da İşlevsel : adj. функциональный