Physiological türkçesi Physiological nedir

Physiological ingilizcede ne demek, Physiological nerede nasıl kullanılır?

Physiological age : İnsanlarda kas, iskelet ve salgı bezlerinin gelişme düzeyine göre hesaplanan yaş. özellikle cinsel olgunlukla ilişkili olarak bir kimsenin fizyolojik görevler bakımından içinde bulunduğu yaş. Fizyolojik yaş.

Physiological anatogonist : Fizyolojik antagonist. Herhangi bir ilaç ya da zehirli maddenin doku veya organlar üzerinde oluşturduğu temel etkiyi, farklı almaçları etkileyerek azaltan veya ortadan kaldıran diğer ilaç.

Physiological antagonism : Bir ilaç veya zehrin doku veya organlar üzerinde oluşturduğu temel etkisinin, aksi yönde etki yapan diğer bir ilaç tarafından, ayrı bir almaç veya mekanizma aracılığıyla, azaltılması veya ortadan kaldırılması, bağımsız antagonizma. Fizyolojik antagonizma. Fizyolojik antagonizm.

Physiological aspects of colour : Rengin görünüm açısından üç temel özelliği : türü, doygunluğu ve parlaklığı. Rengin görünümsel özellikleri.

Physiological compartment : İlaçların vücutta dağılım gösterdikleri plazma, hücreler arası sıvı ve hücre dışı sıvı bölümlerinin ortak adı. Fizyolojik kompartıman.

Neurophysiological : Nörofizyoloji ile ilgili. Sinir sistemi üzerine yoğunlaşan fizyoloji dalı ile ilgili. Sinir sistemi fizyolojisi ile ilgili.

 

Physiological growth : Canlı bir varlığın ya da herhangi bir örgenin görevsel bakımdan zamanla değişikliğe uğraması, gelişme göstermesi. Fizyolojik gelişim.

Physiological limit : Fizyolojik limit. Öğrenilen bir işin, becerinin ve işlemin sürekli alıştırma ile geliştirilebileceği en son nokta. Fizyolojik sınır.

Physiological solution : Fizyolojik eriyik. Fizyolojik çözelti. Beden sıvılarıyla izotonik olan ve benzer tuzlar içeren, fizyolojik tuzlu su gibi çözeltiler.

Physiological reaction : Bir uyaran karşısında bir bütün olarak bedende ya da bir örgende oluşan değişme. Fizyolojik tepki.

İngilizce Physiological Türkçe anlamı, Physiological eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Physiological ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Operational : Çalışır ya da çalışmaya hazır durumda bulunan herhangi bir dizgeye değgin. İcrai. İşevuruk. İşletimsel. Operasyon. İşletme. Çalıştırma. Kullanıma hazır. İşletme ile ilgili.

Physical : Maddesel. Mevcut. Fiziksel. Muayene. Bedeni. Somut. Bedensel. Maddi. Fiziki.

Animal : Hayvani. Hayvanlarla ilgili. Kaba kişi. Hayvan. Bedensel. Hayvansal. Hayvanca. Vücutla ilgili.

 

Functional : Görevci. Fonksiyonel. Eylem veya işlevle ilgili olan. hastalıkta işlevi etkileyen, ancak yapısını bozmayan. Pratik. Kullanışlı. İş görür. Ameli. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görevsel.

Physiologic : Organizmanın normal işlevlerine ait olan.

Physiological zıt anlamlı kelimeler, Physiological kelime anlamı

Mental : Akılsal. Akli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Zihinsel. Zihnen. Zeka. Kaçık. Ruhsal. Zihinsel. çene bölgesi.

Physiological ingilizce tanımı, definition of Physiological

Physiological kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Relating to the science of the functions of living organism. Of or pertaining to physiology. As, physiological botany or chemistry.